Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2022

  • D. Baláková: Z výskumu biblickej frazeológie (27. 4. 2022, FF UPJŠ, Košice, online prednáška)

  • J. Kačala: Henrich Bartek v slovenskej jazykovede (26. 4. 2022, JÚĽŠ SAV, Bratislava, jubilejná prednáška)

  • R. Ošmura: Cudzinec v triede: stretnutie rôznych kultúr, mentalít a vzorcov videnia sveta (26. 4. 2022, FF UMB, Banská Bystrica, seminár)

  • V. Kováčová: V. Kováčovej: Viacaspektovo o sotáckych nárečiach (o vývinových reliktných archaizmoch nielen depozične, ale aj dispozične (15. 3. 2022, FF UPJŠ, Košice, online prednáška)