Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Emilovi Horákovi
  • Natálii Kolenčíkovej
  • Ľuborovi Králikovi
  • Slavomírovi Ondrejovičovi

Novinky na stránke

  • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku A. Gálisovej
  • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku I. Vaňkovej

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Jazykovedný zápisník/Zápisník slovenského jazykovedca

Jazykovedný zápisník

Zápisník slovenského jazykovedca