Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na

XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

25. – 27. novembra 2020

online formou prostrednístvom aplikácie MS Teams.

width=70


Srdečne vás pozývame na online prednášku

A. Genčiovej: Krízová komunikácia v mediálnom rámci,

ktorá sa uskutoční z banskobystrickej pobočky

26. novembra 2020

cez MS Teams.

width=70


Srdečne vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III,
venovanú životnému jubileu doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD.,

ktorá sa uskutoční

1. – 2. februára 2021

na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

width=70