Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ľudmile Liptákovej
 • Ľubici Balážovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

2024

 • 17. 6. 2024: Pozvánka na prednášku R. Garabíka v Bratislave
 • 22. 4. 2024: Pozvánka na prezentáciu odbornej publikácie J. Rusinkovej v Bratislave
 • 19. 4. 2024: Pozvánka na prednášku M. Boháčovej v Banskej Bystrici
 • 17. 4. 2024: Pozvánka na prednášku J. H. Horscha v Bratislave
 • 15. 4. 2024: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 15. 4. 2024 nás opustila PhDr. Dáša Zvončeková, členka SJS pri JÚĽŠ SAV. Česť jej pamiatke!
 • 3. 4. 2024: Pozvánka na prednášku V. Patráša v Banskej Bystrici
 • 14. 3. 2024: Pozvánka na prednášku L. Radkovej v Banskej Bystrici
 • 12. 3. 2024: Pozvánka na prednášku J. Mádrovej v Banskej Bystrici
 • 17. 2. 2024: Zverejnená pozvánka medzinárodné kolokvium ERRARE HUMANUM EST

2023

 • 30. 11. 2023: Zverejnená pozvánka na prednášku M. Nábělkovej v Banskej Bystrici aj online
 • 28. 11. 2023: Zverejnená pozvánka na prednášku M. Bodnárovej v Ružomberku
 • 28. 11. 2023: Zverejnený program XXXII. kolokvia mladých jazykovedcov
 • 30. 10. 2023: Pozvánka na prednášku J. Doruľu v Trnave
 • 22. 10. 2023: Pozvánka na prednášku G. Rožaia, A. Huťkovej a A. Chomovej v Banskej Bystrici
 • 19. 11. 2023: Upravený program vedeckého seminára Slovensko-české a česko-slovenské jazykové a jazykovědné vztahy: 30 let poté v Prahe
 • 16. 11. 2023: Zverejnená pozvánka na 23. slovenskú onomastickú konferenciu Tradičné a nové v onomastike
 • 17. 10. 2023: Pozvánka na prednášku M. Jakubowicz v Bratislave
 • 13. 10. 2023: Doplnené fotogalérie z prednášok S. Koruniaka, L. Urbancovej a D. Slančovej
 • 10. 10. 2023: Pozvánka na prezentácie výskumov J. Mádrovej, K. Březinovej a A. Reclik v Bratislave
 • 8. 10. 2023: Pozvánka na prednášku N. Vaneka v Bratislave
 • 8. 10. 2023: Pozvánka na prednášku R. Greenberga v Bratislave
 • 5. 10. 2023: Pozvánka na prednášku V. Vilímka v Banskej Bystrici
 • 4. 10. 2023: Doplnený program vedeckého kolokvia SLOVENČINA BEZ HRANÍC: praktické problémy a výzvy pri jazykovom vzdelávaní a integrácii ľudí z Ukrajiny v Prešove
 • 25. 9. 2023: Doplnená fotogaléria z vedeckého seminára venovaného 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV
 • 7. 9. 2023: Doplnený program vedeckého seminára venovaného 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Valnému zhromaždeniu SJS pri JÚĽŠ
 • 5. 9. 2023: Pozvánka na jubilejnú prednášku D. Slančovej v Bratislave
 • 17. 7. 2023: Pozvánka na vedecký seminár venovaný Slovensko-českým a česko-slovenským jazykovým a jazykovedným vzťahom v Prahe
 • 7. 7. 2023: Pozvánka na XXXII. kolokvium mladých jazykovedcov v Prešove aj online
 • 12. 5. 2023: Pozvánka na jubilejnú prednášku Ľ. Liptákovej v Bratislave aj online
 • 10. 5. 2023: Pozvánka na vedecký seminár venovaný 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave
 • 10. 5. 2023: Doplnené fotogalérie z prednášky P. Žiga, M. Rzepielu a M. Šimkovej
 • 2. 5. 2023: Pozvánka na prednášku L. Urbancovej v Bratislave aj online
 • 24. 4. 2023: Doplnený link na pripojenie sa k jubilejnej prednáške Pavla Žiga z Bratislavy
 • 17. 4. 2023: Doplnený odkaz na online pripojenie k prednáške R. Garabíka v Bratislave
 • 13. 4. 2023: Pozvánka na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, venovanú životnému jubileu D. Slančovej, v Prešove
 • 13. 4. 2023: Doplnené tézy k prednáške R. Garabíka v Bratislave
 • 13. 4. 2023: Pozvánka na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, venovanú životnému jubileu D. Slančovej, v Prešove
 • 6. 4. 2023: Zverejnená pozvánku na prednášku M. Ligoša a pozvánka na prednášku Ľ. Liptákovej v Ružomberku
 • 6. 4. 2023: Zverejnená pozvánka na prednášku R. Garabíka v Bratislave
 • 15. 3. 2023: Pozvánka na prednášku M. Graf v Banskej Bystrici
 • 1. 3. 2023: Pozvánka na prednášku J. Levickej a M. Zumríka v Bratislave
 • 13. 2. 2023: Zverejnený Jazykovedný zápisník za roky 2020 – 2021
 • 16. 1. 2023: Zverejnená ďalšia prezentácia z 15. celoslovenského stretnutia jazykovedcov v Bratislave

2022

 • 12. 12. 2022: Zverejnené fotogalérie z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov v Danišovciach
 • 11. 12. 2022: Zverejnená fotogaléria z prednášky A. Böhmerovej
 • 30. 11. 2022: Zverejnený zborník abstraktov z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa koná v dňoch 30. 11. – 1. 12. 2022 v Danišovciach
 • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online z Bratislavy
 • 6. 11. 2022: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 4. 11. 2022 nás opustil doc. PhDr. Dezider Kollár, CSc. (*29. 3. 1931 – †4. 11. 2022), člen SJS pri JÚĽŠ SAV. Česť jeho pamiatke!

 • 2. 11. 2022: Zverejnená fotogaléria z prednášky M. Ireinovej
 • 21. 10. 2022: Pozvánka na podujatie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Trnave
 • 16. 10. 2022: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 15. 10. 2022 nás opustil PhDr. Marián Macho, PhD. (*7. 10. 1978 – †15. 10. 2022), člen SJS pri JÚĽŠ SAV. Česť jeho pamiatke!
 • 10. 10. 2022: Zverejnená fotogaléria z jubilejnej prednášky I. Ripku
 • 29. 9. 2022: Pozvánka na prednášku J. Kačalu v Trnave
 • 29. 9. 2022: Pozvánka na prednášku A. Böhmerovej v Bratislave
 • 21. 9. 2022: Pozvánka na prednášku M. Ireinovej v Bratislave
 • 13. 9. 2022: Zverejnených už 10 prezentácií, ktoré zazneli na 15. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov
 • 13. 7. 2022: Pozvánka na jubilejnú prednášku Ivora Ripku v Bratislave
 • 15. 6. 2022: Zverejnený program seminára Stretnutie so štýlom v Prešove
 • 11. 5. 2022: Pozvánka na XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov v Danišovciach
 • 9. 5. 2022: Pozvánka na vedecký seminár Stretnutie so štýlom v Prešove
 • 5. 5. 2022: Zverejnená fotogaléria z jubilejnej prednášky J. Kačalu v Bratislave
 • 28. 4. 2022: Zverejnený predbežný program 15. celoslovenského stretnutia jazykovedcov a Valného zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i.
 • 22. 3. 2022: Pozvánka na prednášku D. Balákovej v Košiciach
 • 22. 3. 2022: Pozvánka na seminár R. Ošmeru v Banskej Bystrici
 • 7. 3. 2022: Pozvánka na prednášku V. Kováčovej online z Košíc
 • 4. 3. 2022: Pozvánka na 15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov spojené s VZ SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave
 • 4. 3. 2022: Pozvánka na prednášku J. Kačalu v Bratislave

2021

 • 30. 11. 2021: Pozvánka na prednášku N. Kolenčíkovej a M. Místeckého online z Bratislavy
 • 24. 11. 2021: Pozvánka na prednášku M. Nábělkovej online z Bratislavy
 • 16. 11. 2021: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 13. 11. 2021 nás opustila členka SJS pri JÚĽŠ SAV doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc. (*27. 2. 1942 – †13. 11. 2021). Česť jej pamiatke!
 • 8. 11. 2021: Zverejnená pozvánka na prednášku M. Sedlákovej v Ružomberku
 • 3. 10. 2021: Zverejnený program XXX. kolokvia mladých jazykovedcov
 • 1. 10. 2021: Zverejnené nové podujatia v SJS pri JÚĽŠ SAV na jeseň 2021
 • 30. 9. 2021: Doplnená fotogaléria z prednášky J. Pekarovičovej v Bratislave
 • 21. 9. 2021: Pozvánka na jubilejnú prednášku J. Pekarovičovej v Bratislave
 • 14. 9. 2021: Zverejnený program 11. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Symetria a asymetria v jazykovej komunikácii, ktorá sa uskutoční online z banskobystrickej pobočky
 • 31. 8. 2021: Zverejnený zborník plných príspevkov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Trnave
 • 3. 7. 2021: Zverejnený zborník plných príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Prešove
 • 17. 5. 2021: Pozvánka na online prednášku A. Valkovej
 • 6. 5. 2021: Prednáška I. Vaňkovej DOČASNE ZRUŠENÁ. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.
 • 19. 4. 2021: Zverejnený zborník abstraktov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Trnave
 • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku A. Gálisovej
 • 15. 2. 2021: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 14. 2. 2021 nás opustil PhDr. Viktor Krupa, DrSc. (*23. 12. 1936 – †14. 2. 2021). Česť jeho pamiatke!
 • 2. 2. 2021: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 31. 1. 2021 nás opustila doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc. (*14. 3. 1945 – †31. 1. 2021), mimoriadna profesorka UPJŠ v Košiciach a členka SJS pri JÚĽŠ SAV. Česť jej pamiatke!
 • 29. 01. 2021: Zverejnený aktuálny program konferencie Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III

2020

 • 10. 12. 2020: Zverejnený zborník plných príspevkov VARIA XXVIII, ktoré odzneli na XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov v Nitre
 • 10. 12. 2020: Pozvánka na online prednášku Annamárie Genčiovej z banskobystrickej pobočky
 • 24. 11. 2020: Aktualizovaný program XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov a bližšie informácie o technickom priebehu podujatia prostredníctvom aplikácie MŠ Teams
 • 23. 10. 2020: Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III venovanú životnému jubileu J. Pekarovičovej
 • 5. 11. 2020: Pozvánka na online prednášku N. Janočkovej
 • 21. 10. 2020: Zmena formy XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov z prezenčnej na online prostredníctvom aplikácie MS Teams
 • 17. 9. 2020: POZOR!!! Zrušený vedecký seminár venovaný V. Blanárovi
 • 20. 4. 2020: Zverejnená súborná personálna bibliografia účastníkov Kolokvií mladých jazykovedcov VARIA I – XXV; XXVII
 • 20. 4. 2020: Zverejnené štatistiky výborov SJS pri JÚĽŠ SAV za roky 1957 – 2019
 • 20. 4. 2020: Zverejnená história výborov SJS pri JÚĽŠ SAV za roky 1957 – 2019
 • 13. 5. 2020: POZOR!!! Dočasne zrušená prednáška R. Šrámka v Bratislave
 • 13. 5. 2020: POZOR!!! Dočasne zrušená prednáška R. Šrámka v Bratislave
 • 17. 4. 2020: Zverejnený Jazykovedný zápisník za roky 2018 – 2019
 • 15. 4. 2020: Zverejnený zborník plných príspevkov VARIA XXIV, ktoré odzneli na XXIV. kolokviu mladých jazykovedcov v Prahe
 • 7. 4. 2020: Zverejnený zborník plných príspevkov a zborník abstraktov VARIA XXIII, ktoré odzneli na XXIII. kolokviu mladých jazykovedcov v Modre-Harmónii
 • 19. 3. 2020: POZOR!!! Preventívne zrušená prednáška F. Čermáka (7. 4. 2020) v Bratislave
 • 11. 3. 2020: POZOR!!! Preventívne zrušená konferencia Povaha jazyka a jej poznávanie (24. – 26. 3. 2020) venovaná stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.
 • 27. 2. 2020: Pozvánka na jubilejnú prednášku P. Odaloša v Banskej Bystrici
 • 11. 2. 2020: Pozvánka na prednášku P. Odaloša v Košiciach
 • 22. 1. 2020: Zverejnený program vedeckého seminára venovaného životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc.

2019

 • 18. 12. 2019: Zverejnená kronika Kolokvia mladých jazykovedcov z rokov 1991 – 1997
 • 16. 12. 2019: Doplnená fotogaléria z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov v Nitre
 • 16. 12. 2019: Doplnené fotogalérie z prednášok
 • 3. 12. 2019: Zverejnený zborník abstraktov VARIA XXVIII, ktoré odzneli na XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov v roku 2019 v Nitre
 • 3. 12. 2019: Pozvánka na prednášku M. Stabeja v Bratislave
 • 3. 12. 2019: Pozvánka na prednášku T. Rozman v Bratislave
 • 26. 11. 2019: Zverejnený zborník plných príspevkov VARIA XXVII, ktoré odzneli na XXVII. kolokviu mladých jazykovedcov v roku 2018 v Banskej Bystrici
 • 18. 11. 2019: Fotogaléria z 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov
 • 15. 11. 2019: Na VZ SJS pri JÚĽŠ SAV bol zvolený nový výbor našej spoločnosti
 • 26. 11. 2019: Pozvánka na prednášku M. Mikušiaka v Trnave
 • 18. 11. 2019: Pozvánka otvorenú diskusiu s J. Dolníkom v Bratislave
 • 13. 11. 2019: Pozvánka na prednášku M. Nábělkovej v Prešove
 • 12. 11. 2019: Aktualizovaný program 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov a Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV
 • 6. 11. 2019: Pozvánka na prednášku M. Šimkovej v Košiciach
 • 29. 10. 2019: Pozvánka na prednášku D. Konstantinovej v Banskej Bystrici
 • 28. 10. 2019: Pozvánka na prednášku I. Horňanského v Trnave
 • 8. 10. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida v Banskej Bystrici
 • 7. 10. 2019: POZOR!!! Dočasne zrušená jubilejná prednáška M. Smatanu. Nový termín prednášky zverejníme včas.
 • 5. 9. 2019: Pozvánka na prednášku M. Sokolovej, ktorá sa uskutoční v Prešove
 • 19. 9. 2019: Doplnené tézy k jubilejnej prednáške M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave
 • 19. 9. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida a J. Davidovej Glogarovej, ktorá sa uskutoční v Bratislave
 • 18. 6. 2019: Doplnené informácie o XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutoční v Nitre
 • 30. 5. 2019: Doplnená fotogaléria z jubilejnej prednášky M. Sedlákovej v Bratislave
 • 28. 5. 2019: Pozvánka publikovať v jubilejnom zborníku Slovanské nárečia v čase a priestore a zúčastniť sa medzinárodného vedeckého seminára
 • 23. 5. 2019: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. 5. 2019 nás opustil doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 5. 2019 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!
 • 23. 5. 2019: Zmena termínu jubilejnej prednášky M. Sedlákovej dňa 29. 5. 2019 v Bratislave
 • 22. 5. 2019: Aktualizácia téz prednášky M. Šekliho v slovenskom jazyku
 • 15. 5. 2019: Spustenie novej verzie stránky SJS pri JÚĽŠ SAV
 • 13. 5. 2019: Pozvánka na prednášku M. Šekliho dňa 22. 5. 2019 v Bratislave
 • 23. 4. 2019: Pozvánka na prednášku S. Zolňanovej v Banskej Bystrici
 • 17. 4. 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku V. Patráša v Banskej Bystrici