Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Mire Nábělkovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na jubilejnú prednášku

P. Žiga: Prostriedky či etapy súčasného poznávania jazyka,

ktorá sa uskutoční

25. apríla 2023

v Bratislave.

width=70


Srdečne vás pozývame na prednášku

M. Rzepielu: Elektronické projekty Oddělení středověké latiny Ústavu pro jazyk polský PAV - sestavení korpusů historického jazyka,

ktorá sa uskutoční

26. apríla 2023

v Bratislave.

width=70