Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 6 (text vo formáte PDF)
BLANÁR, Vincent: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. 6. Red. S. Ondrejovič. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2008. 77 s. ISBN 80-967574-9-0.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 5 (text vo formáte PDF)
HORECKÝ, Ján: Onomaziologická štruktúra slovenčiny. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 5. Ed. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2003. 60 s. ISBN 80-967574-9-0.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 4 (text vo formáte PDF)
HORECKÝ, Ján: Kultivovanie slovenčiny. Princípy a kritériá. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 4. Red. S. Ondrejovič. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2001. 52 s.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 3 (text vo formáte PDF)
MASÁR, Ivan: Ako pomenúvame v slovenčine. Kapitoly z terminologickej teórie a praxe. 1. vyd. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000. 60 s.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 2 (text vo formáte PDF)
PAULINY, Eugen: Norma spisovnej slovenčiny a zásady jej kodifikovania. 1. vyd. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000. 40 s.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 1 (text vo formáte PDF)
Slovenská jazykovedná spoločnosť. Minulosť a prítomnosť stavovskej organizácie slovenských jazykovedcov. Ed. B. Chocholová – S. Ondrejovič. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2014. 172 s. ISBN 978-80-971690-0-8 (Dielo vzniklo z podkladov Ladislava Dvonča a Miry Nábělkovej.)