Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ľudmile Liptákovej
 • Ľubici Balážovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Výkonný výbor Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV, v. v. i.

Predsedníctvo

Predseda: prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

Podpredsedníčky: Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D., Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.

Vedecká tajomníčka: Mgr. Kristína Piatková, PhD.

Hospodárka: Mgr. Natália Kolenčíková, PhD.

Ostatní členovia

 • Mgr. Nicol Janočková, PhD.
 • PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.
 • PhDr. Ľubor Králik, DSc.
 • Mgr. Jana Levická, PhD.
 • doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

Predsedníctvo pobočiek:

 • doc. PhDr. Anita Huťková, PhD. (Banská Bystrica)
 • doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. (Košice)
 • PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. (Nitra)
 • prof. Mgr. Martina Ivanová, PhD. (Prešov)
 • doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. (Ružomberok)
 • PaedDr. Andrej Závodný, PhD. (Trnava)

Revízorky:

 • Mgr. Helena Ľos Ivoríková, PhD.
 • Mgr. Romana Krolčíková