Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Správy z kolokvií publikované v slovenských a zahraničných časopisoch

 • SCHNEIDEROVÁ, Eva: II. kolokvium mladých jazykovědců. In: Naše řeč, 1993, roč. 76, číslo 4. PDF

 • PODHRADKÁ, Ivana: Stretnutie mladých jazykovedcov. In: Kultúra slova, 1994, roč. 28, č. 6, s. 362 - 365. HTML

 • SCHNEIDEROVÁ, Eva: VARIA I — sborník sestavený z materiálů I. kolokvia mladých jazykovědců. Naše řeč, 1994, roč. 77, č. 2 PDF

 • BALLEKOVÁ, Katarína: Kolokvium mladých jazykovedcov. In: Správy Slovenskej akadémie vied, 1995, roč. 35, č. 8, s. 4 (správa o 4. ročníku kolokvia mladých jazykovedcov konanom v dňoch 30. 11. – 2. 12. 1994 v Modre-Piesku).
 • BALLEKOVÁ, Katarína: Kolokvium mladých opäť úspešné. In: Kultúra slova, 1996, roč. 30, č. 2, s. 98 – 101 (správa o 5. ročníku kolokvia mladých jazykovedcov konanom v dňoch 29. 11. – 1. 12. 1995 v Modre-Piesku). HTML

 • LALÍKOVÁ, A.: VI. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 1997, roč. 62, č. 2, s. 96 – 98. PDF

 • KONCOVÁ, Monika: Kolokvium mladých jazykovedcov po siedmy raz. In: Slovenská reč, 1997, roč. 62, č. 6, s. 349 – 352. PDF

 • TICHÁ, Zdeňka: VII. kolokvium mladých jazykovědců. In: Naše řeč, 1998, roč. 81, č. 5. PDF

 • KONCOVÁ, Monika: VIII. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 1998, roč. 63, č. 6, s. 375 - 377. PDF

 • BRAUNŠTEINOVÁ, Zlatuše – VAJDLOVÁ, Miloslava: VIII. kolokvium mladých jazykovědců. In: Naše řeč, 1999, roč. 82, číslo 5. PDF

 • ĎURIŠÍKOVÁ, Stela: VIII. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Kultúra slova, 1999, roč. 33, č. 1, s. 48 - 51. HTML

 • HOLIČOVÁ, Bronislava: Stretnutie mladých jazykovedcov v Prahe. In: Kultúra slova, 2000, roč. 34, č. 6, s. 362 - 365. HTML

 • KOTULIČOVÁ, Silvia: IX. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2000, roč. 65, č. 2, s. 92 – 96. PDF

 • GAMRATOVÁ, Terézia – HOVANČÍK, Miroslav: XI. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2001, roč. 61, č. 6, s. 353 - 357. PDF

 • VAJDLOVÁ, M.: Ohlédnutí za desátým ročníkem Kolokvia mladých jazykovědců. In: Naše řeč, 2001, roč. 84, č. 3, s. 148 – 151. HTML

 • GAMRATOVÁ, Terézia – HOVANČÍK, Miroslav: XI. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2002, roč. 62, č. 1, s. 37 - 40. PDF

 • BÁNIK, Tomáš – OLOŠTIAK, Marcel: XII. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 2, s. 103 – 105. PDF

 • OLOŠTIAK, Martin: XIII. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2004, roč. 68, č. 1, s. 52 – 57. PDF

 • LACHOUT, Martin - JANOVEC, Ladislav: O konferenci pro mladé začínající vědce. In: Cizí jazyky, 2004/2005, roč. 48, č. 5, s. 179.
 • JANOVEC, Ladislav: Dvě kolokvia mladých lingvistů. In: Jazykovědné studie, 2004, roč. 41, č. 1 – 2, s. 59 – 62.
 • FRANKOVÁ, Monika – KOLKOVÁ, Terézia – JOZEFOVIČ, Michal: XIV. medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2005, roč. 69, č. 1 – 2, s. 70 – 74. PDF

 • JANOVEC, Ladislav - LACHOUT, Martin: Další kolokvium pro mladé lingvisty. In: Jazykovědné studie, 2005, roč. 42, č. 3 – 4, s. 60 – 62.
 • ČAPKOVÁ, R.: XV. mezinárodní kolokvium mladých jazykovědců (7.–9. 12. 2005). In: Naše řeč, 2006, roč. 89, č. 4. PDF

 • PEKARIKOVÁ, Katarína – OLOŠTIAK, Marcel: XV. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2006, roč. 70, č. 1, s. 35 – 40. PDF

 • LEITMANOVÁ, Vieroslava: XVI. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 5, s. 297 – 300. PDF

 • ČAPKOVÁ, R. – TŮMOVÁ, Š.: XVI. kolokvium mladých jazykovědců (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006). In: Naše řeč, 2007, roč. 90, č. 4. PDF

 • BILSKÝ, Jozef: Stretnutie (duchom) mladých jazykovedcov v Prešove. In: Jazyk a kultúra, 2017, roč. 8, číslo 31-32. HTML