NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV, v. v. i.


A. Böhmerová: Z dynamiky anglicizmov v slovenčine

22. november 2022, Bratislava

jubilejná prednáška

Thumbnail 01.jpg Thumbnail 02.jpg Thumbnail 03.jpg Thumbnail 04.jpg
Thumbnail 05.jpg Thumbnail 06.jpg Thumbnail 07.jpg Thumbnail 08.jpg
Thumbnail 09.jpg Thumbnail 10.jpg Thumbnail 11.jpg