Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ivanovi Očenášovi
  • Ľubici Dvornickej
  • Viere Kováčovej

Novinky na stránke

  • 1. 10. 2021: Zverejnené nové podujatia v SJS pri JÚĽŠ SAV na jeseň 2021
  • 30. 9. 2021: Doplnená fotogaléria z prednášky J. Pekarovičovej v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV

  • 3. – 5. 11. 2021

XXX. kolokvium mladých jazykovedcov (ÚZ NR Častá-Papiernička)

  • 4. 11. 2021

I. Vaňková: Cesta do hlubin študákovy duše. České konceptualizace duše kdysi a dnes (online prednáška z banskobystrickej pobočky)

  • 2. 12. 2021

J. Valdrová: Rodovo neutrálne mená (online prednáška z banskobystrickej pobočky)