SLOVENSKÁ
REČ


Časopis pre výskum slovenského jazyka

Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

Tu nájdete vybrané čísla časopisu Slovenská reč.

Na správne prezeranie je potrebné v browseri použiť font, ktorý dokáže zobraziť všetky znaky používané v textoch (spojovníky, pomlčky a znaky transkripcie), napríklad DejaVu Sans/Serif, Lucida Sans Unicode alebo Arial Unicode MS.

Plugin na prezeranie DJVU formátu je dostupný napr. tu.

Použitie týchto textov sa riadi zákonom č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon).


Slovenská reč 2022


Slovenská reč 2021


Slovenská reč 2020


Slovenská reč 2019


Slovenská reč 2018


Slovenská reč 2017


Slovenská reč 2016


Slovenská reč 2015


Slovenská reč 2014


Slovenská reč 2013


Slovenská reč 2012


Slovenská reč 2011


Slovenská reč 2010


Slovenská reč 2009


Slovenská reč 2008


Slovenská reč 2007


Slovenská reč 2006


Slovenská reč 2005


Slovenská reč 2004


Slovenská reč 2003


Slovenská reč 2002


Slovenská reč 2001


Slovenská reč 2000


Slovenská reč 1999


Slovenská reč 1998


Slovenská reč 1997


Slovenská reč 1996


Slovenská reč 1995


Slovenská reč 1994


Slovenská reč 1993


Slovenská reč 1992


Slovenská reč 1991


Slovenská reč 1990


Slovenská reč 1989


Slovenská reč 1988


Slovenská reč 1987


Slovenská reč 1986


Slovenská reč 1985


Slovenská reč 1984


Slovenská reč 1983


Slovenská reč 1982


Slovenská reč 1981


Slovenská reč 1980


Slovenská reč 1979


Slovenská reč 1978


Slovenská reč 1977


Slovenská reč 1976


Slovenská reč 1975


Slovenská reč 1974


Slovenská reč 1973


Slovenská reč 1972


Slovenská reč 1971


Slovenská reč 1970


Slovenská reč 1969


Slovenská reč 1968


Slovenská reč 1967


Slovenská reč 1966


Slovenská reč 1965


Slovenská reč 1964


Slovenská reč 1963


Slovenská reč 1962


Slovenská reč 1961


Slovenská reč 1960


Slovenská reč 1959


Slovenská reč 1958


Slovenská reč 1957


Slovenská reč 1956


Slovenská reč 1955


Slovenská reč 1954


Slovenská reč 1952-53


Slovenská reč 1951-52


Slovenská reč 1950-51


Slovenská reč 1949-50


Slovenská reč 1948-49


Slovenská reč 1947-48


Slovenská reč 1946


Slovenská reč 1943


Slovenská reč 1942


Slovenská reč 1941


Slovenská reč 1940


Slovenská reč 1938-39


Slovenská reč 1937-38


Slovenská reč 1936-37


Slovenská reč 1935-36


Slovenská reč 1934-35


Slovenská reč 1933-34


Slovenská reč 1932-33