Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Marte Lackovej

Novinky na stránke

 • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online v Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2022

 • A. Böhmerová: Z dynamiky anglicizmov v slovenčine (22. 11 2022, JÚĽŠ SAV, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • Budú hovoriť dobre (7. 11. 2022, FF UPJŠ, Košice; sprievodné podujatie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku)
 • Posunkový jazyk a špecifiká komunikácie nepočujúcich osôb (7. 11. 2022, PdF TU, Trnava; sprievodné podujatie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku)
 • M. Ireinová: 70 let výzkumů dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český v Brně (25. 10. 2022, JÚĽŠ SAV, Bratislava)
 • J. Kačala: Osobnosť a dielo Henricha Bartka (11. 10. 2022, PdF TU, Trnava)
 • I. Ripka: Život a dielo profesora Pavla Bujnáka (13. 9. 2022, JÚĽŠ SAV, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • 22. slovenská onomastická konferencia (5. – 7. 9. 2022, PdF TU, Trnava)
 • Stretnutie so štýlom (28. – 29. jún 2022, vedecký seminár, FF PU, Prešov; hybridne)
 • 15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov a VZ SJS pri JÚĽŠ SAV (20. – 21. 6. 2022, Moyzesova sieň, Bratislava)
 • D. Baláková: Z výskumu biblickej frazeológie (27. 4. 2022, FF UPJŠ, Košice, online prednáška)
 • J. Kačala: Henrich Bartek v slovenskej jazykovede (26. 4. 2022, JÚĽŠ SAV, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • R. Ošmura: Cudzinec v triede: stretnutie rôznych kultúr, mentalít a vzorcov videnia sveta (26. 4. 2022, FF UMB, Banská Bystrica, seminár)
 • V. Kováčová: V. Kováčovej: Viacaspektovo o sotáckych nárečiach (o vývinových reliktných archaizmoch nielen depozične, ale aj dispozične (15. 3. 2022, FF UPJŠ, Košice, online prednáška)