Aktuality

OZNAM O DOČASNOM UZATVORENÍ BUDOVY JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU Ľ. ŠTÚRA SAV

Z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej so šírením vírusu COVID-19 a v nadväznosti na odporúčania Ústredného krízového štábu SR bude Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV do odvolania zatvorený. Z tohto dôvodu nebude fungovať ani telefonická jazyková poradňa. Naďalej však funguje webová poradňa https://jazykovaporadna.sme.sk/. V naliehavých prípadoch môžete svoje otázky posielať na adresu info@juls.savba.sk. Keďže pracovníčky jazykovej poradne budú pracovať z domu, kde nemajú k dispozícii všetky potrebné zdroje, môže odpoveď trvať dlhšie. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť. Ostatné služby, ako prístup na Slovníkový portál, do Slovenského národného korpusu, príp. prístup k ďalším databázam a materiálom na stránke JÚĽŠ SAV, budú naďalej verejnosti k dispozícii.

---

poloha ústavu

Foto: L. Ocetová

Kontakt

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava 1

Tel.: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762, Fax: +421 2 5443 1756

facebook

Kodifikačné príručky

Vyhlásené Ministerstvom kultúry SR

Jazyková poradňa

bližšie informácie