Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Lenke Ivančovej
 • Matejovi Považajovi
 • Daniele Slančovej
 • Jaromírovi Krškovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Zloženia výborov Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV

a jeho nástupcu Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV

Združenie slovenských jazykovedcov pri SAV (1957 – 1972)

1. funkčné obdobie: 4. 3. 1957 – 6. 3. 1960

 • predseda: Ján Stanislav
 • podpredseda: Jozef Ružička
 • vedecký tajomník: Rudolf Krajčovič
 • hospodár: Gejza Horák

2. funkčné obdobie: 7. 3. 1960 – 21. 4. 1963

 • predseda: Ján Stanislav
 • podpredseda: Jozef Ružička
 • vedecký tajomník: Pavol Ondrus
 • hospodár: Gejza Horák
  • Prešov: predseda Štefan Tóbik, tajomník Juraj Furdík (pobočka vznikla 1. 11. 1962)

3. funkčné obdobie 22. 4. 1963 – 12. 1. 1966

 • predseda: Eugen Pauliny
 • podpredsedovia: Jozef Ružička, Šimon Ondruš
 • vedecký tajomník: Jozef Mistrík
 • hospodár: Vincent Blanár
  • Prešov: predseda Štefan Tóbik, tajomník Juraj Furdík
  • Banská Bystrica: predseda Ján Matejčík (pobočka vznikla 18. 11. 1963)

4. funkčné obdobie: 13. 1. 1966 – 15. 12. 1968

 • predseda: Jozef Ružička
 • podpredsedovia: Ján Horecký, Šimon Ondruš
 • vedecký tajomník: František Kočiš
 • hospodár: Ivan Masár
  • Prešov: predseda František Miko, tajomník Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra
  • Trnava: predsedníčka Valéria Betáková

5. funkčné obdobie: 16. 12. 1968 – 15. 4. 1971:

 • predseda: Ján Horecký
 • podpredsedovia: Rudolf Krajčovič, Jozef Štolc
 • vedecký tajomník: Ivor Ripka
 • hospodár: Elena Smiešková
  • Prešov: Štefan Tóbik (1968 – 1969), Juraj Furdík (1970 – 1971), tajomník Jozef Mlacek
  • Banská Bystrica: predsedníčka Božena Kovalová, tajomníčka Elena Kriaková
  • Trnava: predseda Ľudovít Novák
  • Nitra: predseda Štefan Krištof, tajomníčka Drahomíra Mačurová

6. funkčné obdobie: 16. 4. 1971 – 12. 6. 1972

 • predseda: Ján Horecký
 • podpredsedovia: Rudolf Krajčovič, Jozef Štolc
 • vedecký tajomník: Milan Majtán
 • hospodár: Jozef Nižnanský
  • Prešov: Juraj Furdík, tajomník Jozef Mlacek
  • Banská Bystrica: predsedníčka Božena Kovalová, tajomníčka Elena Kriaková
  • Trnava: predseda Ľudovít Novák

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV (od roku 1972)

1. funkčné obdobie: 13. 6. 1972 – 21. 10. 1973

 • predseda: Ján Horecký
 • podpredsedovia: Jozef Štolc, Rudolf Krajčovič
 • vedecký tajomník: Milan Majtán
 • hospodár: Jozef Nižnanský
  • Prešov: predseda Juraj Furdík, tajomník Jozef Mlacek
  • Banská Bystrica: predsedníčka Božena Kovalová, tajomníčka Elena Brixová
  • Trnava: predseda Ľudovít Novák, tajomník Ján Dubníček
  • Nitra: predseda Štefan Krištof, tajomníčka Drahomíra Mačurová

2. funkčné obdobie: 22. 10. 1973 – 21. 1. 1976

 • predseda: Jozef Ružička
 • podpredsedovia: Jozef Mistrík, Ján Horecký
 • vedecký tajomník: Milan Majtán
 • hospodárka: Marta Marsinová
  • Prešov: predseda Ľudovít Novák, tajomník Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomník Emil Tvrdoň
  • Trnava: predseda Dezider Kollár, tajomníčka Gabriela Gotthardová
  • Nitra: predseda Štefan Krištof, tajomníčka Kristína Zelinková

3. funkčné obdobie: 22. 1. 1976 – 23. 1. 1978

 • predseda: Štefan Peciar
 • podpredsedovia: Pavol Ondrus, Jozef Ružička
 • vedecký tajomník: Štefan Lipták
 • hospodárka: Elena Krasnovská
  • Prešov: predseda Ján Sabol, tajomníčka Júlia Kriššáková
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomník Emil Tvrdoň
  • Trnava: predseda Dezider Kollár, tajomníčka Gabriela Gotthardová
  • Nitra: predseda Štefan Krištof, tajomník Jozef Madunický

4. funkčné obdobie: 24. 1. 1978 – 17. 2. 1980

 • predseda: Štefan Peciar
 • podpredseda Pavol Ondrus
 • vedecký tajomník: Štefan Lipták
 • hospodárka: Elena Krasnovská
  • Prešov: predseda Ján Sabol, tajomníčka Júlia Kriššáková
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomník Emil Tvrdoň
  • Trnava: predseda Ladislav Rybár, tajomníčka Gabriela Gotthardová
  • Nitra: predseda Ján Oravec, tajomník Jozef Madunický

5. funkčné obdobie: 18. 2. 1980 – 15. 12. 1981

 • predseda: Štefan Peciar
 • podpredsedovia: Pavol Ondrus, Jozef Ružička
 • vedecký tajomník: Štefan Lipták
 • hospodárka: Elena Krasnovská
  • Prešov: predseda Ján Sabol, tajomníčka Júlia Kriššáková
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomník Emil Tvrdoň
  • Trnava: predseda Ladislav Rybár, tajomníčka Gabriela Gotthardová
  • Nitra: predseda Ján Oravec, tajomník Ondrej Hábovčík

6. funkčné obdobie: 16. 12. 1981 – 13. 12. 1984

 • predseda: Jozef Mistrík
 • podpredsedovia: Ján Kačala, Eugénia Bajzíková
 • vedecký tajomník: Jozef Mlacek
 • hospodárka: Katarína Matějová
  • Prešov: predseda Ján Sabol, tajomníčka Júlia Kriššáková
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomník Emil Tvrdoň
  • Trnava: predseda Ladislav Rybár, tajomníčka Gabriela Gotthardová
  • Nitra: predseda Ján Oravec, tajomník Ondrej Hábovčík

7. funkčné obdobie: 14. 12. 1984 – 8. 12. 1987

 • predseda: Jozef Mistrík
 • podpredsedovia: Ján Kačala, Eugénia Bajzíková
 • vedecký tajomník: Jozef Mlacek
 • hospodárka: Katarína Hegerová
  • Prešov: predseda Ján Sabol, tajomníčka Júlia Kriššáková
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomník Emil Tvrdoň
  • Trnava: predsedníčka Gabriela Gotthardová, tajomníčka Marta Bugárová (pobočka prerušila svoju činnosť)
  • Nitra: predseda Ján Oravec, tajomník Ondrej Hábovčík

8. funkčné obdobie: 9. 12. 1987 – 11. 4. 1990

 • predseda: Jozef Mistrík
 • podpredsedovia Ján Kačala, Eugénia Bajzíková
 • vedecký tajomník: Peter Ďurčo (do 20. 4. 1989), M. Nábělková (od 20. 4. 1989)
 • hospodárka: Katarína Hegerová
  • Prešov: predseda Ján Sabol, tajomníčka Júlia Kriššáková-Dudášová
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra, tajomníčka Jana Klincková
  • Nitra: predsedníčka Ema Krošláková, tajomník Tibor Žilka

9. funkčné obdobie: 12. 4. 1990 – 28. 5. 1992

 • predsedníčka: Klára Buzássyová
 • podpredsedovia: Milan Majtán, Ján Sabol, Pavol Žigo
 • vedecká tajomníčka Mira Nábělková
 • hospodárka: Sibyla Mislovičová
  • Prešov: predseda Juraj Furdík
  • Banská Bystrica: predseda Ján Findra
  • Nitra: predsedníčka Ema Krošláková

10. funkčné obdobie: 29. 5. 1992 – 17. 5. 1994

 • predseda: Ivor Ripka
 • podpredsedovia: Milan Majtán, Ján Sabol, Jozef Mlacek
 • vedecká tajomníčka Mira Nábělková
 • hospodárka: Sibyla Mislovičová
  • Prešov: predseda Juraj Furdík
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predsedníčka Ema Krošláková

11. funkčné obdobie: 18. 5. 1994 – 15. 10. 1996

 • predseda: Ivor Ripka
 • podpredsedovia: Juraj Dolník, Adriana Ferenčíková, Pavol Žigo
 • vedecká tajomníčka Mira Nábělková
 • hospodárka: Ľubica Balážová
  • Prešov: predseda Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predsedníčka Ema Krošláková

12. funkčné obdobie: 16. 10. 1996 – 22. 9. 1998

 • predseda: Slavomír Ondrejovič
 • podpredsedovia: Ivor Ripka, Milan Majtán, Vladimír Patráš
 • vedecká tajomníčka Alexandra Rajčanová
 • hospodárka: Ľubica Balážová
  • Prešov: predseda Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predsedníčka Ema Krošláková

13. funkčné obdobie: 23. 9. 1998 – 19. 10. 2000

 • predseda: Slavomír Ondrejovič
 • podpredsedovia: Ivor Ripka, Milan Majtán, Vladimír Patráš
 • vedecká tajomníčka: Jana Wachtarczyková
 • hospodárka: Ľubica Balážová
  • Prešov: predseda Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predsedníčka Ema Krošláková

14. funkčné obdobie: 20. 10. 2000 – 12. 11. 2003

 • predseda: Slavomír Ondrejovič
 • podpredseda Ivor Ripka
 • vedecká tajomníčka Jana Wachtarczyková (do r. 2001), Mária Šimková (od r. 2001)
 • hospodárka: Monika Koncová
  • Prešov: predseda Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predseda Ľubomír Kralčák

15. funkčné obdobie: 13. 11. 2003 – 14. 12. 2005

 • predseda: Miroslav Dudok
 • podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič, Ivor Ripka, Viktor Krupa
 • vedecká tajomníčka: Gabriela Múcsková
 • hospodárka: Andrea Rafayová (do r. 2004), Bronislava Holičová (od r. 2004)
  • Prešov: predseda Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predseda Ľubomír Kralčák
  • Ružomberok: Jozef Mlacek (pobočka vznikla schválením návrhu na VZ v roku 2003)

16. funkčné obdobie: 15. 12. 2005 – 17. 10. 2007

 • predseda: Ján Bosák
 • podpredseda: Slavomír Ondrejovič
 • vedecká tajomníčka: Gabriela Múcsková
 • hospodárka: Bronislava Holičová
  • Prešov: predseda Ján Sabol
  • Banská Bystrica: predsedníčka Jana Klincková
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predseda Jozef Mlacek

17. funkčné obdobie: 18. 10. 2007 – 15. 10. 2009

 • predseda: Ján Bosák
 • podpredseda: Slavomír Ondrejovič
 • vedecká tajomníčka: Gabriela Múcsková
 • hospodárka: Bronislava Chocholová
  • Prešov: predsedníčka Daniela Slančová
  • Banská Bystrica: predseda Jaromír Krško
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predseda Jozef Mlacek
  • Trnava: predsedníčka Emília Nemcová (pobočka obnovila činnosť po schválení VZ v roku 2007)

18. funkčné obdobie: 16. 10. 2009 – 15. 11. 2011

 • predsedníčka: Adriana Ferenčíková
 • podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič, Gabriela Múcsková
 • tajomníčky: Daniela Majchráková, Anna Ramšáková
 • hospodárka: Bronislava Chocholová
  • Prešov: predsedníčka Daniela Slančová
  • Banská Bystrica: predseda Jaromír Krško
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predseda Jozef Mlacek
  • Trnava: predsedníčka Emília Nemcová

19. funkčné obdobie: 16. 11. 2011 – 24. 10. 2013

 • predsedníčka: Adriana Ferenčíková
 • podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič, Gabriela Múcsková (do r. 2012), Bronislava Chocholová (od r. 2012)
 • vedecká tajomníčka: Anna Ramšáková
 • hospodárka: Daniela Majchráková
  • Prešov: predsedníčka Daniela Slančová, tajomníčka Mária Imrichová
  • Banská Bystrica: predseda Jaromír Krško
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predseda Jozef Mlacek
  • Trnava: predsedníčka Emília Nemcová

20. funkčné obdobie: 25. 10. 2013 – 28. 10. 2015

 • predsedníčka: Adriana Ferenčíková
 • podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič, Bronislava Chocholová
 • vedecká tajomníčka: Katarína Gajdošová
 • hospodárka: Daniela Majchráková
  • Prešov: predsedníčka Daniela Slančová, tajomníčka Mária Imrichová
  • Banská Bystrica: predsedníčka Lujza Urbancová
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predseda Jozef Mlacek, tajomníčka Dana Baláková
  • Trnava: predseda Ľubomír Rendár

21. funkčné obdobie: 28. 10. 2015 – 29. 11. 2017

 • predsedníčka: Adriana Ferenčíková
 • podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič, Bronislava Chocholová
 • vedecká tajomníčka: Katarína Gajdošová
 • hospodárka: Daniela Majchráková
  • Prešov: predsedníčka Martina Ivanová
  • Banská Bystrica: predsedníčka Lujza Urbancová
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predseda Jozef Mlacek (do roku 2017), Dana Baláková (od roku 2017)
  • Trnava: predseda Andrej Závodný

22. funkčné obdobie: 29. 11. 2017 – 14. 11. 2019

 • predsedníčka: Adriana Ferenčíková
 • podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič
 • vedecká tajomníčka: Katarína Gajdošová
 • hospodárka: Daniela Majchráková (do roku 2019), Natália Kolenčíková (od roku 2019)
  • Prešov: predsedníčka Martina Ivanová
  • Banská Bystrica: predsedníčka Lujza Urbancová
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predsedníčka Dana Baláková
  • Trnava: predseda Andrej Závodný
  • Košice: predsedníčka Marianna Sedláková, tajomníčka Iveta Bónová

23. funkčné obdobie: 14. 11. 2019 – 19. 9. 2023

 • predsedníčka: Mária Šimková (do 31. 1. 2021), Pavol Žigo (poverený vedením od januára 2021; dňa 26. 6. 2022 zvolený VZ SJS pri JÚĽŠ SAV)
 • podpredsedníčka Bronislava Chocholová
 • vedecká tajomníčka: Katarína Gajdošová
 • hospodárka: Natália Kolenčíková
 • ostatní členovia: Adriana Ferenčíková, Nicol Janočková, Alexandra Jarošová, Gabriela Múcsková, Jana Pekarovičová
  • Prešov: predsedníčka Martina Ivanová
  • Banská Bystrica: predsedníčka Lujza Urbancová
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predsedníčka Dana Baláková
  • Trnava: predseda Andrej Závodný
  • Košice: predsedníčka Marianna Sedláková, tajomníčka Iveta Bónová

24. funkčné obdobie: od 19. 9. 2023

 • predseda: Pavol Žigo
 • podpredsedníčka: Katarína Gajdošová, Bronislava Chocholová
 • vedecká tajomníčka: Kristína Piatková
 • hospodárka: Natália Kolenčíková
 • ostatní členovia: Nicol Janočková, Alexandra Jarošová, Ľubor Králik, Jana Levická, Gabriela Múcsková
  • Prešov: predsedníčka Martina Ivanová
  • Banská Bystrica: predsedníčka Anita Huťková
  • Nitra: predsedníčka Renáta Hlavatá
  • Ružomberok: predsedníčka Dana Baláková
  • Trnava: predseda Andrej Závodný
  • Košice: predsedníčka Marianna Sedláková, tajomníčka Iveta Bónová