Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ivanovi Očenášovi
 • Ľubici Dvornickej
 • Viere Kováčovej

Novinky na stránke

 • 1. 10. 2021: Zverejnené nové podujatia v SJS pri JÚĽŠ SAV na jeseň 2021
 • 30. 9. 2021: Doplnená fotogaléria z prednášky J. Pekarovičovej v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

2021

 • 21. 9. 2021: Pozvánka na jubilejnú prednášku J. Pekarovičovej v Bratislave

 • 14. 9. 2021: Zverejnený program 11. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Symetria a asymetria v jazykovej komunikácii, ktorá sa uskutoční online z banskobystrickej pobočky

 • 31. 8. 2021: Zverejnený zborník plných príspevkov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Trnave

 • 3. 7. 2021: Zverejnený zborník plných príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Prešove

 • 17. 5. 2021: Pozvánka na online prednášku A. Valkovej

 • 6. 5. 2021: Prednáška I. Vaňkovej DOČASNE ZRUŠENÁ. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

 • 19. 4. 2021: Zverejnený zborník abstraktov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Trnave

 • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku A. Gálisovej

 • 15. 2. 2021: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 14. 2. 2021 nás opustil PhDr. Viktor Krupa, DrSc. (23. 12. 1936 – 14. 2. 2021). Česť jeho pamiatke!

 • 2. 2. 2021: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 31. 1. 2021 nás opustila doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc. (14. 3. 1945 – 31. 1. 2021), mimoriadna profesorka UPJŠ v Košiciach a členka SJS pri JÚĽŠ SAV. Česť jej pamiatke!

 • 29. 01. 2021: Zverejnený aktuálny program konferencie Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III

2020

 • 10. 12. 2020: Zverejnený zborník plných príspevkov VARIA XXVIII, ktoré odzneli na XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov v Nitre

 • 10. 12. 2020: Pozvánka na online prednášku Annamárie Genčiovej z banskobystrickej pobočky

 • 24. 11. 2020: Aktualizovaný program XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov a bližšie informácie o technickom priebehu podujatia prostredníctvom aplikácie MŠ Teams

 • 23. 10. 2020: Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III venovanú životnému jubileu J. Pekarovičovej

 • 5. 11. 2020: Pozvánka na online prednášku N. Janočkovej

 • 21. 10. 2020: Zmena formy XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov z prezenčnej na online prostredníctvom aplikácie MS Teams

 • 17. 9. 2020: POZOR!!! Zrušený vedecký seminár venovaný V. Blanárovi

 • 20. 4. 2020: Zverejnená súborná personálna bibliografia účastníkov Kolokvií mladých jazykovedcov VARIA I – XXV; XXVII

 • 20. 4. 2020: Zverejnené štatistiky výborov SJS pri JÚĽŠ SAV za roky 1957 – 2019

 • 20. 4. 2020: Zverejnená história výborov SJS pri JÚĽŠ SAV za roky 1957 – 2019

 • 13. 5. 2020: POZOR!!! Dočasne zrušená prednáška R. Šrámka v Bratislave

 • 13. 5. 2020: POZOR!!! Dočasne zrušená prednáška R. Šrámka v Bratislave

 • 17. 4. 2020: Zverejnený Jazykovedný zápisník za roky 2018 – 2019

 • 15. 4. 2020: Zverejnený zborník plných príspevkov VARIA XXIV, ktoré odzneli na XXIV. kolokviu mladých jazykovedcov v Prahe

 • 7. 4. 2020: Zverejnený zborník plných príspevkov a zborník abstraktov VARIA XXIII, ktoré odzneli na XXIII. kolokviu mladých jazykovedcov v Modre-Harmónii

 • 19. 3. 2020: POZOR!!! Preventívne zrušená prednáška F. Čermáka (7. 4. 2020) v Bratislave

 • 11. 3. 2020: POZOR!!! Preventívne zrušená konferencia Povaha jazyka a jej poznávanie (24. – 26. 3. 2020) venovaná stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.

 • 27. 2. 2020: Pozvánka na jubilejnú prednášku P. Odaloša v Banskej Bystrici

 • 11. 2. 2020: Pozvánka na prednášku P. Odaloša v Košiciach

 • 22. 1. 2020: Zverejnený program vedeckého seminára venovaného životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc.

2019

 • 18. 12. 2019: Zverejnená kronika Kolokvia mladých jazykovedcov z rokov 1991 – 1997

 • 16. 12. 2019: Doplnená fotogaléria z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov v Nitre

 • 16. 12. 2019: Doplnené fotogalérie z prednášok

 • 3. 12. 2019: Zverejnený zborník abstraktov VARIA XXVIII, ktoré odzneli na XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov v roku 2019 v Nitre

 • 3. 12. 2019: Pozvánka na prednášku M. Stabeja v Bratislave

 • 3. 12. 2019: Pozvánka na prednášku T. Rozman v Bratislave

 • 26. 11. 2019: Zverejnený zborník plných príspevkov VARIA XXVII, ktoré odzneli na XXVII. kolokviu mladých jazykovedcov v roku 2018 v Banskej Bystrici

 • 18. 11. 2019: Fotogaléria z 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov

 • 15. 11. 2019: Na VZ SJS pri JÚĽŠ SAV bol zvolený nový výbor našej spoločnosti

 • 26. 11. 2019: Pozvánka na prednášku M. Mikušiaka v Trnave

 • 18. 11. 2019: Pozvánka otvorenú diskusiu s J. Dolníkom v Bratislave

 • 13. 11. 2019: Pozvánka na prednášku M. Nábělkovej v Prešove

 • 12. 11. 2019: Aktualizovaný program 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov a Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV

 • 6. 11. 2019: Pozvánka na prednášku M. Šimkovej v Košiciach

 • 29. 10. 2019: Pozvánka na prednášku D. Konstantinovej v Banskej Bystrici

 • 28. 10. 2019: Pozvánka na prednášku I. Horňanského v Trnave

 • 8. 10. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida v Banskej Bystrici

 • 7. 10. 2019: POZOR!!! Dočasne zrušená jubilejná prednáška M. Smatanu. Nový termín prednášky zverejníme včas.

 • 5. 9. 2019: Pozvánka na prednášku M. Sokolovej, ktorá sa uskutoční v Prešove

 • 19. 9. 2019: Doplnené tézy k jubilejnej prednáške M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave

 • 19. 9. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida a J. Davidovej Glogarovej, ktorá sa uskutoční v Bratislave

 • 18. 6. 2019: Doplnené informácie o XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutoční v Nitre

 • 30. 5. 2019: Doplnená fotogaléria z jubilejnej prednášky M. Sedlákovej v Bratislave

 • 28. 5. 2019: Pozvánka publikovať v jubilejnom zborníku Slovanské nárečia v čase a priestore a zúčastniť sa medzinárodného vedeckého seminára

 • 23. 5. 2019: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. 5. 2019 nás opustil doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 5. 2019 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!

 • 23. 5. 2019: Zmena termínu jubilejnej prednášky M. Sedlákovej dňa 29. 5. 2019 v Bratislave

 • 22. 5. 2019: Aktualizácia téz prednášky M. Šekliho v slovenskom jazyku

 • 15. 5. 2019: Spustenie novej verzie stránky SJS pri JÚĽŠ SAV

 • 13. 5. 2019: Pozvánka na prednášku M. Šekliho dňa 22. 5. 2019 v Bratislave

 • 23. 4. 2019: Pozvánka na prednášku S. Zolňanovej v Banskej Bystrici

 • 17. 4. 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku V. Patráša v Banskej Bystrici