Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

2022

 • 22. 3. 2022: Pozvánka na prednášku D. Balákovej v Košiciach

 • 22. 3. 2022: Pozvánka na seminár R. Ošmeru v Banskej Bystrici

 • 7. 3. 2022: Pozvánka na prednášku V. Kováčovej online z Košíc

 • 4. 3. 2022: Pozvánka na 15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov spojené s VZ SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

 • 4. 3. 2022: Pozvánka na prednášku J. Kačalu v Bratislave

2021

 • 30. 11. 2021: Pozvánka na prednášku N. Kolenčíkovej a M. Místeckého online z Bratislavy

 • 24. 11. 2021: Pozvánka na prednášku M. Nábělkovej online z Bratislavy

 • 16. 11. 2021: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 13. 11. 2021 nás opustila členka SJS pri JÚĽŠ SAV doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc. (*27. 2. 1942 – †13. 11. 2021). Česť jej pamiatke!

 • 8. 11. 2021: Zverejnená pozvánka na prednášku M. Sedlákovej v Ružomberku

 • 3. 10. 2021: Zverejnený program XXX. kolokvia mladých jazykovedcov

 • 1. 10. 2021: Zverejnené nové podujatia v SJS pri JÚĽŠ SAV na jeseň 2021

 • 30. 9. 2021: Doplnená fotogaléria z prednášky J. Pekarovičovej v Bratislave

 • 21. 9. 2021: Pozvánka na jubilejnú prednášku J. Pekarovičovej v Bratislave

 • 14. 9. 2021: Zverejnený program 11. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Symetria a asymetria v jazykovej komunikácii, ktorá sa uskutoční online z banskobystrickej pobočky

 • 31. 8. 2021: Zverejnený zborník plných príspevkov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Trnave

 • 3. 7. 2021: Zverejnený zborník plných príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Prešove

 • 17. 5. 2021: Pozvánka na online prednášku A. Valkovej

 • 6. 5. 2021: Prednáška I. Vaňkovej DOČASNE ZRUŠENÁ. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

 • 19. 4. 2021: Zverejnený zborník abstraktov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Trnave

 • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku A. Gálisovej

 • 15. 2. 2021: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 14. 2. 2021 nás opustil PhDr. Viktor Krupa, DrSc. (*23. 12. 1936 – †14. 2. 2021). Česť jeho pamiatke!

 • 2. 2. 2021: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 31. 1. 2021 nás opustila doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc. (*14. 3. 1945 – †31. 1. 2021), mimoriadna profesorka UPJŠ v Košiciach a členka SJS pri JÚĽŠ SAV. Česť jej pamiatke!

 • 29. 01. 2021: Zverejnený aktuálny program konferencie Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III

2020

 • 10. 12. 2020: Zverejnený zborník plných príspevkov VARIA XXVIII, ktoré odzneli na XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov v Nitre

 • 10. 12. 2020: Pozvánka na online prednášku Annamárie Genčiovej z banskobystrickej pobočky

 • 24. 11. 2020: Aktualizovaný program XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov a bližšie informácie o technickom priebehu podujatia prostredníctvom aplikácie MŠ Teams

 • 23. 10. 2020: Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III venovanú životnému jubileu J. Pekarovičovej

 • 5. 11. 2020: Pozvánka na online prednášku N. Janočkovej

 • 21. 10. 2020: Zmena formy XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov z prezenčnej na online prostredníctvom aplikácie MS Teams

 • 17. 9. 2020: POZOR!!! Zrušený vedecký seminár venovaný V. Blanárovi

 • 20. 4. 2020: Zverejnená súborná personálna bibliografia účastníkov Kolokvií mladých jazykovedcov VARIA I – XXV; XXVII

 • 20. 4. 2020: Zverejnené štatistiky výborov SJS pri JÚĽŠ SAV za roky 1957 – 2019

 • 20. 4. 2020: Zverejnená história výborov SJS pri JÚĽŠ SAV za roky 1957 – 2019

 • 13. 5. 2020: POZOR!!! Dočasne zrušená prednáška R. Šrámka v Bratislave

 • 13. 5. 2020: POZOR!!! Dočasne zrušená prednáška R. Šrámka v Bratislave

 • 17. 4. 2020: Zverejnený Jazykovedný zápisník za roky 2018 – 2019

 • 15. 4. 2020: Zverejnený zborník plných príspevkov VARIA XXIV, ktoré odzneli na XXIV. kolokviu mladých jazykovedcov v Prahe

 • 7. 4. 2020: Zverejnený zborník plných príspevkov a zborník abstraktov VARIA XXIII, ktoré odzneli na XXIII. kolokviu mladých jazykovedcov v Modre-Harmónii

 • 19. 3. 2020: POZOR!!! Preventívne zrušená prednáška F. Čermáka (7. 4. 2020) v Bratislave

 • 11. 3. 2020: POZOR!!! Preventívne zrušená konferencia Povaha jazyka a jej poznávanie (24. – 26. 3. 2020) venovaná stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.

 • 27. 2. 2020: Pozvánka na jubilejnú prednášku P. Odaloša v Banskej Bystrici

 • 11. 2. 2020: Pozvánka na prednášku P. Odaloša v Košiciach

 • 22. 1. 2020: Zverejnený program vedeckého seminára venovaného životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc.

2019

 • 18. 12. 2019: Zverejnená kronika Kolokvia mladých jazykovedcov z rokov 1991 – 1997

 • 16. 12. 2019: Doplnená fotogaléria z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov v Nitre

 • 16. 12. 2019: Doplnené fotogalérie z prednášok

 • 3. 12. 2019: Zverejnený zborník abstraktov VARIA XXVIII, ktoré odzneli na XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov v roku 2019 v Nitre

 • 3. 12. 2019: Pozvánka na prednášku M. Stabeja v Bratislave

 • 3. 12. 2019: Pozvánka na prednášku T. Rozman v Bratislave

 • 26. 11. 2019: Zverejnený zborník plných príspevkov VARIA XXVII, ktoré odzneli na XXVII. kolokviu mladých jazykovedcov v roku 2018 v Banskej Bystrici

 • 18. 11. 2019: Fotogaléria z 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov

 • 15. 11. 2019: Na VZ SJS pri JÚĽŠ SAV bol zvolený nový výbor našej spoločnosti

 • 26. 11. 2019: Pozvánka na prednášku M. Mikušiaka v Trnave

 • 18. 11. 2019: Pozvánka otvorenú diskusiu s J. Dolníkom v Bratislave

 • 13. 11. 2019: Pozvánka na prednášku M. Nábělkovej v Prešove

 • 12. 11. 2019: Aktualizovaný program 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov a Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV

 • 6. 11. 2019: Pozvánka na prednášku M. Šimkovej v Košiciach

 • 29. 10. 2019: Pozvánka na prednášku D. Konstantinovej v Banskej Bystrici

 • 28. 10. 2019: Pozvánka na prednášku I. Horňanského v Trnave

 • 8. 10. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida v Banskej Bystrici

 • 7. 10. 2019: POZOR!!! Dočasne zrušená jubilejná prednáška M. Smatanu. Nový termín prednášky zverejníme včas.

 • 5. 9. 2019: Pozvánka na prednášku M. Sokolovej, ktorá sa uskutoční v Prešove

 • 19. 9. 2019: Doplnené tézy k jubilejnej prednáške M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave

 • 19. 9. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida a J. Davidovej Glogarovej, ktorá sa uskutoční v Bratislave

 • 18. 6. 2019: Doplnené informácie o XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutoční v Nitre

 • 30. 5. 2019: Doplnená fotogaléria z jubilejnej prednášky M. Sedlákovej v Bratislave

 • 28. 5. 2019: Pozvánka publikovať v jubilejnom zborníku Slovanské nárečia v čase a priestore a zúčastniť sa medzinárodného vedeckého seminára

 • 23. 5. 2019: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. 5. 2019 nás opustil doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 5. 2019 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!

 • 23. 5. 2019: Zmena termínu jubilejnej prednášky M. Sedlákovej dňa 29. 5. 2019 v Bratislave

 • 22. 5. 2019: Aktualizácia téz prednášky M. Šekliho v slovenskom jazyku

 • 15. 5. 2019: Spustenie novej verzie stránky SJS pri JÚĽŠ SAV

 • 13. 5. 2019: Pozvánka na prednášku M. Šekliho dňa 22. 5. 2019 v Bratislave

 • 23. 4. 2019: Pozvánka na prednášku S. Zolňanovej v Banskej Bystrici

 • 17. 4. 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku V. Patráša v Banskej Bystrici