Aktuality

UPOZORNENIE

V rámci pandemických opatrení nebude telefonická jazyková poradňa fungovať až do odvolania. V opodstatnených prípadoch sa na nás môžete obrátiť e-mailom na adresu info @ juls.savba.sk.

poloha ústavu

Foto: L. Ocetová

Kontakt

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava 1

Tel.: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762, Fax: +421 2 5443 1756

facebook

Kodifikačné príručky

Vyhlásené Ministerstvom kultúry SR

Jazyková poradňa

bližšie informácie