Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marianne Sedlákovej
  • Pavlovi Žigovi
  • Vladimírovi Patrášovi
  • Vladimírovi Benkovi

Novinky na stránke

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 6 (text vo formáte PDF)
BLANÁR, Vincent: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. 6. Red. S. Ondrejovič. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2008. 77 s. ISBN 80-967574-9-0.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 5 (text vo formáte PDF)
HORECKÝ, Ján: Onomaziologická štruktúra slovenčiny. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 5. Ed. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2003. 60 s. ISBN 80-967574-9-0.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 4 (text vo formáte PDF)
HORECKÝ, Ján: Kultivovanie slovenčiny. Princípy a kritériá. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 4. Red. S. Ondrejovič. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2001. 52 s.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 3 (text vo formáte PDF)
MASÁR, Ivan: Ako pomenúvame v slovenčine. Kapitoly z terminologickej teórie a praxe. 1. vyd. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000. 60 s.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 2 (text vo formáte PDF)
PAULINY, Eugen: Norma spisovnej slovenčiny a zásady jej kodifikovania. 1. vyd. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000. 40 s.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 1 (text vo formáte PDF)
Slovenská jazykovedná spoločnosť. Minulosť a prítomnosť stavovskej organizácie slovenských jazykovedcov. Ed. B. Chocholová – S. Ondrejovič. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2014. 172 s. ISBN 978-80-971690-0-8 (Dielo vzniklo z podkladov Ladislava Dvonča a Miry Nábělkovej.)