Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ladislavovi Kučerovi
  • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke

  • 23. 5. 2019: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. 5. 2019 nás opustil doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 5. 2019 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!
  • 23: 5. 2019: Zmena termínu jubilejnej prednášky M. Sedlákovej dňa 29. 5. 2019 v Bratislave
  • 15. 5. 2019: Spustenie novej verzie stránky SJS pri JÚĽŠ SAV

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV

  • 29. máj 2019

M. Sedláková: Ako hlboko do histórie slovenčiny siahajú najnovšie dialektologické výskumy východoslovenských nárečí? (Bratislava, jubilejná prednáška)

  • jún 2019

Aktuálne otázky jazykovedného výskumu v Prešove II. (Prešov, prezentačné podujatie)

  • 10. – 12. september 2019

21. slovenská onomastická konferencia (Nitra, medzinárodná konferencia)

  • 13. – 14. november 2019

Celoslovenské stretnutie jazykovedcov spojené s VZ SJS pri JÚĽŠ SAV (Bratislava)

  • november/december 2019

XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov (Nitra)