Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Mariánovi Gladišovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na vedecké kolokvium
venované 100. výročiu narodenia Dr. h. c. prof. PhDr. Vincenta Blanára, DrSc.,

Teória vlastného mena Vincenta Blanára a súčasná všeobecná teória onomastiky,

ktoré sa uskutoční dňa

5. novembra 2020

v Bratislave.

width=70