Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Jane Končalovej
  • Štefanovi Liptákovi
  • Jane Benkovičovej
  • Jane Pekarovičovej
  • Jánovi Sabolovi
  • Kristíne Vrlíkovej
  • Dáši Zvončekovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV

  • 5. február 2020

Slovanské nárečia v čase a priestore (Bratislava, vedecký seminár venovaný životnému jubileu A. Ferenčíkovej)

  • 24. – 26. marec 2020

Povaha jazyka a jej poznávanie (Smolenice, vedecká konferencia venovaná 100. výročiu narodenia prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.)