Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ivanovi Očenášovi
  • Ľubici Dvornickej
  • Viere Kováčovej

Novinky na stránke

  • 1. 10. 2021: Zverejnené nové podujatia v SJS pri JÚĽŠ SAV na jeseň 2021
  • 30. 9. 2021: Doplnená fotogaléria z prednášky J. Pekarovičovej v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na jubilejné

XXX. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

3. – 5. novembra 2021

v Účelovom zariadení Častá-Papiernička.

width=70


Srdečne vás pozývame na prednášku

I. Vaňkovej: Cesta do hlubin študákovy duše.
České konceptualizace duše kdysi a dnes
,

ktorá sa uskutoční

4. novembra 2021

online prostredníctvom MS Teams z banskobystrickej pobočky.

width=70


Srdečne vás pozývame na prednášku

J. Valdrovej: Rodovo neutrálne mená,

ktorá sa uskutoční

2. decembra 2021

online prostredníctvom MS Teams z banskobystrickej pobočky.

width=70