Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ľudmile Liptákovej
  • Ľubici Balážovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Zborníky VARIA

VARIA XXXI (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF, )
VARIA XXXI. Zborník príspevkov z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Danišovce 30. 11. − 1. 12. 2022). Ed. L. Jasinská. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – ŠafárikPress 2024. 171 s. ISBN 978-80-574-0295-4.

VARIA XXX (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF, )
VARIA XXX. Zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Bratislava 3. − 5. 11. 2021). Eds. K. Gajdošová – N. Kolenčíková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2022. 344 s. ISBN 978-80-971690-8-4.

VARIA XXIX (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF, )
VARIA XXIX. Zborník príspevkov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava 25. − 27. 11. 2020). Eds. J. Hladký, A. Závodný. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2021. 205 s. ISBN 978‑80‑568‑0406‑3.

VARIA XXVIII (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXVIII. Zborník plných príspevkov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 20. 11. – 22. 11. 2019). Eds. J. Nemčeková – P. Petráš. Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, pobočka pri Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2020. 250 s. ISBN 978-80-558-1632-6.

VARIA XXVII (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019. 220 s. ISBN 978-80-557-1631-2.

VARIA XXVI (obsah zborníka, texty vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXVI. Zborník plných príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov 6. – 8. septembra 2017). Eds. M. Bodnárová – J. Klingová – S. Rešovská. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2021. 133 s. ISBN 978-80-555-2736-9.

VARIA XXV (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017. 439 s. ISBN 978-80-971690-2-2.

VARIA XXIV (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Eds. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019. 743 s. ISBN 978-80-7308-757-9.

VARIA XXIII (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020. 390 s.

VARIA XXII (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014. 506 s.

VARIA XXI (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015. 690 s.

VARIA XX (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012. 724 s.

VARIA XIX (obsah zborníka, text vo formáte PDF, abstrakty vo formáte PDF)
Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010. 463 s.

VARIA XVIII (obsah zborníka, texty vo formáte PDF)
Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009. 784 s.

VARIA XVII (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010. 556 s.

VARIA XVI (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. 558 s.

VARIA XV (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008. 693 s.

VARIA XIV (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006.

VARIA XIII (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006. 294 s.

VARIA XII (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005. 274 s.

VARIA XI (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004. 281 s.

VARIA X (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003. 261 s.

VARIA IX (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002. 329 s.

VARIA VIII (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999. 336 s.

VARIA VII (obsah zborníka, text vo formáte PDF)
Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998. 323 s.

VARIA VI (obsah zborníka, text vo formáte PDF, zborník rozdelený po dvojstránkach)
Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997. 235 s.

VARIA V (obsah zborníka, text vo formáte PDF, zborník rozdelený po dvojstránkach)
Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996. 148 s.

VARIA IV (obsah zborníka, text vo formáte PDF, zborník rozdelený po dvojstránkach)
Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995. 121 s.

VARIA III (obsah zborníka, text vo formáte PDF, zborník rozdelený po dvojstránkach)
Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994. 124 s.

VARIA II (obsah zborníka, text vo formáte PDF, zborník rozdelený po dvojstránkach)
Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993. 116 s.

VARIA I (obsah zborníka, text vo formáte PDF, zborník rozdelený po dvojstránkach)
Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992. 108 s.