Jazyková poradňa JÚĽŠ SAV, v. v. i.

ODPORÚČANIA záujemcom o jazykovoporadenské služby:

V opodstatnených prípadoch sa na nás môžete obrátiť e-mailom na adresu info @ juls.savba.sk.

Pred zavolaním do jazykovej poradne skúste odpoveď na svoje otázky vyhľadať v slovníkoch na webovej stránke ústavu

http://juls.savba.sk/

http://slovniky.juls.savba.sk


Odpoveď môžete nájsť aj v databáze odpovedí vo webovej jazykovej poradni alebo v archíve časopisov na stránke ústavu:

Kultúra slova

Slovenská reč

Jazykovedný časopis


Do kompetencie jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. nespadajú:

  • korektúry a preklady textov,
  • výklad legislatívnych textov a riešenie právnych sporov,
  • otázky týkajúce sa etymológie slov,
  • riešenie školských úloh a vetný rozbor.

V rámci jazykovej poradne odpovedáme len na otázky týkajúce sa praktického používania slovenčiny.

Písomné odpovede vypracúvame na základe telefonickej dohody.


Webová jazyková poradňa

Od začiatku februára 2013 slúži webová jazyková poradňa, ktorá je spoločným projektom portálu Sme.sk (technická podpora) a Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. (odborné jazykové poradenstvo). Vytvorila sa s cieľom zefektívniť prácu v jazykovej poradni a prostredníctvom databázy odpovedí ponúknuť žiadateľom možnosť nájsť si odpoveď na svoju otázku skôr, ako ju pošlú do jazykovej poradne. Pôvodný zámer sa však nepodarilo naplniť a spustenie webovej poradne neznamenalo zefektívnenie práce jazykovej poradne JÚĽŠ SAV v. v. i., skôr naopak – jej spropagovaním došlo k enormnému nárastu počtu otázok, čo bolo z kapacitných dôvodov nezvládnuteľné. Preto od r. 2014 funguje webová jazyková poradňa len ako databáza vypracovaných odpovedí, v ktorej sa dá prostredníctvom kľúčového slova vyhľadávať. Ukázalo sa, že túto možnosť v súčasnosti využíva o 46 % viac záujemcov ako predtým.