Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ľudmile Liptákovej
  • Ľubici Balážovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Publikácie

Slovenská jazykovedná spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i., v súlade s §2 Poslanie a hlavné úlohy spoločnosti Stanov rozvíja vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.

  • Monotematicky zameranými publikáciami sú Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. V súčasnosti vyšlo pod týmto názvom 6 titulov od autorov E. Paulinyho, I. Masára, J. Horeckého (2x), V. Blanára.
  • Zborníky VARIA prinášajú články mladých začínajúcich lingvistov zo Slovenska a zahraničia. Sú publikačným výstupom z konferencie Kolokvium mladých jazykovedcov, ktorú od roku 1991 organizuje SJS pri JÚĽŠ SAV prostredníctvom svojho Výboru a pobočiek.
  • V rokoch 1968 – 1989 vydávala SJS pri SAV zborníky Recueil linguistique de Bratislava.
  • V rokoch 1970 – 1972 vydávala pre svojich členov Informačný bulletin s informáciami o zaujímavých prednáškach a článkoch domácich a zahraničných lingvistov. Od roku 1982 vychádzal obsahovo bohatší ako Zápisník slovenského jazykovedca. Pod týmto názvom bol známy členom SJS pri SAV až do roku 1996. Od roku 1997 vychádza pod názvom Jazykovedný zápisník a obsahuje okrem správ o činnosti SJS pri JÚĽŠ SAV aj zoznamy prednášok, ktoré SJS pri JÚĽŠ pri SAV prostredníctvom Výboru a svojich pobočiek realizovala, spolu s tézami z prednesených prednášok. K dispozícii je v ňom vždy aj zoznam členov SJS pri JÚĽŠ pri SAV v príslušných rokoch.

Všetky publikácie SJS pri JÚĽŠ SAV prinášame v elektronickej podobe: