Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Emilovi Horákovi
 • Natálii Kolenčíkovej
 • Ľuborovi Králikovi
 • Slavomírovi Ondrejovičovi

Novinky na stránke

 • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku A. Gálisovej
 • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku I. Vaňkovej

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV

 • 15. 4. 2021

A. Gálisová: Namaľujme čerta na stenu! Príspevok k jazykovému obrazu čerta v slovenčine (online prednáška z banskobystrickej pobočky)

 • 6. 5. 2021

I. Vaňková: Cesta do hlubin študákovy duše. České konceptualizace duše kdysi a dnes (online prednáška z banskobystrickej pobočky)

 • 28. 6. – 30. 6. 2021

Povaha jazyka a jej poznávanie (konferencia venovaná stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc., Kongresové centrum SAV v Smoleniciach)

 • 24. – 28. august 2021

27th International Congress of Onomastic Sciences 2021 (medzinárodná konferencia, Krakov)

 • 13. – 17. 9. 2021

Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. 21. medzinárodná konferencia Komisie pre slovanskú slovotvorbu pri Medzinárodnom komitéte slavistov (vedecká konferencia, Filozofická fakultu Prešovskej univerzity v Prešove)

 • 3. – 5. 11. 2021

XXX. kolokvium mladých jazykovedcov (ÚZ Častá-Papiernička)