Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Mariánovi Gladišovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV

  • 5. november 2020

Teória vlastného mena Vincenta Blanára a súčasná všeobecná teória onomastiky (Bratislave, vedecký seminár venovaný 100. výročiu narodenia Dr. h. c. prof. PhDr. Vincenta Blanára, DrSc.)