Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Miroslave Avramovovej
  • Ivete Bónovej

Novinky na stránke

  • 15. 2. 2021: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 14. 2. 2021 nás opustil PhDr. Viktor Krupa, DrSc. Česť jeho pamiatke!

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Povaha jazyka a jej poznávanie,

venovaná stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.,

ktorá sa uskutoční

28. – 30. júna 2021

v Kongresovom centre v Smoleniciach.

width=70


Srdečne vás pozývame na jubilejné

XXX. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

3. – 5. novembra 2021

v Účelovom zariadení Častá-Papiernička.

width=70