NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV, v. v. i.


K. Nowak – M. Rzepiela: Elektronické projekty Oddělení středověké latiny Ústavu pro jazyk polský PAV
- sestavení korpusů historického jazyka

26. apríl 2023, Bratislava

Thumbnail 01.jpg Thumbnail 02.jpg Thumbnail 03.jpg Thumbnail 04.jpg Thumbnail 05.jpg
Thumbnail 06.jpg Thumbnail 07.jpg Thumbnail 09.jpg