Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ivanovi Očenášovi
 • Ľubici Dvornickej
 • Viere Kováčovej

Novinky na stránke

 • 1. 10. 2021: Zverejnené nové podujatia v SJS pri JÚĽŠ SAV na jeseň 2021
 • 30. 9. 2021: Doplnená fotogaléria z prednášky J. Pekarovičovej v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Správy z kolokvií publikované v slovenských a zahraničných časopisoch

 • SCHNEIDEROVÁ, Eva: II. kolokvium mladých jazykovědců. In: Naše řeč, 1993, roč. 76, číslo 4. PDF

 • PODHRADKÁ, Ivana: Stretnutie mladých jazykovedcov. In: Kultúra slova, 1994, roč. 28, č. 6, s. 362 - 365. HTML

 • SCHNEIDEROVÁ, Eva: VARIA I — sborník sestavený z materiálů I. kolokvia mladých jazykovědců. Naše řeč, 1994, roč. 77, č. 2 PDF

 • BALLEKOVÁ, Katarína: Kolokvium mladých jazykovedcov. In: Správy Slovenskej akadémie vied, 1995, roč. 35, č. 8, s. 4 (správa o 4. ročníku kolokvia mladých jazykovedcov konanom v dňoch 30. 11. – 2. 12. 1994 v Modre-Piesku).
 • BALLEKOVÁ, Katarína: Kolokvium mladých opäť úspešné. In: Kultúra slova, 1996, roč. 30, č. 2, s. 98 – 101 (správa o 5. ročníku kolokvia mladých jazykovedcov konanom v dňoch 29. 11. – 1. 12. 1995 v Modre-Piesku). HTML

 • LALÍKOVÁ, A.: VI. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 1997, roč. 62, č. 2, s. 96 – 98. PDF

 • KONCOVÁ, Monika: Kolokvium mladých jazykovedcov po siedmy raz. In: Slovenská reč, 1997, roč. 62, č. 6, s. 349 – 352. PDF

 • TICHÁ, Zdeňka: VII. kolokvium mladých jazykovědců. In: Naše řeč, 1998, roč. 81, č. 5. PDF

 • KONCOVÁ, Monika: VIII. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 1998, roč. 63, č. 6, s. 375 - 377. PDF

 • BRAUNŠTEINOVÁ, Zlatuše – VAJDLOVÁ, Miloslava: VIII. kolokvium mladých jazykovědců. In: Naše řeč, 1999, roč. 82, číslo 5. PDF

 • ĎURIŠÍKOVÁ, Stela: VIII. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Kultúra slova, 1999, roč. 33, č. 1, s. 48 - 51. HTML

 • HOLIČOVÁ, Bronislava: Stretnutie mladých jazykovedcov v Prahe. In: Kultúra slova, 2000, roč. 34, č. 6, s. 362 - 365. HTML

 • KOTULIČOVÁ, Silvia: IX. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2000, roč. 65, č. 2, s. 92 – 96. PDF

 • GAMRATOVÁ, Terézia – HOVANČÍK, Miroslav: XI. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2001, roč. 61, č. 6, s. 353 - 357. PDF

 • VAJDLOVÁ, M.: Ohlédnutí za desátým ročníkem Kolokvia mladých jazykovědců. In: Naše řeč, 2001, roč. 84, č. 3, s. 148 – 151. HTML

 • GAMRATOVÁ, Terézia – HOVANČÍK, Miroslav: XI. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2002, roč. 62, č. 1, s. 37 - 40. PDF

 • BÁNIK, Tomáš – OLOŠTIAK, Marcel: XII. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 2, s. 103 – 105. PDF

 • OLOŠTIAK, Martin: XIII. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2004, roč. 68, č. 1, s. 52 – 57. PDF

 • LACHOUT, Martin - JANOVEC, Ladislav: O konferenci pro mladé začínající vědce. In: Cizí jazyky, 2004/2005, roč. 48, č. 5, s. 179.
 • JANOVEC, Ladislav: Dvě kolokvia mladých lingvistů. In: Jazykovědné studie, 2004, roč. 41, č. 1 – 2, s. 59 – 62.
 • FRANKOVÁ, Monika – KOLKOVÁ, Terézia – JOZEFOVIČ, Michal: XIV. medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2005, roč. 69, č. 1 – 2, s. 70 – 74. PDF

 • JANOVEC, Ladislav - LACHOUT, Martin: Další kolokvium pro mladé lingvisty. In: Jazykovědné studie, 2005, roč. 42, č. 3 – 4, s. 60 – 62.
 • ČAPKOVÁ, R.: XV. mezinárodní kolokvium mladých jazykovědců (7.–9. 12. 2005). In: Naše řeč, 2006, roč. 89, č. 4. PDF

 • PEKARIKOVÁ, Katarína – OLOŠTIAK, Marcel: XV. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2006, roč. 70, č. 1, s. 35 – 40. PDF

 • LEITMANOVÁ, Vieroslava: XVI. kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 5, s. 297 – 300. PDF

 • ČAPKOVÁ, R. – TŮMOVÁ, Š.: XVI. kolokvium mladých jazykovědců (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006). In: Naše řeč, 2007, roč. 90, č. 4. PDF

 • BILSKÝ, Jozef: Stretnutie (duchom) mladých jazykovedcov v Prešove. In: Jazyk a kultúra, 2017, roč. 8, číslo 31-32. HTML