Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2022

 • D. Baláková: Intertextovosť frazeológie (6. 12. 2022, FF KU, Ružomberok, jubilejná prednáška)
 • XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov (30. 11. – 1. 12. 2022, Danišovce)
 • A. Böhmerová: Z dynamiky anglicizmov v slovenčine (22. 11. 2022, JÚĽŠ SAV, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • Budú hovoriť dobre (7. 11. 2022, FF UPJŠ, Košice; sprievodné podujatie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku)
 • Posunkový jazyk a špecifiká komunikácie nepočujúcich osôb (7. 11. 2022, PdF TU, Trnava; sprievodné podujatie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku)
 • M. Ireinová: 70 let výzkumů dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český v Brně (25. 10. 2022, JÚĽŠ SAV, Bratislava)
 • J. Kačala: Osobnosť a dielo Henricha Bartka (11. 10. 2022, PdF TU, Trnava)
 • I. Ripka: Život a dielo profesora Pavla Bujnáka (13. 9. 2022, JÚĽŠ SAV, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • 22. slovenská onomastická konferencia (5. – 7. 9. 2022, PdF TU, Trnava)
 • Stretnutie so štýlom (28. – 29. jún 2022, vedecký seminár, FF PU, Prešov; hybridne)
 • 15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov a VZ SJS pri JÚĽŠ SAV (20. – 21. 6. 2022, Moyzesova sieň, Bratislava)
 • M. Rendárová: Frazémy v kontexte kultúry (11. 5. 2022, FF UKF, Nitra)
 • T. Bánik: Z výskumu stredoslovenských nárečí (27. 4. 2022, FF UKF, Nitra)
 • D. Baláková: Z výskumu biblickej frazeológie (27. 4. 2022, FF UPJŠ, Košice, online prednáška)
 • J. Kačala: Henrich Bartek v slovenskej jazykovede (26. 4. 2022, JÚĽŠ SAV, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • R. Ošmera: Cudzinec v triede: stretnutie rôznych kultúr, mentalít a vzorcov videnia sveta (26. 4. 2022, FF UMB, Banská Bystrica, seminár)
 • J. Nemčeková: Stav jazykovej kultúry v súčasnosti (13. 4. 2022, FF UKF, Nitra)
 • N. Kolenčíková: Ako sa robí Slovník súčasného slovenského jazyka (30. 3. 2022, FF UKF, Nitra)
 • P. Patráš: Aké možnosti ponúka Slovenský národný korpus študentom filologických odborov? (16. 3. 2022, FF UKF, Nitra)
 • V. Kováčová: Viacaspektovo o sotáckych nárečiach (o vývinových reliktných archaizmoch nielen depozične, ale aj dispozične) (15. 3. 2022, FF UPJŠ, Košice, online prednáška)
 • R. Hlavatá: Orientátor ako segment textu a štylistika (2. 3. 2022, FF UKF, Nitra)
 • Ľ. Kralčák: Normy a variety slovenčiny ako národného jazyka (16. 2. 2022, FF UKF, Nitra)