Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Márii Koškovej
  • Renáte Gregovej

Novinky na stránke

  • Zverejnená pozvánka na prednášku M. Nábělkovej v Banskej Bystrici aj online (zverejnené 30. 11. 2023)
  • Zverejnený program XXXII. kolokvia mladých jazykovedcov (zverejnené 28. 11. 2023)
  • Zverejnená pozvánka na 23. slovenskú onomastickú konferenciu Tradičné a nové v onomastike (zverejnené 16. 11. 2023)

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Jazykovedný zápisník/Zápisník slovenského jazykovedca

Jazykovedný zápisník

Zápisník slovenského jazykovedca