Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na prednášku

R. Garabíka: Ako používať niektoré korpusy Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV,

ktorá sa uskutoční

28. mája 2024

v Bratislave aj online.

width=70


Srdečne vás pozývame na jubilejnú prednášku

V. Benka: Lematizácia a morfosyntaktická anotácia korpusu metódou „miešaného zboru“,

ktorá sa uskutoční

11. júna 2024

v Bratislave aj online.

width=70


Srdečne vás pozývame na jubilejnú prednášku

P. Ďurča: Frazeologizované konštrukcie v nemčine a slovenčine,

ktorá sa uskutoční

18. júna 2024

v Bratislave aj online.

width=70


Srdečne vás pozývame vedecký seminár

Komunikácia v športe a o športe II.,

ktorý sa uskutoční

27. júna 2024

v Prešove.

width=70


Srdečne vás pozývame na 23. slovenskú onomastickú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Tradičné a nové v onomastike,

ktorá sa uskutoční

10. – 12. septembra 2024

v Prešove.

width=70


Srdečne vás pozývame na

vedecký seminár venovaný 100. výročiu narodenia Antona Habovštiaka,

ktorý sa uskutoční

15. oktobra 2024

v Bratislave.

width=70


Srdečne vás pozývame na

XXXIII. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktorá sa uskutoční

4. – 6. decembra 2024

v Banskej Bystrici.

width=70