Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Členovia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV (2020)

 • AUXOVÁ, Darina, PhDr., PhD.

 • AVRAMOVOVÁ, Miroslava, PhDr.

 • BALÁKOVÁ, Dana, doc., PhDr., PhD.

 • BALÁŽOVÁ, Ľubica, Mgr.
 • BALLEKOVÁ, Katarína, Mgr., PhD.
 • BÁNIK, Tomáš, Mgr., PhD.
 • BARTKO, Ladislav, doc. PhDr., CSc.

 • BENKO, Vladimír, Ing., PhD.
 • BILSKÝ, Jozef, PhDr., PhD.

 • BÓNOVÁ, Iveta, PhDr., PhD.

 • BÖHMEROVÁ, Adela, doc. PhDr., PhD., M.A.

 • BUDOVIČOVÁ, Viera, doc. PhDr., CSc.

 • BUGÁROVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.

 • BUZÁSSYOVÁ, Klára, PhDr., CSc.

 • CADORINI, Giorgio, dott.
 • ČMEHÝLOVÁ-RAŠOVÁ, Dominika, Mgr., PhD.
 • DOBRÍKOVÁ, Mária, doc. PhDr., CSc.

 • DORUĽA, Ján, prof., PhDr., DrSc.

 • DUDÁŠOVÁ, Júlia, prof. PhDr., DrSc.

 • DUDOK, Miroslav, prof. PhDr., DrSc.

 • DUDOVÁ, Katarína, Mgr., PhD.
 • DUCHKOVÁ, Silvia, Mgr.
 • ĎURČO, Peter, prof., CSc.
 • ĎURNÍKOVÁ ONDRAČKOVÁ, Zuzana, PhDr., PhD.

 • ĎUROVIČ, Ľubomír, prof. PhDr., DrSc.

 • DVORNICKÁ, Ľubica, Mgr.
 • FERENČÍKOVÁ, Adriana, prom. fil., CSc.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína, Mgr., Ph.D.
 • GÁLISOVÁ, Anna, Mgr., PhD.
 • GENČIOVÁ, Annamária, PhDr., PhD.

 • GLADIŠ, Marián, PhDr., PhD.

 • GREGOVÁ, Renáta, doc. Mgr., PhD.
 • GRIGORJANOVÁ, Tatjana, PhDr., CSc.

 • HABIŇÁK, Andrej, PaedDr., PhD.

 • HANUDEĽOVÁ, Zuzana, doc. PhDr., CSc.

 • HAŠANOVÁ, Jana, PhDr.

 • HÍREŠOVÁ, Alena, PhDr.

 • HLADKÝ, Juraj, doc. PhDr., PhD.

 • HLAVATÁ, Renáta, PaedDr., PhD.

 • HONNEROVÁ, Barbora, Mgr.
 • HORÁK, Emil, doc. PhDr., CSc.

 • CHOCHOLOVÁ, Bronislava, Mgr., PhD.
 • IMRICHOVÁ, Mária, doc. PaedDr., PhD.

 • IVANČOVÁ, Lena, Mgr., PhD.
 • IVANOVÁ, Martina, doc. Mgr., CSc.
 • JANKOVIČOVÁ, Milada, PhDr., CSc.

 • JANOČKOVÁ, Nicol, Mgr., PhD.
 • JAROŠOVÁ, Alexandra, PhDr., CSc.

 • JASINSKÁ, Lucia, Mgr., PhD.
 • KAČALA, Ján, č. k. SAV, prof. PhDr., DrSc.

 • KAMENÁROVÁ, Renáta, Mgr., PhD.
 • KAPUSTOVÁ, Monika, Mgr., PhD.
 • KÁZMÉROVÁ, Anita, Mgr.
 • KIŠOVÁ, Jana, Mgr., PhD.
 • KLIMOVIČ, Martin, PaedDr., PhD.

 • KLINCKOVÁ, Jana, doc. PhDr., CSc.

 • KOLENČÍKOVÁ, Natália, Mgr., PhD.
 • KOLLÁR, Dezider, doc. PhDr., CSc.

 • KONČALOVÁ, Jana, Mgr.
 • KOŠKOVÁ, Mária, Mgr., CSc.
 • KOVÁČOVÁ, Viera, doc. PhDr., PhD.

 • KOVÁČOVÁ, Zuzana, PaedDr., PhD.

 • KRALČÁK, Ľubomír, prof. PaedDr., PhD.

 • KRÁLIK, Ľubor, PhDr., CSc.

 • KRÁĽOVÁ, Zdena, doc., PaedDr., PhD.

 • KRŠKO, Jaromír, prof. Mgr., PhD.
 • KRUPA, Viktor, PhDr., DrSc.

 • KUČERA, Ladislav, PhDr., CSc.

 • LACKOVÁ, Marta, PaedDr., PhD.

 • LALIKOVÁ, Tatiana, Mgr.
 • LAUERSDORF, Mark
 • LIGOŠ, Milan, prof. PaedDr., CSc.

 • LIPTÁK, Štefan, PhDr., CSc.

 • LIPTÁKOVÁ, Alžbeta, PhDr., CSc.

 • LIPTÁKOVÁ, Ľudmila, prof. PaedDr., CSc.

 • ĽOS IVORÍKOVÁ, Helena, Mgr.
 • MACHO, Marián, Mgr., PhD.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela, Mgr., PhD.
 • MAKIŠOVÁ, Anna, prof. Dr.
 • MIKLUŠ, Michal, prof. PhDr., CSc.

 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla, PhDr.

 • MLACEK, Jozef, prof. PhDr., CSc.

 • MOŠAŤOVÁ, Michaela, Mgr., PhD.
 • MÚCSKOVÁ, Gabriela, doc. Mgr., PhD.
 • NÁBĚLKOVÁ, Mira, doc. PhDr., CSc.

 • NIŽNÍKOVÁ, Jolana, prof. PhDr., CSc.

 • OČENÁŠ, Ivan, PaedDr., PhD.

 • OLOŠTIAK, Martin, prof. Mgr., PhD.
 • OLOŠTIAKOVÁ, Lucia, Mgr., PhD.
 • OLŠIAK, Marcel, PhDr., PhD.

 • ONDREJKOVÁ, Renáta, Mgr.
 • ONDREJOVIČ, Slavo, prof. PhDr., DrSc.

 • ORAVCOVÁ, Anna, PhDr., CSc.

 • ORAVCOVÁ, Adriana, PhDr.

 • PANČÍKOVÁ, Marta, prof. PhDr., CSc.

 • PANOCOVÁ, Renáta, doc. Mgr., PhD.
 • PATÁKOVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.

 • PATRÁŠ, Vladimír, prof. PaedDr., CSc.

 • PEKAROVIČOVÁ, Jana, doc. PhDr., PhD.

 • PETRÁŠ, Patrik, Mgr., PhD.
 • PETRUFOVÁ, Magdaléna, PhDr.

 • POVAŽAJ, Matej, PaedDr., CSc.

 • PUKANEC, Martin, doc. Mgr., PhD.
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna, Mgr., PhD.
 • RENDÁR, Ľubomír, PaedDr., PhD.

 • REŠOVSKÁ, Soňa, Mgr., PhD.
 • RIPKA, Ivor, prof. PhDr., DrSc.

 • RUŠČÁK, František, doc. PhDr., CSc.

 • SABO, Róbert, Mgr., PhD.
 • SABOL, Ján, prof. PhDr., DrSc.

 • SABOLOVÁ, Oľga, doc. PhDr., CSc.

 • SEDLÁKOVÁ, Marianna, doc. PhDr., PhD.

 • SEJÁKOVÁ, Jana, PhDr., CSc.

 • SKLADANÁ, Jana, doc. PhDr., CSc.

 • SLANČOVÁ, Daniela, prof. PhDr., CSc.

 • SOKOLOVÁ, Miloslava, doc. PhDr., CSc.

 • SOTÁK, Michal, prof. PhDr., DrSc.

 • SZYMCZAK-ROZLACH, Mariola, Dr., PhD.
 • ŠEBESTOVÁ, Anna, PhDr.

 • ŠIMKOVÁ, Mária, PhDr. Ph.D.

 • ŠIMON, František, doc. PhDr., CSc.

 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar, PhDr.

 • ŠKVARENINOVÁ, Oľga, PhDr., CSc

 • ŠVAGROVSKÝ, Štefan, doc. PhDr., CSc.

 • TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka, doc. Mgr., PhD.
 • TÓTH, Sándor János, PhD.
 • TUŠKOVÁ, Tünde, doc., PhD.
 • TVRDOŇ, Emil, doc. PhDr., CSc.

 • TÝROVÁ, Zuzana
 • UHRINOVÁ-HORNOKOVÁ, Alžbeta, PhD.
 • URBANCOVÁ, Lujza, Mgr., PhD.
 • VALENTOVÁ, Iveta, Mgr., PhD.
 • VANČOVÁ, Iveta, Mgr.
 • VAŇKO, Juraj, prof. PhDr., CSc.

 • VILČEKOVÁ, Katarína, PaedDr. PhD.

 • VOJTEKOVÁ, Marta, Mgr., PhD.
 • VRLÍKOVÁ, Kristína, doc., PhDr., CSc.

 • VUŽŇÁKOVÁ, Katarína, doc. Mgr., PhD.
 • ZÁVODNÝ, Andrej, PaedDr., PhD.

 • ZVONČEKOVÁ, DÁŠA, PhDr.

 • ŽIGO, Pavol, prof. PhDr., CSc.

 • ŽILÁKOVÁ, Mária, doc., PhD.