Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Romane Krolčíkovej
  • Bronislave Chocholovej
  • Patrikovi Petrášovi
  • Judite Páleníkovej

Novinky na stránke

  • 7. 9. 2023: Doplnený program vedeckého seminára venovaného 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Valnému zhromaždeniu SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave
  • 5. 9. 2023: Pozvánka na jubilejnú prednášku D. Slančovej v Bratislave
  • 17. 7. 2023: Pozvánka na vedecký seminár venovaný Slovensko-českým a česko-slovenským jazykovým a jazykovedným vzťahom v Prahe
  • 7. 7. 2023: Pozvánka na XXXII. kolokvium mladých jazykovedcov v Prešove aj online
  • 10. 5. 2023: Pozvánka na vedecký seminár venovaný 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Fotogaléria z podujatí SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i.

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2009

Rok 2008