Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i.

  • 20. – 21. jún 2022

15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov a VZ SJS pri JÚĽŠ SAV (JÚĽŠ SAV – FF UK, Bratislava)

  • 28. – 29. jún 2022

Stretnutie so štýlom (vedecký seminár, FF PU, Prešov; hybridne)

  • 5. – 7. september 2022

22. slovenská onomastická konferencia (PdF TU, Trnava)

  • 30. november – 2. december 2022

XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov (FF UJPŠ, Košice)