Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Renáte Panocovej
  • Nicol Janočkovej
  • Jane Skladanej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV

  • 5. marec 2020

beseda s respondentmi rozhovorov o premenách jazyka a jeho vedy na Slovensku pri príležitosti vydania publikácie ''Očami slovenských jazykovedcov'' (Bratislava)

  • 11. marec 2020

P. Odaloš: Modelovanie a modely chrématoným. Chrématonymá abstraktných ľudských výtvorov (chrononymum, faleronymum, akcionymum, dokumentonymum) (Banská Bystrica, jubilejná prednáška)

  • 17. marec 2020

J. Dudášová: Zástoj Štefana Tóbika v slovenskej dialektológii (Bratislava, jubilejná prednáška)

  • 18. marec 2020

N. Janočková: Slovník súčasného slovenského jazyka. Tradícia a inovácia (Trnava, prednáška)

  • 24. – 26. marec 2020

Povaha jazyka a jej poznávanie (Smolenice, vedecká konferencia venovaná 100. výročiu narodenia prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.)

  • 7. apríl 2020

F. Čermák: Přísloví o hlouposti a chytrosti z celého světa (Bratislava, prednáška)