Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Mariánovi Gladišovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na 22. slovenskú onomastickú konferenciu s názvom

Produkcia a percepcia onymických systémov,

ktorá sa uskutoční

5. – 7. septembra 2022

na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

width=70


Srdečne vás pozývame jubilejnú prednášku

I. Ripku: Život a dielo profesora Pavla Bujnáka,

ktorá sa uskutoční

13. septembra 2022

v Jazykovednom ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

width=70


Srdečne vás pozývame na

XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

30. novembra – 2. decembra 2022

na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

width=70