Aktuality

UPOZORNENIE

OZNAM: Vzhľadom na pandemickú situáciu bude budova JÚĽŠ SAV od 4. 1. 2021 až do odvolania zatvorená. Telefonická jazyková poradňa nebude poskytovať svoje služby, v prípade potreby môžete svoje otázky posielať emailom na info@juls.savba.sk. Upozorňujeme, že lehota na vybavenie odpovede závisí od počtu otázok prichádzajúcich do jazykovej poradne, ako aj od ich náročnosti. Môže sa preto niekedy predĺžiť aj na viac ako desať dní. Ďakujeme za pochopenie.

Opatrenie vedenia JÚĽŠ SAV (PDF)

poloha ústavu

Foto: L. Ocetová

Kontakt

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava 1

Tel.: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762, Fax: +421 2 5443 1756

facebook

Kodifikačné príručky

Vyhlásené Ministerstvom kultúry SR

Jazyková poradňa

bližšie informácie