Výtlačok pre SNK

Táto informácia je určená novým aj zazmluvneným poskytovateľom textov pre projekt SNK (Slovenský národný korpus, viac tu https://korpus.sk/).

Výskum v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i. (JÚĽŠ SAV) a osobitne v projekte Slovenského národného korpusu je nemysliteľný bez textových zdrojov od držiteľov autorských práv (autorov, vydavateľov, dedičov), preto si veľmi ceníme ich ústretovosť a ochotu tieto zdroje poskytovať.

Nanešťastie, zákonom č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách), ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2022 JÚĽŠ SAV, v. v. i. prišiel o možnosť získavať elektronické texty povinných výtlačkov.

Napriek tejto zásadnej zmene by sme chceli pokračovať v spolupráci s autormi a vydavateľmi, s ktorými sme spolupracovali doposiaľ, pričom takúto spoluprácu štandardne zabezpečíme aj uzatvorením licenčnej zmluvy v súlade s platným autorským zákonom – a až potom bude príslušný výtlačok zaradený do celku Slovenského národného korpusu.

Prosíme, pred nahraním Vášho diela napíšte na ďalej uvedený mail a my sa Vám ozveme a dohodneme licenčné podmienky.

Formát výtlačku pre SNK

Ak je v publikácii jednoducho oddeliteľný text od ostatného obsahu, nie je potrebné nám posielať celý obsah – stačí text, ak oddelením nepríde k jeho narušeniu. Môže ísť aj o textovo definitívne súbory pred konečným formátovaním – ak je napríklad publikácia pripravovaná vo formáte Open Document Text, MS Word, LaTeX, Quark, PageMaker alebo v iných DTP aplikáciách, stačí poslať tento formát, netreba výsledný grafický formát (ako napr. PDF, PostScript).

Ako poslať výtlačok

e-mail

Výtlačky menších rozmerov (do 4 MB) môžete poslať e-mailom na adresu vytlacok @ juls.savba.sk. V správe uveďte názov publikácie a názov inštitúcie, ktorá ju vydala. E-mail je možné zašifrovať PGP kľúčom. Náš verejný PGP kľúč má fingerprint 9AF5 D8B0 862D 2224 4007 68DF 5014 09C6 A0FE 58B8 a dá sa stiahnuť tu: pubkey.asc.

http upload

Výtlačky môžete nahrať na https://vytlacok.juls.savba.sk.

pošta

Výtlačok môžete fyzicky doručiť poštou na adresu:

  • Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.
  • Panská 26
  • 811 01 Bratislava 1

osobne

Výtlačok môžete na uvedenú adresu doručiť osobne.