Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Jane Hašanovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pozvánky na podujatia


Srdečne vás pozývame na

21. slovenskú onomastickú konferenciu

s názvom Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte,

ktorá sa uskutoční

10. – 12. septembra 2019 v Nitre.

width=70


Srdečne vás pozývame na

14. celoslovenské stretnutie jazykovedcov spojené s VZ SJS pri JÚĽŠ SAV

ktoré sa uskutoční

13. – 14. novembra 2019

v Malom kongresovom centre SAV (Štefánikova 3) v Bratislave.

width=70


Srdečne vás pozývame na

XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

20. – 22. novembra 2019

v priestoroch Študentského domova UKF (Ul. Boženy Slančíkovej 1) v Nitre.

width=70


Pozvánka publikovať v pripravovanom jubilejnom zborníku

Slovanské nárečia v čase a priestore

a zúčastniť sa medzinárodného vedeckého seminára, ktorý sa uskutoční

5. februára 2020

v Malom kongresovom centre SAV (Štefánikova 3) v Bratislave.

width=70