Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Anne Gálisovej

Novinky na stránke

  • Doplnená fotogaléria z vedeckého seminára venovaného 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (zverejnené 25. 9. 2023)
  • Pozvánka na jubilejnú prednášku D. Slančovej v Bratislave (zverejnené 5. 9. 2023)
  • Pozvánka na vedecký seminár venovaný Slovensko-českým a česko-slovenským jazykovým a jazykovedným vzťahom v Prahe (zverejnené 17. 7. 2023)
  • Pozvánka na XXXII. kolokvium mladých jazykovedcov v Prešove aj online (zverejnené 7. 7. 2023)

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na jubilejnú prednášku

D. Slančovej: Akým jazykom hovorí šport – niekoľko poznámok k jazyku športu a jeho skúmaniu,

ktorá sa uskutoční

3. októbra 2023

v Bratislave (aj online).

width=70


Srdečne vás pozývame na prednášku

A. Greuleho: Verbszenen und ihre Veränderungen.
Zum Projekt „Historisch syntaktisches Verbwörterbuch (HSVW)“
,

ktorá sa uskutoční

10. októbra 2023

v Bratislave (aj online).

width=70


Srdečne vás pozývame na vedecký seminár

Slovensko-české a česko-slovenské
jazykové a jazykovědné vztahy: 30 let poté

ktorý sa uskutoční

23. novembra 2023

v Prahe.

width=70


Srdečne vás pozývame na

XXXII. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

30. novembera – 1. decembra 2023

v Prešove (aj online).

width=70