Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Členovia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV (2012)

 • ALABÁNOVÁ, Mária, PaedDr., PhD.

 • AUXOVÁ, Darina, PhDr., PhD.

 • AVRAMOVOVÁ, Miroslava, PhDr.

 • BALÁKOVÁ, Dana, PhDr., PhD.

 • BALÁŽ, Gerhard, doc. PhDr., CSc.

 • BALÁŽ, Peter, doc. PhDr., CSc.

 • BALÁŽOVÁ, Ľubica, Mgr.
 • BALLEKOVÁ, Katarína, Mgr., PhD.
 • BÁNIK, Tomáš, Mgr., PhD.
 • BARTKO, Ladislav, doc. PhDr., CSc.

 • BENKO, Vladimír, ING.
 • BENKOVIČOVÁ, Jana, PhDr., CSc.

 • BÖHMEROVÁ, Adela, doc. PhDr., PhD., M.A.

 • BOSÁK, JÁN, doc. PhDr., CSc.

 • BUDOVIČOVÁ, Viera, doc. PhDr., CSc.

 • BUGÁROVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.

 • BUJALKA, Anton, PhDr.

 • BUZÁSSYOVÁ, Klára, PhDr., CSc.

 • CABANOVÁ, Vlasta, Mgr.
 • CADORINI, Giorgio, dott.
 • DAROVEC, Miloslav, doc. PhDr., CSc.

 • DEPTOVÁ, Tatiana, Mgr.
 • DOBRÍKOVÁ, Mária, doc. PhDr., CSc.

 • DOLNÍK, Juraj, prof. PhDr., DrSc.

 • DUDÁŠOVÁ, Júlia, prof. PhDr., CSc.

 • DUDOK, Miroslav, prof. PhDr., DrSc.

 • DUDOVÁ, rod. PEKARÍKOVÁ, Katarína, Mgr., PhD.
 • DUCHKOVÁ, Silvia, Mgr.
 • ĎURČO, Peter, prof., CSc.
 • ĎUROVIČ, Ľubomír, prof. PhDr., DrSc.

 • DVORNICKÁ, Ľubica, Mgr.
 • FERENČÍKOVÁ, Adriana, prom. fil., CSc.
 • FINDRA, Ján, Dr. h. c. prof. PhDr., DrSc.

 • FRÜHAUFOVÁ, Eva, PhD., Mgr.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína, Mgr.
 • GÁLISOVÁ, Anna, Mgr., PhD.
 • GLOVŇA, Juraj, prof. PhDr., CSc.

 • GLOVŇOVÁ, Slavomíra, Mgr.
 • GRIGORJANOVÁ, Tatjana, PhDr., CSc.

 • HÁDKOVÁ, Marie, PhDr., PhD.

 • HANUDEĽOVÁ, Zuzana, doc. PhDr., CSc.

 • HAŠANOVÁ, Jana, PhDr.

 • HÍREŠOVÁ, Alena, PhDr.

 • HLADKÝ, Juraj, doc. PhDr., PhD.

 • HLAVATÁ, Renáta, PaedDr., PhD.

 • HORÁK, Emil, doc. PhDr., CSc.

 • HRAŠKOVÁ (rod. Vargová), Mariana, Mgr.
 • HUŤANOVÁ, Jana, PhDr., CSc.

 • CHOCHOLOVÁ, Bronislava, Mgr., PhD.
 • IMRICHOVÁ, Mária, doc. PaedDr., PhD.

 • JANKOVIČOVÁ, Milada, PhDr., CSc.

 • JANOČKOVÁ, Nicol, Mgr., PhD.
 • JAROŠOVÁ, Alexandra, Mgr., CSc.
 • KAČALA, Ján, č. k. SAV, prof. PhDr., DrSc.

 • KAPITÁŇOVÁ, Kristína, PhDr., CSc.

 • KAPUSTOVÁ, Monika, Mgr., PhD.
 • KLINCKOVÁ, Jana, doc. PhDr., CSc.

 • KOLLÁR, Dezider, doc. PhDr., CSc.

 • KONČALOVÁ, Jana, Mgr.
 • KOPINA, Ján, PhDr.

 • KOŠKOVÁ, Mária, Mgr. CSc.
 • KOVÁČIKOVÁ, Monika, PhDr.

 • KOVÁČOVÁ, Viera, PhDr., PhD.

 • KOVÁČOVÁ, Zuzana, PaedDr., PhD.

 • KRAJČOVIČ, Rudolf, prof. PhDr., DrSc.

 • KRALČÁK, Ľubomír, prof. PaedDr., PhD.

 • KRÁLIK, Ľubor, PhDr., CSc.

 • KRÁĽOVÁ, Zdena, PaedDr., PhD.

 • KRAUSOVÁ, Anežka, Mgr.
 • KRUPA, Viktor, PhDr., DrSc.

 • KRŠKO, Jaromír, doc. Mgr., PhD.
 • KUČERA, Ladislav, PhDr., CSc.

 • LACKOVÁ, Marta, PaedDr., PhD.

 • LALIKOVÁ, Tatiana, Mgr.
 • LANSTYÁK, István, doc. PhDr., PhD.

 • LAUERSDORF, Mark
 • LIGOŠ, Milan, doc. PaedDr., CSc.

 • LIPTÁK, Štefan, PhDr., CSc.

 • LIPTÁKOVÁ, Alžbeta, PhDr., CSc.

 • LIPTÁKOVÁ, Ľudmila, doc. PaedDr., CSc.

 • MACHO, Marián, Mgr., PhD.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela, Mgr.
 • MAJTÁN, Milan, PhDr., DrSc.

 • MIKLUŠ, Michal, prof. PhDr., CSc.

 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla, PhDr.

 • MLACEK, Jozef, prof. PhDr., CSc.

 • MÚCSKOVÁ, Gabriela, Mgr., PhD.
 • NÁBĚLKOVÁ, Mira, doc. PhDr., CSc.

 • NEMCOVÁ, Emília, PhDr., CSc.

 • NIŽNÍKOVÁ, Jolana, prof. PhDr., CSc.

 • OČENÁŠ, Ivan, PaedDr., PhD.

 • ODALOŠ, Pavol, Dr. h. c. prof. PaedDr., CSc.

 • OLOŠTIAK, Martin, doc. Mgr., PhD.
 • OLOŠTIAKOVÁ, Lucia, Mgr.
 • OLŠIAK, Marcel, PhDr.

 • ONDRÁČKOVÁ, Zuzana, PaedDr.

 • ONDREJKOVÁ, Renáta, Mgr.
 • ONDREJOVIČ, Slavo, prof. PhDr., DrSc.

 • ORAVCOVÁ, Anna, PhDr., CSc.

 • ORAVCOVÁ, Adriana, PhDr.

 • ORGOŇOVÁ, Oľga, doc. PhDr., PhD.

 • PANČÍKOVÁ, Marta, prof. PhDr., CSc.

 • PATÁKOVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.

 • PATRÁŠ, Vladimír, prof. PaedDr., CSc.

 • PEKAROVIČOVÁ, Jana, doc. PhDr., PhD.

 • PETRUFOVÁ, Magdaléna, PhDr.

 • PÍCHA, Emil, PhDr., CSc.

 • PORUBSKÁ, Emília, PhDr.

 • POVAŽAJ, Matej, PaedDr., CSc.

 • PROFANTOVÁ, Zuzana, Mgr., CSc.
 • PUKANEC, Martin, Mgr., PhD.
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna, Mgr., PhD.
 • RENDÁR, Ľubomír, PaedDr., PhD.

 • RIPKA, Ivor, prof. PhDr., DrSc.

 • ROHÁRIK, Pavol, doc., CSc.
 • RUŠČÁK, František, doc. PhDr., CSc.

 • RÝZKOVÁ, Anna, doc. PhDr., CSc.

 • SABOL, Ján, prof. PhDr., DrSc.

 • SABOLOVÁ, Oľga, doc. PhDr., CSc.

 • SEDLÁKOVÁ, Marianna, PhDr., PhD.

 • SEDLÁK, Imrich, prof. PhDr., CSc.

 • SEJÁKOVÁ, Jana, PhDr., CSc.

 • SKLADANÁ, Jana, doc. PhDr., CSc.

 • SLANČOVÁ, Daniela, prof. PhDr., CSc.

 • SOKOLOVÁ, Miloslava, doc. PhDr., CSc.

 • SOTÁK, Michal, prof. PhDr., DrSc.

 • SZYMCZAK-ROZLACH, Mariola, Dr., PhD.
 • ŠEBESTOVÁ, Anna, PhDr.

 • ŠEVČÍKOVÁ, Beáta, PhDr.

 • ŠIMKOVÁ, Mária, PhDr.

 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar, PhDr.

 • ŠKVARENINOVÁ, Oľga, PhDr., CSc.

 • ŠTIBRANÝ, Ján, PhDr., CSc.

 • ŠVAGROVSKÝ, Štefan, doc. PhDr., CSc.

 • TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka, Mgr., PhD.
 • TUŠKOVÁ, Tunde, doc., PhD.
 • TVRDOŇ, Emil, doc. PhDr., CSc.

 • TÝR, Michal, prof. Dr.
 • TÝROVÁ, Zuzana
 • UHRINOVÁ-HORNOKOVÁ, Alžbeta, prof., PhD.
 • URBANCOVÁ, Lujza, Mgr., PhD.
 • VALENTOVÁ, Iveta, Mgr., PhD.
 • VANČOVÁ, Iveta, Mgr.
 • VAŇKO, Juraj, prof. PhDr., CSc.

 • VILČEKOVÁ, Katarína, PaedDr.

 • VOJTEKOVÁ, Marta, Mgr., PhD.
 • VRÁBĽOVÁ, Júlia, Mgr.
 • VRLÍKOVÁ, Kristína, doc., PhDr., CSc.

 • VUŽŇÁKOVÁ, Katarína, Mgr., PhD.
 • YOVEVA-DIMITROVA, Snežana
 • ZÁVODNÝ, Andrej, PaedDr., PhD.

 • ZIMMERMANN, Július, prof. Ing., CSc.
 • ZVONČEKOVÁ, DÁŠA, PhDr.

 • ŽIGO, Pavol, prof. PhDr., CSc.

 • ŽILÁKOVÁ, Mária, doc., PhD.