Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Jozefovi Mlackovi
  • Miroslavovi Dudkovi

Novinky na stránke

  • 3. 7. 2021: Zverejnený zborník plných príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Prešove
  • 6. 5. 2021: Prednáška I. Vaňkovej DOČASNE ZRUŠENÁ. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV

  • 6. 5. 2021

I. Vaňková: Cesta do hlubin študákovy duše. České konceptualizace duše kdysi a dnes (online prednáška z banskobystrickej pobočky) DOČASNE ZRUŠENÁ

  • 24. – 28. august 2021

27th International Congress of Onomastic Sciences 2021 (medzinárodná konferencia, Krakov)

  • 6. – 10. 9. 2021

Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. 21. medzinárodná konferencia Komisie pre slovanskú slovotvorbu pri Medzinárodnom komitéte slavistov (vedecká konferencia, Filozofická fakultu Prešovskej univerzity v Prešove)

  • 3. – 5. 11. 2021

XXX. kolokvium mladých jazykovedcov (ÚZ NR Častá-Papiernička)