Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Miloslave Sokolovej
  • Márii Stankovej

Novinky na stránke

  • 21. 5. 2023: Doplnené tézy k prednáške L. Urbancovej v Bratislave aj online
  • 12. 5. 2023: Pozvánka na jubilejnú prednášku Ľ. Liptákovej v Bratislave aj online
  • 10. 5. 2023: Pozvánka na vedecký seminár venovaný 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave
  • 10. 5. 2023: Doplnené fotogalérie z prednášky P. Žiga, M. Rzepielu a M. Šimkovej
  • 2. 5. 2023: Pozvánka na prednášku L. Urbancovej v Bratislave aj online
  • 13. 4. 2023: Pozvánka na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, venovanú životnému jubileu D. Slančovej, v Prešove

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na jubilejnú prednášku

Ľ. Liptákovej: Výskumy detskej reči ako konceptuálne východisko vyučovania slovenského jazyka,

ktorá sa uskutoční

13. júna 2023

v Bratislave (aj online).

width=70


Srdečne vás pozývame na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou
venovanú životnému jubileu prof. PhDr. Daniely Slančovej, CSc.,

Štýl a text v jazykovej interakcii,

ktorá sa uskutoční

28. – 29. júna 2023

v Prešove.

width=70


Srdečne vás pozývame na vedecký seminár venovaný

80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

spojený s Valným zhromaždením SJS pri JÚĽŠ SAV,

ktorý sa uskutoční

19. septembra 2023

v Bratislave.

width=70


Srdečne vás pozývame na prednášku

A. Greuleho: Verbszenen und ihre Veränderungen.
Zum Projekt „Historisch syntaktisches Verbwörterbuch (HSVW)“
,

ktorá sa uskutoční

10. októbra 2023

v Bratislave (aj online).

width=70