Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Členské príspevky

Členský príspevok v SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., je 7 € (dôchodcovia 2 €). Uvedenú sumu možno uhradiť:

  • bankovým prevodom na číslo účtu SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., vedeného v ČSOB:

    • IBAN: SK56 7500 0000 0040 0820 5199 (pre platby zo zahraničia: BIC: CEKOSKBX); do poznámky pre príjemcu uveďte svoje meno,
  • poštovou poukážkou typu U s uvedením čísla účtu (IBAN: SK56 7500 0000 0040 0820 5199) a adresy SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i. (Panská 26, 811 01 Bratislava 1),

  • osobne hospodárke SJS Mgr. Natálii Kolenčíkovej, PhD., v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i. (Panská 26, Bratislava).

Po uhradení členského príspevku poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom je možné vyzdvihnúť si potvrdenie o zaplatení členského príspevku u hospodárky SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., v Bratislave.

Potvrdenie o uhradení členského príspevku oprávňuje člena SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., uplatniť si 10-percentnú zľavu na nákup literatúry v kníhkupectve VEDA na Štefánikovej ulici v Bratislave.

Nezaplatenie členského príspevku po opakovanej výzve bude považované za nezáujem o členstvo v SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., a následne bude neplatičovi členstvo v tejto spoločnosti zrušené (na základe Stanov SJS).