Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marte Lackovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Plánované podujatia SJS pri JÚĽŠ SAV

  • 20. – 22. november 2019

XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov (Nitra)

  • 3. december 2019

Nevyužívané možnosti slovenskej jazykovedy – otvorená diskusia s úvodným slovom J. Dolníka (Bratislava)

  • 5. február 2020

Slovanské nárečia v čase a priestore (Bratislava, vedecký seminár venovaný životnému jubileu A. Ferenčíkovej)