Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marte Lackovej

Novinky na stránke

  • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online v Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Zborníky VARIA

VARIA XXX (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF, )
VARIA XXX. Zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Bratislava 3. − 5. 11. 2021). Eds. K. Gajdošová – N. Kolenčíková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2022. 344 s. ISBN 978-80-971690-8-4.

VARIA XXIX (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF, )
VARIA XXIX. Zborník príspevkov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava 25. − 27. 11. 2020). Eds. J. Hladký, A. Závodný. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2021. 205 s. ISBN 978‑80‑568‑0406‑3.

VARIA XXVIII (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXVIII. Zborník plných príspevkov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 20. 11. – 22. 11. 2019). Eds. J. Nemčeková – P. Petráš. Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, pobočka pri Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 250 s. ISBN 978-80-558-1632-6.

VARIA XXVII (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019. 220 s. ISBN 978-80-557-1631-2.

VARIA XXVI (obsah zborníka, texty vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXVI. Zborník plných príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov 6. – 8. septembra 2017). Eds. M. Bodnárová – J. Klingová – S. Rešovská. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2021. 133 s. ISBN 978-80-555-2736-9.

VARIA XXV (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017. 439 s. ISBN 978-80-971690-2-2.

VARIA XXIV (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Eds. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019. 743 s. ISBN 978-80-7308-757-9.

VARIA XXIII (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020. 390 s.

VARIA XXII (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014. 506 s.

VARIA XXI (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015. 690 s.

VARIA XX (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012. 724 s.

VARIA XIX (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010. 463 s.

VARIA XVIII (obsah zborníka, texty vo formáte PDF)
Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009. 784 s.

VARIA XVII (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010. 556 s.

VARIA XVI (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. 558 s.

VARIA XV (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008. 693 s.

VARIA XIV (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006.

VARIA XIII (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006. 294 s.

VARIA XII (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005. 274 s.

VARIA XI (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004. 281 s.

VARIA X (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003. 261 s.

VARIA IX (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002. 329 s.

VARIA VIII (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999. 336 s.

VARIA VII (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998. 323 s.

VARIA VI (obsah zborníka, text vo formáte PDF, zborník rozdelený po dvojstránkach)
Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997. 235 s.

VARIA V (obsah zborníka, text vo formáte PDF, zborník rozdelený po dvojstránkach)
Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996. 148 s.

VARIA IV (obsah zborníka, text vo formáte PDF, zborník rozdelený po dvojstránkach)
Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995. 121 s.

VARIA III (obsah zborníka, text vo formáte PDF, zborník rozdelený po dvojstránkach)
Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994. 124 s.

VARIA II (obsah zborníka, text vo formáte PDF, zborník rozdelený po dvojstránkach)
Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993. 116 s.

VARIA I (obsah zborníka, text vo formáte PDF, zborník rozdelený po dvojstránkach)
Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992. 108 s.