Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ivanovi Očenášovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia

Vedecké kolokvium

Teória vlastného mena Vincenta Blanára a súčasná všeobecná teória onomastiky,

venované 100. výročiu narodenia Dr. h. c. prof. PhDr. Vincenta Blanára, DrSc.,

je zrušené!

K dispozícii je možnosť publikovať príspevok v Jazykovednom časopise.

width=70


Srdečne vás pozývame na

XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

25. – 27. novembra 2020

online formou prostrednístvom aplikácie MS Teams.

width=70