Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Martine Ivanovej
  • Kataríne Ballekovej

Novinky na stránke

  • 8. 10. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida v Banskej Bystrici
  • 7. 10. 2019: POZOR!!! Dočasne zrušená jubilejná prednáška M. Smatanu. Nový termín prednášky zverejníme včas.
  • 4. 10. 2019: Zverejnený program 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov a ďalšie informácie k podujatiu

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia

Srdečne vás pozývame na

14. celoslovenské stretnutie jazykovedcov spojené s VZ SJS pri JÚĽŠ SAV

ktoré sa uskutoční

13. – 14. novembra 2019

v Malom kongresovom centre SAV (Štefánikova 3) v Bratislave.

width=70


Srdečne vás pozývame na

XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

20. – 22. novembra 2019

v priestoroch Študentského domova UKF (Ul. Boženy Slančíkovej 1) v Nitre.

width=70


Pozvánka publikovať v pripravovanom jubilejnom zborníku

Slovanské nárečia v čase a priestore

a zúčastniť sa medzinárodného vedeckého seminára, ktorý sa uskutoční

5. februára 2020

v Malom kongresovom centre SAV (Štefánikova 3) v Bratislave.

width=70