Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Zloženia výborov Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV

a jeho nástupcu Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV

Združenie slovenských jazykovedcov pri SAV (1957 – 1972)

1. funkčné obdobie: 4. 3. 1957 – 6. 3. 1960

 • predseda: Ján Stanislav
 • podpredseda: Jozef Ružička
 • vedecký tajomník: Rudolf Krajčovič
 • hospodár: Gejza Horák

2. funkčné obdobie: 7. 3. 1960 – 21. 4. 1963

 • predseda: Ján Stanislav
 • podpredseda: Jozef Ružička
 • vedecký tajomník: Pavol Ondrus
 • hospodár: Gejza Horák
  • Prešov: predseda Štefan Tóbik, tajomník Juraj Furdík (pobočka vznikla 1. 11. 1962)

3. funkčné obdobie 22. 4. 1963 – 12. 1. 1966

 • predseda: Eugen Pauliny
 • podpredsedovia: Jozef Ružička, Šimon Ondruš
 • vedecký tajomník: Jozef Mistrík
 • hospodár: Vincent Blanár
  • Prešov: predseda Štefan Tóbik, tajomník Juraj Furdík
  • Banská Bystrica: predseda Ján Matejčík (pobočka vznikla 18. 11. 1963)

4. funkčné obdobie: 13. 1. 1966 – 15. 12. 1968

 • predseda: Jozef Ružička
 • podpredsedovia: Ján Horecký, Šimon Ondruš
 • vedecký tajomník: František Kočiš
 • hospodár: Ivan Masár
  • Prešov: predseda František Miko, tajomník Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra
  • Trnava: predsedníčka Valéria Betáková

5. funkčné obdobie: 16. 12. 1968 – 15. 4. 1971:

 • predseda: Ján Horecký
 • podpredsedovia: Rudolf Krajčovič, Jozef Štolc
 • vedecký tajomník: Ivor Ripka
 • hospodár: Elena Smiešková
  • Prešov: Štefan Tóbik (1968 – 1969), Juraj Furdík (1970 – 1971), tajomník Jozef Mlacek
  • Banská Bystrica: predsedníčka Božena Kovalová, tajomníčka Elena Kriaková
  • Trnava: predseda Ľudovít Novák
  • Nitra: predseda Štefan Krištof, tajomníčka Drahomíra Mačurová

6. funkčné obdobie: 16. 4. 1971 – 12. 6. 1972

 • predseda: Ján Horecký
 • podpredsedovia: Rudolf Krajčovič, Jozef Štolc
 • vedecký tajomník: Milan Majtán
 • hospodár: Jozef Nižnanský
  • Prešov: Juraj Furdík, tajomník Jozef Mlacek
  • Banská Bystrica: predsedníčka Božena Kovalová, tajomníčka Elena Kriaková
  • Trnava: predseda Ľudovít Novák

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV (od roku 1972)

1. funkčné obdobie: 13. 6. 1972 – 21. 10. 1973

 • predseda: Ján Horecký
 • podpredsedovia: Jozef Štolc, Rudolf Krajčovič
 • vedecký tajomník: Milan Majtán
 • hospodár: Jozef Nižnanský
  • Prešov: predseda Juraj Furdík, tajomník Jozef Mlacek
  • Banská Bystrica: predsedníčka Božena Kovalová, tajomníčka Elena Brixová
  • Trnava: predseda Ľudovít Novák, tajomník Ján Dubníček
  • Nitra: predseda Štefan Krištof, tajomníčka Drahomíra Mačurová

2. funkčné obdobie: 22. 10. 1973 – 21. 1. 1976

 • predseda: Jozef Ružička
 • podpredsedovia: Jozef Mistrík, Ján Horecký
 • vedecký tajomník: Milan Majtán
 • hospodárka: Marta Marsinová
  • Prešov: predseda Ľudovít Novák, tajomník Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomník Emil Tvrdoň
  • Trnava: predseda Dezider Kollár, tajomníčka Gabriela Gotthardová
  • Nitra: predseda Štefan Krištof, tajomníčka Kristína Zelinková

3. funkčné obdobie: 22. 1. 1976 – 23. 1. 1978

 • predseda: Štefan Peciar
 • podpredsedovia: Pavol Ondrus, Jozef Ružička
 • vedecký tajomník: Štefan Lipták
 • hospodárka: Elena Krasnovská
  • Prešov: predseda Ján Sabol, tajomníčka Júlia Kriššáková
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomník Emil Tvrdoň
  • Trnava: predseda Dezider Kollár, tajomníčka Gabriela Gotthardová
  • Nitra: predseda Štefan Krištof, tajomník Jozef Madunický

4. funkčné obdobie: 24. 1. 1978 – 17. 2. 1980

 • predseda: Štefan Peciar
 • podpredseda Pavol Ondrus
 • vedecký tajomník: Štefan Lipták
 • hospodárka: Elena Krasnovská
  • Prešov: predseda Ján Sabol, tajomníčka Júlia Kriššáková
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomník Emil Tvrdoň
  • Trnava: predseda Ladislav Rybár, tajomníčka Gabriela Gotthardová
  • Nitra: predseda Ján Oravec, tajomník Jozef Madunický

5. funkčné obdobie: 18. 2. 1980 – 15. 12. 1981

 • predseda: Štefan Peciar
 • podpredsedovia: Pavol Ondrus, Jozef Ružička
 • vedecký tajomník: Štefan Lipták
 • hospodárka: Elena Krasnovská
  • Prešov: predseda Ján Sabol, tajomníčka Júlia Kriššáková
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomník Emil Tvrdoň
  • Trnava: predseda Ladislav Rybár, tajomníčka Gabriela Gotthardová
  • Nitra: predseda Ján Oravec, tajomník Ondrej Hábovčík

6. funkčné obdobie: 16. 12. 1981 – 13. 12. 1984

 • predseda: Jozef Mistrík
 • podpredsedovia: Ján Kačala, Eugénia Bajzíková
 • vedecký tajomník: Jozef Mlacek
 • hospodárka: Katarína Matějová
  • Prešov: predseda Ján Sabol, tajomníčka Júlia Kriššáková
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomník Emil Tvrdoň
  • Trnava: predseda Ladislav Rybár, tajomníčka Gabriela Gotthardová
  • Nitra: predseda Ján Oravec, tajomník Ondrej Hábovčík

7. funkčné obdobie: 14. 12. 1984 – 8. 12. 1987

 • predseda: Jozef Mistrík
 • podpredsedovia: Ján Kačala, Eugénia Bajzíková
 • vedecký tajomník: Jozef Mlacek
 • hospodárka: Katarína Hegerová
  • Prešov: predseda Ján Sabol, tajomníčka Júlia Kriššáková
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomník Emil Tvrdoň
  • Trnava: predsedníčka Gabriela Gotthardová, tajomníčka Marta Bugárová (pobočka prerušila svoju činnosť)
  • Nitra: predseda Ján Oravec, tajomník Ondrej Hábovčík

8. funkčné obdobie: 9. 12. 1987 – 11. 4. 1990

 • predseda: Jozef Mistrík
 • podpredsedovia Ján Kačala, Eugénia Bajzíková
 • vedecký tajomník: Peter Ďurčo (do 20. 4. 1989), M. Nábělková (od 20. 4. 1989)
 • hospodárka: Katarína Hegerová
  • Prešov: predseda Ján Sabol, tajomníčka Júlia Kriššáková-Dudášová
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomníčka Jana Klincková
  • Nitra: predsedníčka Ema Krošláková, tajomník Tibor Žilka

9. funkčné obdobie: 12. 4. 1990 – 28. 5. 1992

 • predsedníčka: Klára Buzássyová
 • podpredsedovia: Milan Majtán, Ján Sabol, Pavol Žigo
 • vedecká tajomníčka Mira Nábělková
 • hospodárka: Sibyla Mislovičová
  • Prešov: predseda Juraj Furdík
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra
  • Nitra: predsedníčka Ema Krošláková

10.funkčné obdobie: 29. 5. 1992 – 17. 5. 1994

 • predseda: Ivor Ripka
 • podpredsedovia: Milan Majtán, Ján Sabol, Jozef Mlacek
 • vedecká tajomníčka Mira Nábělková
 • hospodárka: Sibyla Mislovičová
  • Prešov: predseda Juraj Furdík
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predsedníčka Ema Krošláková

11. funkčné obdobie: 18. 5. 1994 – 15. 10. 1996

 • predseda: Ivor Ripka
 • podpredsedovia: Juraj Dolník, Adriana Ferenčíková, Pavol Žigo
 • vedecká tajomníčka Mira Nábělková
 • hospodárka: Ľubica Balážová
  • Prešov: predseda Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predsedníčka Ema Krošláková

12. funkčné obdobie: 16. 10. 1996 – 22. 9. 1998

 • predseda: Slavomír Ondrejovič
 • podpredsedovia: Ivor Ripka, Milan Majtán, Vladimír Patráš
 • vedecká tajomníčka Alexandra Rajčanová
 • hospodárka: Ľubica Balážová
  • Prešov: predseda Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predsedníčka Ema Krošláková

13. funkčné obdobie: 23. 9. 1998 – 19. 10. 2000

 • predseda: Slavomír Ondrejovič
 • podpredsedovia: Ivor Ripka, Milan Majtán, Vladimír Patráš
 • vedecká tajomníčka: Jana Wachtarczyková
 • hospodárka: Ľubica Balážová
  • Prešov: predseda Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predsedníčka Ema Krošláková

14.funkčné obdobie: 20. 10. 2000 – 12. 11. 2003

 • predseda: Slavomír Ondrejovič
 • podpredseda Ivor Ripka
 • vedecká tajomníčka Jana Wachtarczyková (do r. 2001), Mária Šimková (od r. 2001)
 • hospodárka: Monika Koncová
  • Prešov: predseda Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predseda Ľubomír Kralčák

15. funkčné obdobie: 13. 11. 2003 – 14. 12. 2005

 • predseda: Miroslav Dudok
 • podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič, Ivor Ripka, Viktor Krupa
 • vedecká tajomníčka: Gabriela Múcsková
 • hospodárka: Andrea Rafayová (do r. 2004), Bronislava Holičová (od r. 2004)
  • Prešov: predseda Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predseda Ľubomír Kralčák
  • Ružomberok: Jozef Mlacek (pobočka vznikla schválením návrhu na VZ v roku 2003)

16. funkčné obdobie: 15. 12. 2005 – 17. 10. 2007

 • predseda: Ján Bosák
 • podpredseda: Slavomír Ondrejovič
 • vedecká tajomníčka: Gabriela Múcsková
 • hospodárka: Bronislava Holičová
  • Prešov: predseda Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predseda Jozef Mlacek

17. funkčné obdobie: 18. 10. 2007 – 15. 10. 2009

 • predseda: Ján Bosák
 • podpredseda: Slavomír Ondrejovič
 • vedecká tajomníčka: Gabriela Múcsková
 • hospodárka: Bronislava Chocholová
  • Prešov: predsedníčka Daniela Slančová
  • Banská Bystrica: predseda Jaromír Krško
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predseda Jozef Mlacek
  • Trnava: predsedníčka Emília Nemcová (pobočka obnovila činnosť po schválení VZ v roku 2007)

18. funkčné obdobie: 16. 10. 2009 – 15. 11. 2011

 • predsedníčka: Adriana Ferenčíková
 • podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič, Gabriela Múcsková
 • tajomníčky: Daniela Majchráková, Anna Ramšáková
 • hospodárka: Bronislava Chocholová
  • Prešov: predsedníčka Daniela Slančová
  • Banská Bystrica: predseda Jaromír Krško
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predseda Jozef Mlacek
  • Trnava: predsedníčka Emília Nemcová

19. funkčné obdobie: 16. 11. 2011 – 24. 10. 2013

 • predsedníčka: Adriana Ferenčíková
 • podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič, Gabriela Múcsková (do r. 2012), Bronislava Chocholová (od r. 2012)
 • vedecká tajomníčka: Anna Ramšáková
 • hospodárka: Daniela Majchráková
  • Prešov: predsedníčka Daniela Slančová, tajomníčka Mária Imrichová
  • Banská Bystrica: predseda Jaromír Krško
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predseda Jozef Mlacek
  • Trnava: predsedníčka Emília Nemcová

20. funkčné obdobie: od 25. 10. 2013 – 28. 10. 2015

 • predsedníčka: Adriana Ferenčíková
 • podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič, Bronislava Chocholová
 • vedecká tajomníčka: Katarína Gajdošová
 • hospodárka: Daniela Majchráková
  • Prešov: predsedníčka Daniela Slančová, tajomníčka Mária Imrichová
  • Banská Bystrica: predsedníčka Lujza Urbancová
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predseda Jozef Mlacek, tajomníčka Dana Baláková
  • Trnava: predseda Ľubomír Rendár

21. funkčné obdobie: od 28. 10. 2015 – 29. 11. 2017

 • predsedníčka: Adriana Ferenčíková
 • podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič, Bronislava Chocholová
 • vedecká tajomníčka: Katarína Gajdošová
 • hospodárka: Daniela Majchráková
  • Prešov: predsedníčka Martina Ivanová
  • Banská Bystrica: predsedníčka Lujza Urbancová
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predseda Jozef Mlacek (do roku 2017), Dana Baláková (od roku 2017)
  • Trnava: predseda Andrej Závodný

22. funkčné obdobie: od 29. 11. 2017 – 14. 11. 2019

 • predsedníčka: Adriana Ferenčíková
 • podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič
 • vedecká tajomníčka: Katarína Gajdošová
 • hospodárka: Daniela Majchráková (do roku 2019), Natália Kolenčíková (od roku 2019)
  • Prešov: predsedníčka Martina Ivanová
  • Banská Bystrica: predsedníčka Lujza Urbancová
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predsedníčka Dana Baláková
  • Trnava: predseda Andrej Závodný
  • Košice: predsedníčka Marianna Sedláková, tajomníčka Iveta Bónová

23. funkčné obdobie: od 14. 11. 2019

 • predsedníčka: Mária Šimková (do 31. 1. 2021), Pavol Žigo (poverený vedením od januára 2021)
 • podpredsedníčka Bronislava Chocholová
 • vedecká tajomníčka: Katarína Gajdošová
 • hospodárka: Natália Kolenčíková
  • Prešov: predsedníčka Martina Ivanová
  • Banská Bystrica: predsedníčka Lujza Urbancová
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predsedníčka Dana Baláková
  • Trnava: predseda Andrej Závodný
  • Košice: predsedníčka Marianna Sedláková, tajomníčka Iveta Bónová