Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Miloslave Sokolovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV

  • POZOR!!! PREVENTÍVNE ZRUŠENÁ 11. marec 2020

beseda s respondentmi rozhovorov o premenách jazyka a jeho vedy na Slovensku pri príležitosti vydania publikácie Očami slovenských jazykovedcov (Bratislava)

  • POZOR!!! PREVENTÍVNE ZRUŠENÁ 17. marec 2020

J. Dudášová: Zástoj Štefana Tóbika v slovenskej dialektológii]] (Bratislava, jubilejná prednáška)

  • POZOR!!! PREVENTÍVNE ZRUŠENÁ 18. marec 2020

N. Janočková: Slovník súčasného slovenského jazyka. Tradícia a inovácia]] (Trnava, prednáška)

  • POZOR!!! PREVENTÍVNE ZRUŠENÁ 24. – 26. marec 2020

Povaha jazyka a jej poznávanie (Smolenice, vedecká konferencia venovaná 100. výročiu narodenia prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.)

  • POZOR!!! PREVENTÍVNE ZRUŠENÁ 7. apríl 2020

F. Čermák: Přísloví o hlouposti a chytrosti z celého světa]] (Bratislava, prednáška)

  • 19. máj 2020

F. Šrámek: Pravopis vlastních jmen – interpretace onomastická (Bratislava, prednáška)

  • 5. november 2020

Teória vlastného mena Vincenta Blanára a súčasná všeobecná teória onomastiky (Bratislave, vedecký seminár venovaný 100. výročiu narodenia Dr. h. c. prof. PhDr. Vincenta Blanára, DrSc.)