Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Mire Nábělkovej
  • Ľubomírovi Kralčákovi

Novinky na stránke

  • 19. 3. 2020: POZOR!!! Preventívne zrušená prednáška F. Čermáka (7. 4. 2020) v Bratislave
  • 11. 3. 2020: POZOR!!! Preventívne zrušená konferencia Povaha jazyka a jej poznávanie (24. – 26. 3. 2020) venovaná stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.
  • 11. 3. 2020: Pozvánka na prednášku R. Šrámka v Bratislave
  • 5. 3. 2020: Pozvánka na vedecký seminár venovaný 100. výročia narodenia Dr. h. c. prof. PhDr. Vincenta Blanára, DrSc., ktorý sa uskutoční v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na prednášku

Rudolfa Šrámka: Pravopis vlastních jmen – interpretace onomastická,

ktorá sa uskutoční dňa

19. mája 2020

v Bratislave.

width=70


Srdečne vás pozývame na vedecké kolokvium
venované 100. výročiu narodenia Dr. h. c. prof. PhDr. Vincenta Blanára, DrSc.,

Teória vlastného mena Vincenta Blanára a súčasná všeobecná teória onomastiky,

ktoré sa uskutoční dňa

5. novembra 2020

v Bratislave.

width=70