Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marte Lackovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame

na XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

20. – 22. novembra 2019

v priestoroch Študentského domova UKF (Ul. Boženy Slančíkovej 1) v Nitre.

width=70


Srdečne vás pozývame na otvorenú diskusiu s názvom

Nevyužívané možnosti slovenskej jazykovedy (s úvodným slovom J. Dolníka),

ktorá sa uskutoční

3. decembra 2019

v Bratislave.

width=70


Pozvánka publikovať v pripravovanom jubilejnom zborníku

Slovanské nárečia v čase a priestore

a zúčastniť sa medzinárodného vedeckého seminára, ktorý sa uskutoční

5. februára 2020

v Malom kongresovom centre SAV (Štefánikova 3) v Bratislave.

width=70