Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Cena Slovenskej jazykovednej spoločnosti za vedecký príspevok publikovaný v zborníku VARIA

Účastníkom do 35 rokov, publikujúcim v príslušnom zborníku VARIA ponúkame možnosť zapojiť sa do súťaže o Cenu Slovenskej jazykovednej spoločnosti za najlepší vedecký príspevok. Do súťaže môžu byť zaradené príspevky, ktoré boli odovzdané včas do zborníka VARIA na recenzentské konanie a spĺňajú požadované formálne náležitosti. Z príspevkov, ktorých autori prejavili záujem o účasť v súťaži, odporučia recenzenti zborníka VARIA tri najlepšie príspevky odbornej porote zloženej z členov Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i. Porota vyberie najlepší príspevok, ktorý bude následne ocenený bezplatným členstvom v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i., na obdobie troch rokov a finančnou odmenou.

Podmienky súťaže

  • záujem autora o účasť v súťaži, vyjadrený v prihlasovacom formulári na KMJ
  • vek autora príspevku do 35 rokov
  • včas odovzdaný príspevok do zborníka VARIA (podľa inštrukcií organizátorov podujatia)
  • príspevok spĺňa všetky požadované formálne náležitosti

Ocenenie

  • bezplatné členstvo v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i. na obdobie troch rokov
  • finančná odmena vo výške 100 €
  • certifikát o získaní Ceny Slovenskej jazykovednej spoločnosti za vedecký príspevok publikovaný v zborníku VARIA