Jazyková poradňa JÚĽŠ SAV, v. v. i.

Webová jazyková poradňa

Jazykovoporadenské služby

Telefonická jazyková poradňa: Služby telefonickej jazykovej poradne poskytujeme od 9.00 do 11.00 h v pondelok až piatok na telefónnom čísle 02/5443 1761-2.

E-mailová jazyková poradňa: V opodstatnených prípadoch sa na nás môžete obrátiť e-mailom na adresu info @ juls.savba.sk. Upozorňujeme na to, že písomne odpovedáme iba na otázky, na ktoré nemožno nájsť odpoveď v lexikografických príručkách alebo vo webovej jazykovej poradni.

Odporúčania záujemcom o jazykovoporadenské služby:

Pred zavolaním do jazykovej poradne skúste odpoveď na svoje otázky vyhľadať v častiach:


Do kompetencie jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. nespadajú:

  • korektúry a preklady textov,
  • výklad legislatívnych textov a riešenie právnych sporov,
  • otázky týkajúce sa etymológie slov,
  • riešenie školských úloh a vetný rozbor.