Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Lenke Ivančovej
  • Matejovi Považajovi
  • Daniele Slančovej
  • Jaromírovi Krškovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame vedecký seminár

Komunikácia v športe a o športe II.,

ktorý sa uskutoční

27. júna 2024

v Prešove.

width=70


Srdečne vás pozývame na 23. slovenskú onomastickú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Tradičné a nové v onomastike,

ktorá sa uskutoční

10. – 12. septembra 2024

v Prešove.

width=70


Srdečne vás pozývame odborné kolokvium

SLOvenčina AKo cudzí jazyk
BRAinstormingovo a INterfejs
,

ktoré sa uskutoční

19. septembra 2024

v Prešove.

width=70


Srdečne vás pozývame na vedecký seminár venovaný 100. výročiu narodenia Antona Habovštiaka

Jazykovedné dielo Antona Habovštiaka. Inšpirácie a metamorfózy,

ktorý sa uskutoční

15. októbra 2024

v Bratislave.

width=70


Srdečne vás pozývame na

XXXIII. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktorá sa uskutoční

4. – 6. decembra 2024

v Banskej Bystrici.

width=70