Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Renáte Panocovej
  • Nicol Janočkovej
  • Jane Skladanej

Novinky na stránke

  • 26. 2. 2020: Pozvánka na prednášku F. Čermáka v Bratislave
  • 20. 2. 2020: Pozvánka na prednášku N. Janočkovej v Trnave
  • 11. 2. 2020: Aktualizovaný program konferencie Povaha jazyka a jej poznávanie venovanej stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.
  • 24. 1. 2020: Pozvánka na prednášku J. Dudášovej v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na prednášku

Júlie Dudášovej: Zástoj Štefana Tóbika v slovenskej dialektológii,

ktorá sa uskutoční dňa

17. marca 2020

v Bratislave.

width=70


Srdečne vás pozývame na prednášku

Nicol Janočkovej: Slovník súčasného slovenského jazyka. Tradícia a inovácia,

ktorá sa uskutoční dňa

18. marca 2020

v Trnave.

width=70


Srdečne vás pozývame na vedeckú konferenciu
venovanú 100. výročiu narodenia prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.,

Povaha jazyka a jej poznávanie,

ktorá sa uskutoční v dňoch
24. – 26. marca 2020

v Smoleniciach.

width=70


Srdečne vás pozývame na prednášku

Františka Čermáka: Přísloví o hlouposti a chytrosti z celého světa,

ktorá sa uskutoční dňa

7. apríla 2020

v Bratislave.

width=70