Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marianne Sedlákovej
  • Pavlovi Žigovi
  • Vladimírovi Patrášovi
  • Vladimírovi Benkovi

Novinky na stránke

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Štatistiky zloženia výborov Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV

a jeho nástupcu Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za roky 1957 – 2019

Spoločnosť:

predseda

podpredseda

vedecký tajomník

hospodár

Pobočky:

predseda

tajomník

Predseda spoločnosti

Ferenčíková Adriana

5x

Horecký Ján

3x

Mistrík Jozef

3x

Ondrejovič Slavomír

3x

Peciar Štefan

3x

Bosák Ján

2x

Ripka Ivor

2x

Ružička Jozef

2x

Stanislav Ján

2x

Buzássyová Klára

1x

Dudok Miroslav

1x

Pauliny Eugen

1x

Šimková Mária

1x

Žigo Pavol

1x

↑ hore na stránku ↑

Podpredseda spoločnosti

Ondrejovič Slavomír

8x

Ružička Jozef

5x

Chocholová Bronislava

4x

Majtán Milan

4x

Ripka Ivor

4x

Bajzíková Eugénia

3x

Kačala Ján

3x

Krajčovič Rudolf

3x

Ondrus Pavol

3x

Štolc Jozef

3x

Horecký Ján

2x

Múcsková Gabriela

2x

Ondruš Šimon

2x

Patráš Vladimír

2x

Sabol Ján

2x

Žigo Pavol

2x

Dolník Juraj

1x

Ferenčíková Adriana

1x

Krupa Viktor

1x

Mistrík Jozef

1x

Mlacek Jozef

1x

↑ hore na stránku ↑

Vedecký tajomník spoločnosti

Gajdošová Katarína

4x

Nábělková Mira

4x

Lipták Štefan

3x

Majtán Milan

3x

Múcsková Gabriela

3x

Mlacek Jozef

2x

Ramšáková Anna

2x

Wachtarczyková Jana

2x

Ďurčo Peter

1x

Kočiš František

1x

Krajčovič Rudolf

1x

Majchráková Daniela

1x

Mistrík Jozef

1x

Ondrus Pavol

1x

Rajčanová Alexandra

1x

Ripka Ivor

1x

Šimková Mária

1x

↑ hore na stránku ↑

Hospodár spoločnosti

Chocholová Bronislava

4x

Majchráková Daniela

4x

Balážová Ľubica

3x

Krasnovská Elena

3x

Hegerová Katarína

2x

Horák Gejza

2x

Kolenčíková Natália

2x

Mislovičová Sibyla

2x

Nižnanský Jozef

2x

Blanár Vincent

1x

Horák Gejza

2x

Koncová Monika

1x

Marsinová Marta

1x

Masár Ivan

1x

Matějová Katarína

1x

Rafayová Andrea

1x

Smiešková Elena

1x

↑ hore na stránku ↑

Predseda pobočky

Sabol Ján (Prešov)

12x

Findra Ján (Banská Bystrica)

9x

Hlavatá Renáta (Nitra)

8x

Klincková Jana (Banská Bystrica)

7x

Krošláková Ema (Nitra)

6x

Mlacek Jozef (Ružomberok)

6x

Krištof Štefan (Nitra)

4x

Oravec Ján (Nitra)

4x

Slančová Daniela (Prešov)

4x

Urbancová Lujza (Banská Bystrica)

4x

Baláková Dana (Ružomberok)

3x

Furdík Juraj (Prešov)

3x

Ivanová Martina (Prešov)

3x

Kovalová Božena (Banská Bystrica)

3x

Krško Jaromír (Banská Bystrica)

3x

Nemcová Emília (Trnava)

3x

Novák Ľudovít (Trnava)

3x

Rybár Ladislav (Trnava)

3x

Závodný Andrej (Trnava)

3x

Kollár Dezider (Trnava)

2x

Kralčák Ľubomír (Nitra)

2x

Sedláková Marianna (Košice)

2x

Tóbik Štefan (Prešov)

2x

Betáková Valéria (Trnava)

1x

Gotthardová Gabriela (Trnava)

1x

Matejčík Ján (Banská Bystrica)

1x

Miko František (Prešov)

1x

Novák Ľudovít (Prešov)

1x

Rendár Ľubomír (Trnava)

1x

↑ hore na stránku ↑

Tajomník pobočky

Tvrdoň Emil (Banská Bystrica)

6x

Gotthardová Gabriela (Trnava)

5x

Kriššáková Júlia (Prešov)

5x

Furdík Juraj (Prešov)

3x

Hábovčík Ondrej (Nitra)

3x

Mlacek Jozef (Prešov)

3x

Bónová Iveta (Košice)

2x

Imrichová Mária (Prešov)

2x

Kriaková Elena (Banská Bystrica)

2x

Mačurová Drahomíra (Nitra)

2x

Madunický Jozef (Nitra)

2x

Sabol Ján (Prešov)

2x

Baláková Dana (Ružomberok)

1x

Brixová Elena (Banská Bystrica)

1x

Bugárová Marta (Trnava)

1x

Dubníček Ján (Trnava)

1x

Klincková Jana (Banská Bystrica)

1x

Kriššáková-Dudášová Júlia (Prešov)

1x

Zelinková Kristína (Nitra)

1x

Žilka Tibor (Nitra)

1x

↑ hore na stránku ↑