Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Dominike Čmehýlovej-Rašovej
  • Tomášovi Bánikovi
  • Sibyle Mislovičovej
  • Ladislavovi Bartkovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na vedecký seminár

Stretnutie so štýlom,

ktorý sa uskutoční

28. – 29. júna 2022

v Prešove.

width=70


Srdečne vás pozývame na 22. slovenskú onomastickú konferenciu s názvom

Produkcia a percepcia onymických systémov,

ktorá sa uskutoční

5. – 7. septembra 2022

na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

width=70


Srdečne vás pozývame na

XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

30. novembra – 2. decembra 2022

na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

width=70