Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Lenke Ivančovej
 • Matejovi Považajovi
 • Daniele Slančovej
 • Jaromírovi Krškovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Kolokvium mladých jazykovedcov

Kolokvium mladých jazykovedcov je vedecká konferencia pre mladých začínajúcich lingvistov. Prvé kolokvium sa uskutočnilo v roku 1991 pod organizačnou taktovkou Miry Nábělkovej, ktorá vznik tohto podujatia iniciovala. Jeho cieľom bolo dovoliť začínajúcim lingvistom, literátom, etnológom, filológom... prezentovať svoje výskumné aktivity, ale aj nadviazať kontakty medzi rovesníkmi v odborných kruhoch a upevňovať ich. Prvé kolokviá sa konali na chatách v Malých Karpatoch a ich odborným tútorom bol najmä profesor Ján Horecký.
Neskôr, keď kolokviá "podrástli", museli sa presunúť do väčších konferenčných priestorov, lebo im už kapacitne malé chatky nestačili. Vzhľadom na veľký záujem o toto podujatie (niekedy viac ako 100 účastníkov) bolo potrebné pristúpiť k tematickým zmenám. KMJ sa stalo podujatím s výsostným zameraním na lingvistický výskum.

Prezentované príspevky sú publikované v zborníku VARIA, ktorý v súčasnosti vychádza ako elektronická publikácia so všetkými náležitosťami publikácie. Od roku 2009 vychádza aj zborník rozšírených abstraktov, ktorý je samostatnou publikáciou, od roku 2018 je tento zborník abstraktov pripravovaný priamo na podujatie.

Organizácia podujatia

Kolokvium mladých jazykovedcov organizuje v rotačnom systéme schválenom na Valných zhromaždeniach SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., Výbor SJS a jednotlivé pobočky SJS. Podľa dohody organizuje vždy Výbor SJS Kolokviá mladých jazykovedcov, ktoré sú jubilejné a polojubilené, napr. XX., XXV.

Na zasadnutí Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV zo dňa 28. 5. 2015 bol členmi SJS, zástupcami Výboru SJS a jednotlivých pobočiek odsúhlasený nasledujúci kalendár na organizáciu Kolokvia mladých jazykovedcov na najbližších 7 rokov:

 • 25. ročník (2016) – Bratislava,
 • 26. ročník (2017) – Prešov,
 • 27. ročník (2018) – Banská Bystrica,
 • 28. ročník (2019) – Nitra,
 • 29. ročník (2020) – Trnava,
 • 30. ročník (2021) – Bratislava,
 • 31. ročník (2022) – Košice,
 • 32. ročník (2023) – Prešov,
 • 33. ročník (2024) – Banská Bystrica,
 • 34. ročník (2025) – Nitra,
 • 35. ročník (2026) – Bratislava,
 • 36. ročník (2027) – Trnava,
 • 37. ročník (2028) – Košice,
 • 38. ročník (2029) – Prešov,
 • 39. ročník (2030) – Banská Bystrica,
 • 40. ročník (2031) – Bratislava.

Organizácia podujatia zahŕňa:

 • stanovenie termínu podujatia najlepšie koncom novembra príslušného roka;
 • informovanie členov SJS, vysokoškolských pracovísk doma a v blízkom zahraničí (Česko, Poľsko, Maďarsko, Srbsko) o termíne a mieste konania KMJ najneskôr do mája príslušného roka a o podrobnostiach súvisiacich s podujatím (výška konferenčného poplatku, cena ubytovania, stravy a pod.);
 • edičná príprava elektronického zborníka rozšírených abstraktov so všetkými náležitosťmi publikácie (ISBN) a jeho zverejnenie pre účastníkov najneskôr na podujatie;
 • proces posúdenia každého odovzdaného príspevku aspoň 2 recenzentmi;
 • edičná príprava elektronického zborníka plných príspevkov so všetkými náležitosťmi publikácie (ISBN);
 • doručenie elektronického zborníka abstraktov a elektronického zborníka plných príspevkov Výboru SJS (všetky zborníky sú umiestnené v elektronickej podobe na osobitnej stránke SJS pri JÚĽŠ SAV).

Pokyny pre autorov príspevkov

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s organizáciou KMJ kontaktujte, prosím, vedeckého tajomníka SJS pri JÚĽŠ SAV.