Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ľubici Dvornickej
 • Viere Kováčovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

2020

 • 13. 5. 2020: POZOR!!! Dočasne zrušená prednáška R. Šrámka v Bratislave

 • 13. 5. 2020: POZOR!!! Dočasne zrušená prednáška R. Šrámka v Bratislave

 • 17. 4. 2020: Zverejnený Jazykovedný zápisník za roky 2018 – 2019

 • 15. 4. 2020: Zverejnený zborník plných príspevkov VARIA XXIV, ktoré odzneli na XXIV. kolokviu mladých jazykovedcov v Prahe

 • 7. 4. 2020: Zverejnený zborník plných príspevkov a zborník abstraktov VARIA XXIII, ktoré odzneli na XXIII. kolokviu mladých jazykovedcov v Modre-Harmónii

 • 19. 3. 2020: POZOR!!! Preventívne zrušená prednáška F. Čermáka (7. 4. 2020) v Bratislave

 • 11. 3. 2020: POZOR!!! Preventívne zrušená konferencia Povaha jazyka a jej poznávanie (24. – 26. 3. 2020) venovaná stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.

 • 27. 2. 2020: Pozvánka na jubilejnú prednášku P. Odaloša v Banskej Bystrici

 • 11. 2. 2020: Pozvánka na prednášku P. Odaloša v Košiciach

 • 22. 1. 2020: Zverejnený program vedeckého seminára venovaného životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc.

2019

 • 18. 12. 2019: Zverejnená kronika Kolokvia mladých jazykovedcov z rokov 1991 – 1997

 • 16. 12. 2019: Doplnená fotogaléria z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov v Nitre

 • 16. 12. 2019: Doplnené fotogalérie z prednášok

 • 3. 12. 2019: Zverejnený zborník abstraktov VARIA XXVIII, ktoré odzneli na XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov v roku 2019 v Nitre

 • 3. 12. 2019: Pozvánka na prednášku M. Stabeja v Bratislave

 • 3. 12. 2019: Pozvánka na prednášku T. Rozman v Bratislave

 • 26. 11. 2019: Zverejnený zborník plných príspevkov VARIA XXVII, ktoré odzneli na XXVII. kolokviu mladých jazykovedcov v roku 2018 v Banskej Bystrici

 • 18. 11. 2019: Fotogaléria z 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov

 • 15. 11. 2019: Na VZ SJS pri JÚĽŠ SAV bol zvolený nový výbor našej spoločnosti

 • 26. 11. 2019: Pozvánka na prednášku M. Mikušiaka v Trnave

 • 18. 11. 2019: Pozvánka otvorenú diskusiu s J. Dolníkom v Bratislave

 • 13. 11. 2019: Pozvánka na prednášku M. Nábělkovej v Prešove

 • 12. 11. 2019: Aktualizovaný program 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov a Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV

 • 6. 11. 2019: Pozvánka na prednášku M. Šimkovej v Košiciach

 • 29. 10. 2019: Pozvánka na prednášku D. Konstantinovej v Banskej Bystrici

 • 28. 10. 2019: Pozvánka na prednášku I. Horňanského v Trnave

 • 8. 10. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida v Banskej Bystrici

 • 7. 10. 2019: POZOR!!! Dočasne zrušená jubilejná prednáška M. Smatanu. Nový termín prednášky zverejníme včas.

 • 5. 9. 2019: Pozvánka na prednášku M. Sokolovej, ktorá sa uskutoční v Prešove

 • 19. 9. 2019: Doplnené tézy k jubilejnej prednáške M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave

 • 19. 9. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida a J. Davidovej Glogarovej, ktorá sa uskutoční v Bratislave

 • 18. 6. 2019: Doplnené informácie o XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutoční v Nitre

 • 30. 5. 2019: Doplnená fotogaléria z jubilejnej prednášky M. Sedlákovej v Bratislave

 • 28. 5. 2019: Pozvánka publikovať v jubilejnom zborníku Slovanské nárečia v čase a priestore a zúčastniť sa medzinárodného vedeckého seminára

 • 23. 5. 2019: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. 5. 2019 nás opustil doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 5. 2019 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!

 • 23. 5. 2019: Zmena termínu jubilejnej prednášky M. Sedlákovej dňa 29. 5. 2019 v Bratislave

 • 22. 5. 2019: Aktualizácia téz prednášky M. Šekliho v slovenskom jazyku

 • 15. 5. 2019: Spustenie novej verzie stránky SJS pri JÚĽŠ SAV

 • 13. 5. 2019: Pozvánka na prednášku M. Šekliho dňa 22. 5. 2019 v Bratislave

 • 23. 4. 2019: Pozvánka na prednášku S. Zolňanovej v Banskej Bystrici

 • 17. 4. 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku V. Patráša v Banskej Bystrici