Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Mire Nábělkovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i.

  • P. Žigo: Prostriedky či etapy súčasného poznávania jazyka (25. 4. 2023, Bratislava, jubilejná prednáška)
  • M. Rzepiela: Elektronické projekty Oddělení středověké latiny Ústavu pro jazyk polský PAV - sestavení korpusů historického jazyka (26. 4. 2023, Bratislava, prednáška)
  • L. Urbancová: Rodovo vyvážená slovenčina v súčasnej spoločnosti (23. 5. 2023, Bratislava, jubilejná prednáška)
  • Ľ. Liptáková: jubilejná prednáška (13. 6. 2023, Bratislava)
  • 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (24. – 26. 8. 2023, Bratislava, medzinárodná konferencia)
  • seminár venovaný jubileu JÚĽŠ SAV a VZ SJS pri JÚĽŠ SAV (17. 9. 2023, Bratislava)
  • D. Slančová: jubilejná prednáška (26. 9. 2023, Bratislava)
  • odborný vedecký česko-slovenský jazykový (jazykovedný) seminár (23. 11. 2023, Praha)
  • XXXII. kolokvium mladých jazykovedcov (november/december 2023, Prešov)