Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Romane Krolčíkovej
  • Bronislave Chocholovej
  • Patrikovi Petrášovi
  • Judite Páleníkovej

Novinky na stránke

  • 7. 9. 2023: Doplnený program vedeckého seminára venovaného 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Valnému zhromaždeniu SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave
  • 5. 9. 2023: Pozvánka na jubilejnú prednášku D. Slančovej v Bratislave
  • 17. 7. 2023: Pozvánka na vedecký seminár venovaný Slovensko-českým a česko-slovenským jazykovým a jazykovedným vzťahom v Prahe
  • 7. 7. 2023: Pozvánka na XXXII. kolokvium mladých jazykovedcov v Prešove aj online
  • 10. 5. 2023: Pozvánka na vedecký seminár venovaný 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 6 (text vo formáte PDF)
BLANÁR, Vincent: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. 6. Red. S. Ondrejovič. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2008. 77 s. ISBN 80-967574-9-0.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 5 (text vo formáte PDF)
HORECKÝ, Ján: Onomaziologická štruktúra slovenčiny. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 5. Ed. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2003. 60 s. ISBN 80-967574-9-0.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 4 (text vo formáte PDF)
HORECKÝ, Ján: Kultivovanie slovenčiny. Princípy a kritériá. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 4. Red. S. Ondrejovič. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2001. 52 s.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 3 (text vo formáte PDF)
MASÁR, Ivan: Ako pomenúvame v slovenčine. Kapitoly z terminologickej teórie a praxe. 1. vyd. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000. 60 s.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 2 (text vo formáte PDF)
PAULINY, Eugen: Norma spisovnej slovenčiny a zásady jej kodifikovania. 1. vyd. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000. 40 s.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti 1 (text vo formáte PDF)
Slovenská jazykovedná spoločnosť. Minulosť a prítomnosť stavovskej organizácie slovenských jazykovedcov. Ed. B. Chocholová – S. Ondrejovič. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2014. 172 s. ISBN 978-80-971690-0-8 (Dielo vzniklo z podkladov Ladislava Dvonča a Miry Nábělkovej.)