Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ivanovi Očenášovi
 • Ľubici Dvornickej
 • Viere Kováčovej

Novinky na stránke

 • 1. 10. 2021: Zverejnené nové podujatia v SJS pri JÚĽŠ SAV na jeseň 2021
 • 30. 9. 2021: Doplnená fotogaléria z prednášky J. Pekarovičovej v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Členovia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV

 • AUXOVÁ, Darina, PhDr., PhD.

 • AVRAMOVOVÁ, Miroslava, PhDr.

 • BALÁKOVÁ, Dana, doc., PhDr., PhD.

 • BALÁŽOVÁ, Ľubica, Mgr.
 • BALLEKOVÁ, Katarína, Mgr., PhD.
 • BÁNIK, Tomáš, Mgr., PhD.
 • BARTKO, Ladislav, doc. PhDr., CSc.

 • BENKO, Vladimír, Ing., PhD.
 • BILSKÝ, Jozef, PhDr., PhD.

 • BÓNOVÁ, Iveta, PhDr., PhD.

 • BÖHMEROVÁ, Adela, doc. PhDr., PhD., M.A.

 • BUDOVIČOVÁ, Viera, doc. PhDr., CSc.

 • BUGÁROVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.

 • BUZÁSSYOVÁ, Klára, PhDr., CSc.

 • CADORINI, Giorgio, dott.
 • ČMEHÝLOVÁ-RAŠOVÁ, Dominika, Mgr., PhD.
 • DOBRÍKOVÁ, Mária, doc. PhDr., CSc.

 • DORUĽA, Ján, prof., PhDr., DrSc.

 • DUDOK, Miroslav, prof. PhDr., DrSc.

 • DUDOVÁ, Katarína, Mgr., PhD.
 • DUCHKOVÁ, Silvia, Mgr.
 • ĎURČO, Peter, prof., CSc.
 • ĎURNÍKOVÁ ONDRAČKOVÁ, Zuzana, PhDr., PhD.

 • ĎUROVIČ, Ľubomír, prof. PhDr., DrSc.

 • DVORNICKÁ, Ľubica, Mgr.
 • FERENČÍKOVÁ, Adriana, prom. fil., CSc.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína, Mgr., Ph.D.
 • GÁLISOVÁ, Anna, Mgr., PhD.
 • GENČIOVÁ, Annamária, PhDr., PhD.

 • GLADIŠ, Marián, PhDr., PhD.

 • GREGOVÁ, Renáta, doc. Mgr., PhD.
 • GRIGORJANOVÁ, Tatjana, PhDr., CSc.

 • HABIŇÁK, Andrej, PaedDr., PhD.

 • HANUDEĽOVÁ, Zuzana, doc. PhDr., CSc.

 • HAŠANOVÁ, Jana, PhDr.

 • HÍREŠOVÁ, Alena, PhDr.

 • HLADKÝ, Juraj, doc. PhDr., PhD.

 • HLAVATÁ, Renáta, PaedDr., PhD.

 • HONNEROVÁ, Barbora, Mgr.
 • HORÁK, Emil, doc. PhDr., CSc.

 • CHOCHOLOVÁ, Bronislava, Mgr., PhD.
 • IMRICHOVÁ, Mária, doc. PaedDr., PhD.

 • IVANČOVÁ, Lena, Mgr., PhD.
 • IVANOVÁ, Martina, doc. Mgr., CSc.
 • JANKOVIČOVÁ, Milada, PhDr., CSc.

 • JANOČKOVÁ, Nicol, Mgr., PhD.
 • JAROŠOVÁ, Alexandra, PhDr., CSc.

 • JASINSKÁ, Lucia, Mgr., PhD.
 • KAČALA, Ján, č. k. SAV, prof. PhDr., DrSc.

 • KAMENÁROVÁ, Renáta, Mgr., PhD.
 • KAPUSTOVÁ, Monika, Mgr., PhD.
 • KÁZMÉROVÁ, Anita, Mgr.
 • KIŠOVÁ, Jana, Mgr., PhD.
 • KLIMOVIČ, Martin, PaedDr., PhD.

 • KOLENČÍKOVÁ, Natália, Mgr., PhD.
 • KOLLÁR, Dezider, doc. PhDr., CSc.

 • KONČALOVÁ, Jana, Mgr.
 • KOŠKOVÁ, Mária, Mgr., CSc.
 • KOVÁČOVÁ, Viera, doc. PhDr., PhD.

 • KOVÁČOVÁ, Zuzana, PaedDr., PhD.

 • KRALČÁK, Ľubomír, prof. PaedDr., PhD.

 • KRÁLIK, Ľubor, PhDr., CSc.

 • KRÁĽOVÁ, Zdena, doc., PaedDr., PhD.

 • KROLČÍKOVÁ, Romana, Mgr.
 • KRŠKO, Jaromír, prof. Mgr., PhD.
 • KUČERA, Ladislav, PhDr., CSc.

 • LACKOVÁ, Marta, PaedDr., PhD.

 • LALIKOVÁ, Tatiana, Mgr.
 • LAUERSDORF, Mark
 • LIGOŠ, Milan, prof. PaedDr., CSc.

 • LIPTÁK, Štefan, PhDr., CSc.

 • LIPTÁKOVÁ, Alžbeta, PhDr., CSc.

 • LIPTÁKOVÁ, Ľudmila, prof. PaedDr., CSc.

 • ĽOS IVORÍKOVÁ, Helena, Mgr.
 • MACHO, Marián, Mgr., PhD.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela, Mgr., PhD.
 • MAKIŠOVÁ, Anna, prof. Dr.
 • MIKLUŠ, Michal, prof. PhDr., CSc.

 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla, PhDr.

 • MLACEK, Jozef, prof. PhDr., CSc.

 • MOŠAŤOVÁ, Michaela, Mgr., PhD.
 • MÚCSKOVÁ, Gabriela, doc. Mgr., PhD.
 • NÁBĚLKOVÁ, Mira, doc. PhDr., CSc.

 • NIŽNÍKOVÁ, Jolana, prof. PhDr., CSc.

 • OČENÁŠ, Ivan, PaedDr., PhD.

 • OLOŠTIAK, Martin, prof. Mgr., PhD.
 • OLOŠTIAKOVÁ, Lucia, Mgr., PhD.
 • OLŠIAK, Marcel, PhDr., PhD.

 • ONDREJKOVÁ, Renáta, Mgr.
 • ONDREJOVIČ, Slavo, prof. PhDr., DrSc.

 • ORAVCOVÁ, Anna, PhDr., CSc.

 • ORAVCOVÁ, Adriana, PhDr.

 • PANČÍKOVÁ, Marta, prof. PhDr., CSc.

 • PANOCOVÁ, Renáta, doc. Mgr., PhD.
 • PATÁKOVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.

 • PATRÁŠ, Vladimír, prof. PaedDr., CSc.

 • PEKAROVIČOVÁ, Jana, doc. PhDr., PhD.

 • PETRÁŠ, Patrik, Mgr., PhD.
 • PETRUFOVÁ, Magdaléna, PhDr.

 • POVAŽAJ, Matej, PaedDr., CSc.

 • PUKANEC, Martin, doc. Mgr., PhD.
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna, Mgr., PhD.
 • RENDÁR, Ľubomír, PaedDr., PhD.

 • REŠOVSKÁ, Soňa, Mgr., PhD.
 • RIPKA, Ivor, prof. PhDr., DrSc.

 • RUŠČÁK, František, doc. PhDr., CSc.

 • SABO, Róbert, Mgr., PhD.
 • SABOL, Ján, prof. PhDr., DrSc.

 • SEDLÁKOVÁ, Marianna, doc. PhDr., PhD.

 • SEJÁKOVÁ, Jana, PhDr., CSc.

 • SKLADANÁ, Jana, doc. PhDr., CSc.

 • SLANČOVÁ, Daniela, prof. PhDr., CSc.

 • SOKOLOVÁ, Miloslava, doc. PhDr., CSc.

 • SOTÁK, Michal, prof. PhDr., DrSc.

 • SZYMCZAK-ROZLACH, Mariola, Dr., PhD.
 • ŠEBESTOVÁ, Anna, PhDr.

 • ŠIMON, František, doc. PhDr., CSc.

 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar, PhDr.

 • ŠKVARENINOVÁ, Oľga, PhDr., CSc

 • ŠVAGROVSKÝ, Štefan, doc. PhDr., CSc.

 • TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka, doc. Mgr., PhD.
 • TÓTH, Sándor János, PhD.
 • TUŠKOVÁ, Tünde, doc., PhD.
 • TVRDOŇ, Emil, doc. PhDr., CSc.

 • TÝROVÁ, Zuzana
 • UHRINOVÁ-HORNOKOVÁ, Alžbeta, PhD.
 • URBANCOVÁ, Lujza, Mgr., PhD.
 • VALENTOVÁ, Iveta, Mgr., PhD.
 • VANČOVÁ, Iveta, Mgr.
 • VAŇKO, Juraj, prof. PhDr., CSc.

 • VILČEKOVÁ, Katarína, PaedDr. PhD.

 • VOJTEKOVÁ, Marta, Mgr., PhD.
 • VRLÍKOVÁ, Kristína, doc., PhDr., CSc.

 • VUŽŇÁKOVÁ, Katarína, doc. Mgr., PhD.
 • ZÁVODNÝ, Andrej, PaedDr., PhD.

 • ZVONČEKOVÁ, DÁŠA, PhDr.

 • ŽIGO, Pavol, prof. PhDr., CSc.

 • ŽILÁKOVÁ, Mária, doc., PhD.