Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marianne Sedlákovej
  • Pavlovi Žigovi
  • Vladimírovi Patrášovi
  • Vladimírovi Benkovi

Novinky na stránke

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2024

  • M. Boháčová: Jazyková krajina Brna - vybrané jevy (odraz multilingválnosti v jazykové krajině) (23. 4. 2024, Banská Bystrica, prednáška)
  • L. Radková: K výzkumu jazyka ve specifickém prostředí aneb Nejen o mluvě odsouzených (4. 4. 2024, Banská Bystrica, prednáška)
  • J. Mádrová: Speleonyma na Moravě a ve Slezsku (s důrazem na modelovou analýzu) (26. 3. 2024, Banská Bystrica, prednáška)
  • K. Gajdošová: Korpus textov cudzincov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk (ERRKORP): stavba, špecifiká a využitie (13. 2. 2024, Košice, Filozofická fakulta UPJŠ)
  • ERRARE HUMANUM EST (8. 2. 2024, Bratislava, Filozofická fakulta UK)