Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Miloslave Sokolovej
 • Márii Stankovej

Novinky na stránke

 • 21. 5. 2023: Doplnené tézy k prednáške L. Urbancovej v Bratislave aj online
 • 12. 5. 2023: Pozvánka na jubilejnú prednášku Ľ. Liptákovej v Bratislave aj online
 • 10. 5. 2023: Pozvánka na vedecký seminár venovaný 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave
 • 10. 5. 2023: Doplnené fotogalérie z prednášky P. Žiga, M. Rzepielu a M. Šimkovej
 • 2. 5. 2023: Pozvánka na prednášku L. Urbancovej v Bratislave aj online
 • 13. 4. 2023: Pozvánka na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, venovanú životnému jubileu D. Slančovej, v Prešove

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2023

 • L. Urbancová: Rodovo vyvážená slovenčina v súčasnej spoločnosti (23. 5. 2023, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • M. Šimková: Verbálne a neverbálne prostriedky v naratívnych textoch evanjelií (2. 5. 2023, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • K. Nowak – M. Rzepiela: Elektronické projekty Oddělení středověké latiny Ústavu pro jazyk polský PAV - sestavení korpusů historického jazyka (26. 4. 2023, Bratislava, prednáška)
 • P. Žigo: Prostriedky či etapy súčasného poznávania jazyka (25. 4. 2023, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • Ľ. Liptáková: Čo ponúka vývinová lingvistika vyučovania slovenského jazyka (18. 4. 2023, Ružomberok, prednáška)
 • R. Garabík: Naťahovateľnosť viacslovných pomenovaní (18. 4. 2023, Bratislava, prednáška)
 • M. Ligoš: K problematike kódovania a štruktúry jazyka v komunikácii (Námety pre lingvistiku a didaktiku slovenčiny ako materinského jazyka) (13. 4. 2023, Ružomberok, prednáška)
 • M. Graf: Komunikacja niewerbalna i jej zakłócenia (21. 3. 2023, Banská Bystrica, prednáška)
 • J. Levická - M. Zumrík: Vývoj slovenskej terminológie v 20. storočí v kontexte premien česko-slovenskej jazykovej situácie (14. 3. 2023, Bratislava, prednáška)
 • S. Koruniak: Divergentné tendencie vo vývine spisovnej slovenčiny v prostredí vojvodinských Slovákov (28. 2. 2023, Bratislava, prednáška)