Aktuality

Telefonická jazyková poradňa opäť poskytuje svoje služby – každý pracovný deň od 9.00 do 11.00. Viac informácií o využívaní služieb jazykovej poradne nájdete na https://www.juls.savba.sk/poradna.html.

poloha ústavu

Foto: L. Ocetová

Kontakt

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava 1

Tel.: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762, Fax: +421 2 5443 1756

facebook

Kodifikačné príručky

Vyhlásené Ministerstvom kultúry SR

Jazyková poradňa

bližšie informácie