Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Emilovi Horákovi
  • Natálii Kolenčíkovej
  • Ľuborovi Králikovi
  • Slavomírovi Ondrejovičovi

Novinky na stránke

  • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku A. Gálisovej
  • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku I. Vaňkovej

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na online prednášku

A. Gálisovej: Namaľujme čerta na stenu!
Príspevok k jazykovému obrazu čerta v slovenčine
,

ktorá sa uskutoční

15. apríla 2021

prostredníctvom aplikácie MS Teams z banskobystrickej pobočky.

width=70


Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na online prednášku

I. Vaňkovej: Cesta do hlubin študákovy duše.
České konceptualizace duše kdysi a dnes
,

ktorá sa uskutoční

6. mája 2021

prostredníctvom aplikácie MS Teams z banskobystrickej pobočky.

width=70


Srdečne vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Povaha jazyka a jej poznávanie,

venovaná stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.,

ktorá sa uskutoční

28. – 30. júna 2021

v Kongresovom centre v Smoleniciach.

width=70


Srdečne vás pozývame na jubilejné

XXX. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

3. – 5. novembra 2021

v Účelovom zariadení Častá-Papiernička.

width=70