Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Členovia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV (2014)

 • ALABÁNOVÁ, Mária, PaedDr., PhD.

 • AUXOVÁ, Darina, PhDr., PhD.

 • AVRAMOVOVÁ, Miroslava, PhDr.

 • BALÁKOVÁ, Dana, PhDr., PhD.

 • BALÁŽ, Gerhard, doc. PhDr., CSc.

 • BALÁŽ, Peter, doc. PhDr., CSc.

 • BALÁŽOVÁ, Ľubica, Mgr.
 • BALLEKOVÁ, Katarína, Mgr., PhD.
 • BÁNIK, Tomáš, Mgr., PhD.
 • BARTKO, Ladislav, doc. PhDr., CSc.

 • BENKO, Vladimír, ING.
 • BÖHMEROVÁ, Adela, doc. PhDr., PhD., M.A.

 • BOSÁK, JÁN, doc. PhDr., CSc.

 • BUDOVIČOVÁ, Viera, doc. PhDr., CSc.

 • BUGÁROVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.

 • BUJALKA, Anton, PhDr.

 • BUZÁSSYOVÁ, Klára, PhDr., CSc.

 • CABANOVÁ, Vlasta, Mgr.
 • CADORINI, Giorgio, dott.
 • DAROVEC, Miloslav, doc. PhDr., CSc.

 • DEPTOVÁ, Tatiana, Mgr.
 • DOBRÍKOVÁ, Mária, doc. PhDr., CSc.

 • DOLNÍK, Juraj, prof. PhDr., DrSc.

 • Doruľa, Ján, prof., PhDr., DrSc.

 • DUDÁŠOVÁ, Júlia, prof. PhDr., CSc.

 • DUDOK, Miroslav, prof. PhDr., DrSc.

 • DUDOVÁ, rod. PEKARÍKOVÁ, Katarína, Mgr., PhD.
 • DUCHKOVÁ, Silvia, Mgr.
 • ĎURČO, Peter, prof., CSc.
 • ĎUROVIČ, Ľubomír, prof. PhDr., DrSc.

 • DVORNICKÁ, Ľubica, Mgr.
 • FERENČÍKOVÁ, Adriana, prom. fil., CSc.
 • FINDRA, Ján, Dr. h. c. prof. PhDr., DrSc.

 • FRÜHAUFOVÁ, Eva, PhD., Mgr.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína, Mgr.
 • GÁLISOVÁ, Anna, Mgr., PhD.
 • GLOVŇA, Juraj, prof. PhDr., CSc.

 • GRIGORJANOVÁ, Tatjana, PhDr., CSc.

 • HABIŇÁK, Andrej, PaeDr., PhD.

 • HÁDKOVÁ, Marie, PhDr., PhD.

 • HANUDEĽOVÁ, Zuzana, doc. PhDr., CSc.

 • HAŠANOVÁ, Jana, PhDr.

 • HÍREŠOVÁ, Alena, PhDr.

 • HLADKÝ, Juraj, doc. PhDr., PhD.

 • HLAVATÁ, Renáta, PaedDr., PhD.

 • HONNEROVÁ, Barbora, Mgr.
 • HORÁK, Emil, doc. PhDr., CSc.

 • CHOCHOLOVÁ, Bronislava, Mgr., PhD.
 • IMRICHOVÁ, Mária, doc. PaedDr., PhD.

 • IVANOVÁ, Martina, doc. Mgr., CSc.
 • JANKOVIČOVÁ, Milada, PhDr., CSc.

 • JANOČKOVÁ, Nicol, Mgr., PhD.
 • JAROŠOVÁ, Alexandra, Mgr., CSc.
 • KAČALA, Ján, č. k. SAV, prof. PhDr., DrSc.

 • KÁZMÉROVÁ, Anita, Mgr.
 • KIŠOVÁ, Jana, Mgr., PhD.
 • KLINCKOVÁ, Jana, doc. PhDr., CSc.

 • KOLLÁR, Dezider, doc. PhDr., CSc.

 • KONČALOVÁ, Jana, Mgr.
 • KOPINA, Ján, PhDr.

 • KOŠKOVÁ, Mária, Mgr. CSc.
 • KOVÁČIKOVÁ, Monika, PhDr.

 • KOVÁČOVÁ, Viera, PhDr., PhD.

 • KOVÁČOVÁ, Zuzana, PaedDr., PhD.

 • KRAJČOVIČ, Rudolf, prof. PhDr., DrSc.

 • KRALČÁK, Ľubomír, prof. PaedDr., PhD.

 • KRÁLIK, Ľubor, PhDr., CSc.

 • KRÁĽOVÁ, Zdena, PaedDr., PhD.

 • KRAUSOVÁ, Anežka, Mgr.
 • KRUPA, Viktor, PhDr., DrSc.

 • KRŠKO, Jaromír, doc. Mgr., PhD.
 • KUČERA, Ladislav, PhDr., CSc.

 • LACKOVÁ, Marta, PaedDr., PhD.

 • LALIKOVÁ, Tatiana, Mgr.
 • LANSTYÁK, István, doc. PhDr., PhD.

 • LAUERSDORF, Mark
 • LIGOŠ, Milan, doc. PaedDr., CSc.

 • LIPTÁK, Štefan, PhDr., CSc.

 • LIPTÁKOVÁ, Alžbeta, PhDr., CSc.

 • LIPTÁKOVÁ, Ľudmila, doc. PaedDr., CSc.

 • MACHO, Marián, Mgr., PhD.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela, Mgr.
 • MAJTÁN, Milan, PhDr., DrSc.

 • MAKIŠOVÁ, Anna, prof. Dr.
 • MARIĆOVÁ, Anna, prof. Dr.
 • MIKLUŠ, Michal, prof. PhDr., CSc.

 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla, PhDr.

 • MLACEK, Jozef, prof. PhDr., CSc.

 • MÚCSKOVÁ, Gabriela, Mgr., PhD.
 • NÁBĚLKOVÁ, Mira, doc. PhDr., CSc.

 • NEMCOVÁ, Emília, PhDr., CSc.

 • NIŽNÍKOVÁ, Jolana, prof. PhDr., CSc.

 • OČENÁŠ, Ivan, PaedDr., PhD.

 • OLOŠTIAK, Martin, doc. Mgr., PhD.
 • OLOŠTIAKOVÁ, Lucia, Mgr.
 • OLŠIAK, Marcel, PhDr.

 • ONDRÁČKOVÁ, Zuzana, PaedDr.

 • ONDREJKOVÁ, Renáta, Mgr.
 • ONDREJOVIČ, Slavo, prof. PhDr., DrSc.

 • ORAVCOVÁ, Anna, PhDr., CSc.

 • ORAVCOVÁ, Adriana, PhDr.

 • ORGOŇOVÁ, Oľga, doc. PhDr., PhD.

 • PANČÍKOVÁ, Marta, prof. PhDr., CSc.

 • PATÁKOVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.

 • PATRÁŠ, Vladimír, prof. PaedDr., CSc.

 • PEKAROVIČOVÁ, Jana, doc. PhDr., PhD.

 • PETRUFOVÁ, Magdaléna, PhDr.

 • PÍCHA, Emil, PhDr., CSc.

 • PORUBSKÁ, Emília, PhDr.

 • POVAŽAJ, Matej, PaedDr., CSc.

 • PUKANEC, Martin, Mgr., PhD.
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna, Mgr., PhD.
 • RENDÁR, Ľubomír, PaedDr., PhD.

 • RIPKA, Ivor, prof. PhDr., DrSc.

 • ROHÁRIK, Pavol, doc., CSc.
 • RUŠČÁK, František, doc. PhDr., CSc.

 • RÝZKOVÁ, Anna, doc. PhDr., CSc.

 • SABOL, Ján, prof. PhDr., DrSc.

 • SABOLOVÁ, Oľga, doc. PhDr., CSc.

 • SEDLÁKOVÁ, Marianna, PhDr., PhD.

 • SEDLÁK, Imrich, prof. PhDr., CSc.

 • SEJÁKOVÁ, Jana, PhDr., CSc.

 • SKLADANÁ, Jana, doc. PhDr., CSc.

 • SLANČOVÁ, Daniela, prof. PhDr., CSc.

 • SOKOLOVÁ, Miloslava, doc. PhDr., CSc.

 • SOTÁK, Michal, prof. PhDr., DrSc.

 • SZYMCZAK-ROZLACH, Mariola, Dr., PhD.
 • ŠEBESTOVÁ, Anna, PhDr.

 • ŠEVČÍKOVÁ, Beáta, PhDr.

 • ŠIMKOVÁ, Mária, PhDr.

 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar, PhDr.

 • ŠKVARENINOVÁ, Oľga, PhDr., CSc

 • ŠVAGROVSKÝ, Štefan, doc. PhDr., CSc.

 • TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka, Mgr., PhD.
 • TUŠKOVÁ, Tunde, doc., PhD.
 • TVRDOŇ, Emil, doc. PhDr., CSc.

 • TÝROVÁ, Zuzana
 • UHRINOVÁ-HORNOKOVÁ, Alžbeta, prof., PhD.
 • URBANCOVÁ, Lujza, Mgr., PhD.
 • VALENTOVÁ, Iveta, Mgr., PhD.
 • VANČOVÁ, Iveta, Mgr.
 • VAŇKO, Juraj, prof. PhDr., CSc.

 • VILČEKOVÁ, Katarína, PaedDr.

 • VOJTEKOVÁ, Marta, Mgr., PhD.
 • VRÁBĽOVÁ, Júlia, Mgr.
 • VRLÍKOVÁ, Kristína, doc., PhDr., CSc.

 • VUŽŇÁKOVÁ, Katarína, Mgr., PhD.
 • YOVEVA-DIMITROVA, Snežana
 • ZÁVODNÝ, Andrej, PaedDr., PhD.

 • ZRNÍKOVÁ, Petra, Mgr., PhD.
 • ZVONČEKOVÁ, DÁŠA, PhDr.

 • ŽIGO, Pavol, prof. PhDr., CSc.

 • ŽILÁKOVÁ, Mária, doc., PhD.