Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Soni Rešovskej

Novinky na stránke

 • 16. 1. 2023: Zverejnená ďalšia prezentácia z 15. celoslovenského stretnutia jazykovedcov v Bratislave
 • 12. 12. 2022: Zverejnené fotogalérie z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov v Danišovciach
 • 11. 12. 2022: Zverejnená fotogaléria z prednášky A. Böhmerovej
 • 30. 11. 2022: Zverejnený zborník abstraktov z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa koná v dňoch 30. 11. – 1. 12. 2022 v Danišovciach
 • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online z Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Výkonný výbor Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV, v. v. i.

Predsedníctvo

Predseda: prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

Podpredsedníčka: Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.

Vedecká tajomníčka: Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.

Hospodárka: Mgr. Natália Kolenčíková, PhD.

Ostatné členky

 • prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.
 • Mgr. Nicol Janočková, PhD.
 • PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.
 • doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Predsedníctvo pobočiek:

 • Mgr. Lujza Urbancová, PhD. (Banská Bystrica)
 • doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. (Košice)
 • PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. (Nitra)
 • doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD. (Prešov)
 • doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. (Ružomberok)
 • PaedDr. Andrej Závodný, PhD. (Trnava)

Revízorky:

 • Mgr. Renáta Ondrejková
 • PhDr. Iveta Vančová