Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ľudmile Liptákovej
 • Ľubici Balážovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Členovia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV, v. v. i.

 • AUXOVÁ, Darina, PhDr., PhD.
 • AVRAMOVOVÁ, Miroslava, PhDr.
 • BALÁKOVÁ, Dana, doc. PhDr., PhD.
 • BALÁŽOVÁ, Ľubica, Mgr.
 • BALLEKOVÁ, Katarína, Mgr., PhD.
 • BÁNIK, Tomáš, Mgr., PhD.
 • BARTKO, Ladislav, doc. PhDr., CSc.
 • BENKO, Vladimír, Ing., PhD.
 • BEY, Illya, Mgr. & Mgr.
 • BILSKÝ, Jozef, PhDr., PhD.
 • BÓNOVÁ, Iveta, PhDr., PhD.
 • BÖHMEROVÁ, Adela, doc. PhDr., PhD., M.A.
 • BRAXATORISOVÁ-KÁZMÉROVÁ, Anita, Mgr., PhD.
 • BUDOVIČOVÁ, Viera, doc. PhDr., CSc.
 • BUGÁROVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.
 • BUZÁSSYOVÁ, Klára, PhDr., CSc.
 • CADORINI, Giorgio, dott.
 • ČMEHÝLOVÁ-RAŠOVÁ, Dominika, Mgr., PhD.
 • DIWEG-PUKANEC, Martin, prof. Mgr., PhD.
 • DOBRÍKOVÁ, Mária, prof. PhDr., CSc.
 • DORUĽA, Ján, prof. PhDr., DrSc.
 • DUDÁŠOVÁ, Júlia, prof. PhDr., DrSc.
 • DUDOK, Miroslav, prof. PhDr., DrSc.
 • DUDOVÁ, Katarína, PhDr., PhD.
 • DUCHKOVÁ, Silvia, Mgr.
 • ĎURČO, Peter, prof., CSc.
 • ĎURNÍKOVÁ ONDRAČKOVÁ, Zuzana, PhDr., PhD.
 • DVORNICKÁ, Ľubica, Mgr.
 • FERENČÍKOVÁ, Adriana, prom. fil., CSc.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína, Mgr., Ph.D.
 • GÁLISOVÁ, Anna, Mgr., PhD.
 • GENČIOVÁ, Annamária, PhDr., PhD.
 • GLADIŠ, Marián, PhDr., PhD.
 • GREGOVÁ, Renáta, doc. Mgr., PhD.
 • GRIGORJANOVÁ, Tatjana, doc. PhDr., CSc.
 • HABIJANEC, Siniša, dr.sc., PhD.
 • HABIŇÁK, Andrej, PaedDr., PhD.
 • HAŠANOVÁ, Jana, PhDr.
 • HÍREŠOVÁ, Alena, PhDr.
 • HLADKÝ, Juraj, doc. PhDr., PhD.
 • HLAVATÁ, Renáta, PaedDr., PhD.
 • HORÁK, Emil, doc. PhDr., CSc.
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid, PhDr., PhD.
 • HUDCOVIČOVÁ, Marianna, PhDr., PhD.
 • HUŤKOVÁ, Anita, doc. PhDr., PhD.
 • CHOCHOLOVÁ, Bronislava, Mgr., PhD.
 • IMRICHOVÁ, Mária, doc. PaedDr., PhD.
 • IVANČOVÁ, Lena, Mgr., PhD.
 • IVANOVÁ, Martina, prof. Mgr., CSc.
 • JANKOVIČOVÁ, Milada, PhDr., CSc.
 • JANOČKOVÁ, Nicol, Mgr., PhD.
 • JAROŠOVÁ, Alexandra, PhDr., CSc.
 • JASINSKÁ, Lucia, Mgr., PhD.
 • KAČALA, Ján, č. k. SAV, prof. PhDr., DrSc.
 • KAMENÁROVÁ, Renáta, Mgr., PhD.
 • KARČOVÁ, Agáta, Mgr., PhD.
 • KIŠOVÁ, Jana, Mgr., PhD.
 • KLIMOVIČ, Martin, doc. PaedDr., PhD.
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália, Mgr., PhD.
 • KONČALOVÁ, Jana, Mgr.
 • KOŠKOVÁ, Mária, Mgr., CSc.
 • KOVÁČOVÁ, Viera, doc. PhDr., PhD.
 • KOVÁČOVÁ, Zuzana, prof. PaedDr., PhD.
 • KRALČÁK, Ľubomír, prof. PaedDr., PhD.
 • KRÁLIK, Ľubor, PhDr., CSc.
 • KRÁĽOVÁ, Zdena, doc. PaedDr., PhD.
 • KROLČÍKOVÁ, Romana, Mgr.
 • KRŠKO, Jaromír, prof. Mgr., PhD.
 • LACKOVÁ, Marta, PaedDr., PhD.
 • LALIKOVÁ, Tatiana, Mgr.
 • LAUERSDORF, Mark, prof.
 • LEVICKÁ, Jana, Mgr., PhD.
 • LIGOŠ, Milan, prof. PaedDr., CSc.
 • LIPTÁKOVÁ, Alžbeta, PhDr., CSc.
 • LIPTÁKOVÁ, Ľudmila, prof. PaedDr., CSc.
 • ĽOS IVORÍKOVÁ, Helena, Mgr., PhD.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela, Mgr., PhD.
 • MAKIŠOVÁ, Anna, prof. Dr.
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla, PhDr.
 • MLACEK, Jozef, prof. PhDr., CSc.
 • MOLNÁR SATINSKÁ, Lucia, PhDr., PhD.
 • MOŠAŤOVÁ, Michaela, Mgr., PhD.
 • MÚCSKOVÁ, Gabriela, doc. Mgr., PhD.
 • NÁBĚLKOVÁ, Mira, doc. PhDr., CSc.
 • NIŽNÍKOVÁ, Jolana, prof. PhDr., CSc.
 • OČENÁŠ, Ivan, PaedDr., PhD.
 • OLOŠTIAK, Martin, prof. Mgr., PhD.
 • OLOŠTIAKOVÁ, Lucia, Mgr., PhD.
 • OLŠIAK, Marcel, PhDr., PhD.
 • ONDREJČIKOVÁ, Stella, Mgr.
 • ONDREJKOVÁ, Renáta, Mgr.
 • ONDREJOVIČ, Slavomír, prof. PhDr., DrSc.
 • ORAVCOVÁ, Adriana, PhDr.
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita, Mgr.
 • PANČÍKOVÁ, Marta, prof. PhDr., CSc.
 • PANOCOVÁ, Renáta, prof. Mgr., PhD.
 • PATRÁŠ, Vladimír, prof. PaedDr., CSc.
 • PEKAROVIČOVÁ, Jana, doc. PhDr., PhD.
 • PETRÁŠ, Patrik, Mgr., PhD.
 • PETRUFOVÁ, Magdaléna, PhDr.
 • PIATKOVÁ, Kristína, Mgr., PhD.
 • POVAŽAJ, Matej, PaedDr., CSc.
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna, Mgr., PhD.
 • RENDÁR, Ľubomír, PaedDr., PhD.
 • REŠOVSKÁ, Soňa, Mgr., PhD.
 • RIPKA, Ivor, prof. PhDr., DrSc.
 • RUŠČÁK, František, doc. PhDr., CSc.
 • SABO, Róbert, Mgr., PhD.
 • SABOL, Ján, prof. PhDr., DrSc.
 • SEDLÁKOVÁ, Marianna, doc. PhDr., PhD.
 • SEJÁKOVÁ, Jana, PhDr., CSc.
 • SLANČOVÁ, Daniela, prof. PhDr., CSc.
 • SOKOLOVÁ, Miloslava, doc. PhDr., CSc.
 • STANKOVÁ, Mária, doc. Mgr., PhD.
 • SZYMCZAK-ROZLACH, Mariola, Dr., PhD.
 • ŠEBESTOVÁ, Anna, PhDr.
 • ŠIMON, František, prof. PhDr., CSc.
 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar, PhDr.
 • ŠKVARENINOVÁ, Oľga, PhDr., CSc.
 • ŠRAMEKOVÁ, Ivana, Mgr. & DiS. Art.
 • ŠVAGROVSKÝ, Štefan, doc. PhDr., CSc.
 • TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka, Dr.h.c. prof. Mgr., PhD.
 • TÓTH, Sándor János, Dr. habil., PhD.
 • TUŠKOVÁ, Tünde, doc., PhD.
 • TVRDOŇ, Emil, doc. PhDr., CSc.
 • TÝROVÁ, Zuzana
 • UHRINOVÁ, Alžbeta, PhD.
 • URBANCOVÁ, Lujza, Mgr., PhD.
 • VALENTOVÁ, Iveta, Mgr., PhD.
 • VANČOVÁ, Iveta, Mgr.
 • VAŇKO, Juraj, prof. PhDr., CSc.
 • VOJTEKOVÁ, Marta, doc. Mgr., PhD.
 • VRLÍKOVÁ, Kristína, doc. PhDr., CSc.
 • VUŽŇÁKOVÁ, Katarína, doc. Mgr., PhD.
 • ZÁVODNÝ, Andrej, doc. PaedDr., PhD.
 • ZVONČEKOVÁ, DÁŠA, PhDr.
 • ŽIGO, Pavol, prof. PhDr., CSc.
 • ŽILÁKOVÁ, Mária, doc., PhD.