Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Emilovi Horákovi
 • Natálii Kolenčíkovej
 • Ľuborovi Králikovi
 • Slavomírovi Ondrejovičovi

Novinky na stránke

 • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku A. Gálisovej
 • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku I. Vaňkovej

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Členské príspevky

Členský príspevok v SJS pri JÚĽŠ SAV je 7 € (dôchodcovia 2 €). Uvedenú sumu možno uhradiť:

 • bankovým prevodom na číslo účtu SJS pri JÚĽŠ SAV vedeného v ČSOB:

  • IBAN: SK56 7500 0000 0040 0820 5199 (pre platby zo zahraničia: BIC: CEKOSKBX),
 • poštovou poukážkou typu U s uvedením čísla účtu (IBAN: SK56 7500 0000 0040 0820 5199) a adresy SJS pri JÚĽŠ SAV (Panská 26, 811 01 Bratislava 1),

 • osobne hospodárke SJS Mgr. Natálii Kolenčíkovej, PhD., v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV (Panská 26, Bratislava).

Po uhradení členského príspevku poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom je možné vyzdvihnúť si potvrdenie o zaplatení členského príspevku u hospodárky SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave.

Potvrdenie o uhradení členského príspevku oprávňuje člena SJS pri JÚĽŠ SAV uplatniť si 10-percentnú zľavu na nákup literatúry v kníhkupectve VEDA na Štefánikovej ulici v Bratislave.

Nezaplatenie členského príspevku po opakovanej výzve bude považované za nezáujem o členstvo v SJS pri JÚĽŠ SAV a následne bude neplatičovi členstvo v tejto spoločnosti zrušené (na základe Stanov SJS).