Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marte Bugárovej
  • Jurajovi Hladkému

Novinky na stránke

  • 3. 7. 2021: Zverejnený zborník plných príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Prešove
  • 6. 5. 2021: Prednáška I. Vaňkovej DOČASNE ZRUŠENÁ. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu

27th International Congress of Onomastic Sciences 2021 (ICOS 2021),

ktorá sa uskutoční

24. – 28. augusta 2021

v Krakove.

width=70


Srdečne vás pozývame na 21. medzinárodnú konferenciu
Komisie pre slovanskú slovotvorbu pri Medzinárodnom komitéte slavistov

Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia,

ktorá sa uskutoční

6. – 10. septembra 2021

na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

width=70


Srdečne vás pozývame na jubilejné

XXX. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

3. – 5. novembra 2021

v Účelovom zariadení Častá-Papiernička.

width=70