Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ivete Valentovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV

  • jún 2019

Aktuálne otázky jazykovedného výskumu v Prešove II. (Prešov, prezentačné podujatie)

  • 10. – 12. september 2019

21. slovenská onomastická konferencia (Nitra, medzinárodná konferencia)

  • 13. – 14. november 2019

Celoslovenské stretnutie jazykovedcov spojené s VZ SJS pri JÚĽŠ SAV (Bratislava)

  • november/december 2019

XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov (Nitra)