Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marte Pančíkovej

Novinky na stránke

  • 14. 9. 2021: Zverejnený program 11. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Symetria a asymetria v jazykovej komunikácii, ktorá sa uskutoční online z banskobystrickej pobočky
  • 31. 8. 2021: Zverejnený zborník plných príspevkov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Trnave
  • 3. 7. 2021: Zverejnený zborník plných príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Prešove

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na 11. medzinárodnú vedeckú konferenciu o komunikácii

Symetria a asymetria v jazykovej komunikácii,

ktorá sa uskutoční

16. – 17. septembra 2021

online z banskobystrickej pobočky.

width=70


Srdečne vás pozývame na jubilejné

XXX. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

3. – 5. novembra 2021

v Účelovom zariadení Častá-Papiernička.

width=70