Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Márii Imrichovej
 • Kataríne Ballekovej
 • Zuzane Kováčovej
 • Mariánovi Machovi
 • Marte Patákovej

Novinky na stránke

 • 29. 9. 2022: Pozvánka na prednášku J. Kačalu v Trnave
 • 29. 9. 2022: Pozvánka na prednášku A. Böhmerovej v Bratislave
 • 21. 9. 2022: Pozvánka na prednášku M. Ireinovej v Bratislave
 • 13. 9. 2022: Zverejnených už 10 prezentácií, ktoré zazneli na 15. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Výkonný výbor Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV, v. v. i.

Predsedníctvo

Predseda: prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

Podpredsedníčka: Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.

Vedecká tajomníčka: Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.

Hospodárka: Mgr. Natália Kolenčíková, PhD.

Ostatné členky

 • prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.
 • Mgr. Nicol Janočková, PhD.
 • PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.
 • doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Predsedníctvo pobočiek:

 • Mgr. Lujza Urbancová, PhD. (Banská Bystrica)
 • doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. (Košice)
 • PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. (Nitra)
 • doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD. (Prešov)
 • doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. (Ružomberok)
 • PaedDr. Andrej Závodný, PhD. (Trnava)

Revízorky:

 • Mgr. Renáta Ondrejková
 • PhDr. Iveta Vančová