Aktuality

OZNAM:

Služby telefonickej jazykovej poradne poskytujeme v čase od 9. hod. do 11. hod. v dňoch pondelok, utorok na mobilnom čísle 0911 416 417, streda, štvrtok, piatok na mobilnom čísle 0908 650 334. V opodstatnených prípadoch sa na nás môžete obrátiť e-mailom na adresu info@juls.savba.sk. Upozorňujeme, že lehota na vybavenie odpovede závisí od počtu otázok prichádzajúcich do jazykovej poradne, ako aj od ich náročnosti.

Naďalej sú k dispozícii lexikografické príručky na stránke slovnik.juls.savba.sk, internetová jazyková poradňa na stránke jazykovaporadna.sme.sk, ako aj informácie o činnosti jazykovej poradne na stránke https://www.juls.savba.sk/poradna.html.

poloha ústavu

Foto: L. Ocetová

Kontakt

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., Panská 26, 811 01 Bratislava 1

Tel.: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762, Fax: +421 2 5443 1756

facebook

Kodifikačné príručky

Vyhlásené Ministerstvom kultúry SR

Jazyková poradňa

bližšie informácie