Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Bronislave Chocholovej

Novinky na stránke

 • 19. 9. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida a J. Davidovej Glogarovej, ktorá sa uskutoční v Bratislave
 • 19. 9. 2019: Doplnené tézy k jubilejnej prednáške M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave
 • 9. 9. 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Kolokvium mladých jazykovedcov je vedecká konferencia pre mladých začínajúcich lingvistov. Prvé kolokvium sa uskutočnilo v roku 1991 pod organizačnou taktovkou Miry Nábělkovej, ktorá vznik tohto podujatia iniciovala. Jeho cieľom bolo dovoliť začínajúcim lingvistom, literátom, etnológim, filológom... prezentovať svoje výskumné aktivity, ale aj nadviazať kontakty medzi rovesníkmi v odborných kruhoch a upevňovať ich. Prvé kolokviá sa konali na chatách v Malých Karpatoch a ich odborným tútorom bol najmä profesor Ján Horecký.
Neskôr, keď kolokviá "podrástli", museli sa presunúť do väčších konferenčných priestorov, lebo im už kapacitne malé chatky nestačili. Vzhľadom na veľký záujem o toto podujatie (niekedy viac ako 100 účastníkov) bolo potrebné pristúpiť k tematickým zmenám. KMJ sa stalo podujatím s výsostným zameraním na lingvistický výskum.

Prezentované príspevky sú publikované v zborníku VARIA, ktorý v súčasnosti vychádza ako elektronická publikácia so všetkými náležitosťami publikácie. Od roku 2009 vychádza aj zborník rozšírených abstraktov, ktorý je samostatnou publikáciou, od roku 2018 je tento zborník abstraktov pripravovaný priamo na podujatie.

Organizácia podujatia
Kolokvium mladých jazykovedcov organizuje v rotačnom systéme schválenom na Valných zhromaždeniach SJS pri JÚĽŠ SAV Výbor SJS a jednotlivé pobočky SJS. Podľa dohody organizuje vždy Výbor SJS Kolokviá mladých jazykovedcov, ktoré sú jubilejné a polojubilené, napr. XX., XXV.

Na zasadnutí Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV zo dňa 28. 5. 2015 bol členmi SJS, zástupcami Výboru SJS a jednotlivých pobočiek odsúhlasený nasledujúci kalendár na organizáciu Kolokvia mladých jazykovedcov na najbližších 7 rokov:

 • 25. ročník (2016) – Bratislava,

 • 26. ročník (2017) – Prešov,

 • 27. ročník (2018) – Banská Bystrica,

 • 28. ročník (2019) – Nitra – informácie o tohtoročnom XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov,

 • 29. ročník (2020) – Trnava,
 • 30. ročník (2021) – Bratislava
 • 31. ročník (2022) – Košice.

Organizácia podujatia zahŕňa:

 • stanovenie termínu podujatia najlepšie koncom novembra príslušného roka;

 • informovanie členov SJS, vysokoškolských pracovísk doma a v blízkom zahraničí (Česko, Poľsko, Maďarsko, Srbsko) o termíne a mieste konania KMJ najneskôr do mája príslušného roka a o podrobnostiach súvisiacich s podujatím (výška konferenčného poplatku, cena ubytovania, stravy a pod.);

 • tvorba zborníka rozšírených abstraktov a jeho tlač na podujatie;
 • proces posúdenia každého odovzdaného príspevku aspoň 2 recenzentmi;
 • edičná príprava elektronického zborníka plných príspevkov so všetkými náležitosťmi publikácie (ISBN);
 • doručenie elektronického zborníka Výboru SJS (všetky zborníky sú umiestnené v elektronickej podobe na osobitnej stránke SJS pri JÚĽŠ SAV).

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s organizáciou KMJ kontaktujte, prosím, vedeckého tajomníka SJS pri JÚĽŠ SAV.