Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ladislavovi Kučerovi
  • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke

  • 23. 5. 2019: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. 5. 2019 nás opustil doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 5. 2019 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!
  • 23: 5. 2019: Zmena termínu jubilejnej prednášky M. Sedlákovej dňa 29. 5. 2019 v Bratislave
  • 15. 5. 2019: Spustenie novej verzie stránky SJS pri JÚĽŠ SAV

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia


Srdečne vás pozývame na jubilejnú prednášku

Marianny Sedlákovej

Ako hlboko do histórie slovenčiny siahajú najnovšie dialektologické výskumy východoslovenských nárečí? ,

ktorá sa uskutoční

29. mája 2019 (streda) o 15.00 hod.

v zasadacej miestnosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (Panská 26, prízemie) v Bratislave.

width=70


Srdečne vás pozývame

na 21. slovenskú onomastickú konferenciu

s názvom Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte,

ktorá sa uskutoční

10. – 12. septembra 2019 v Nitre.

width=70


Srdečne vás pozývame

na 14. celoslovenské stretnutie jazykovedcov spojené s VZ SJS pri JÚĽŠ SAV

ktoré sa uskutoční

13. – 14. novembra 2019

v Malom kongresovom centre SAV (Štefánikova 3) v Bratislave.

width=70