Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ľubici Dvornickej
  • Viere Kováčovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV

  • 25. – 27. november 2020

XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov (online prostredníctvom aplikácie MS Teams)

  • 1. – 2. február 2021

Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III (medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu J. Pekarovičovej)