Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.,

a

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk pri Filozofickej fakulte UK v Bratislave

vás srdečne pozývajú na

15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov spojené s Valným zhromaždením SJS pri JÚĽŠ SAV,

ktoré sa uskutoční

20. – 21. júna 2022 v Moyzesovej sieni na Filozofickej fakulte UK (Vajanského nábrežie 12) v Bratislave.

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na vzájomné informovanie členov jazykovednej obce o výskumných projektoch, publikovaných i pripravovaných prácach a iných aktivitách našich slovakistických pracovísk, ale aj diskutovať o potenciálnych možnostiach spolupráce v rámci výskumných tímov.
Aktuálne výskumné projekty a aktivity jednotlivých pracovísk budú predstavené formou prezentácií, vítaná je propagácia publikovaných lingvistických prác a vysokoškolských učebníc, príp. ich predaj.
Súčasťou stretnutia bude možnosť osobitne pozdraviť jubilujúcu PhDr. Alexandru Jarošovú, CSc., hlavnú redaktorku Slovníka súčasného slovenského jazyka.
Súčasťou Celoslovenského stretnutia jazykovedcov je v druhý deň už tradične Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV.

Program podujatia

Prihláška

 • Prihláška pre pasívnych účastníkov: prostredníctvom e-mailu Katarína Gajdošová <katarina.gajdosova@korpus.juls.savba.sk>

Poplatky

 • Konferenčný poplatok: 25 € (na organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie; výška poplatku je rovnaká pre aktívnych aj pasívnych účastníkov podujatia)

 • Úhrada: bezhotovostne prevodom na účet

 • Termín na úhradu: najneskôr do 30. 4. 2022

Platobné údaje na vykonanie prevodu zo Slovenska alebo prevodu, ktorý spĺňa podmienky pre SEPA

 • IBAN: SK03 8180 0000 0070 0066 6664
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Banka: STATNA POKLADNICA
 • Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • Adresa účtu prijímateľa: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Panská 26, 811 01 Bratislava 1
 • Poznámka: CSJ22 VASEMENO

Publikovanie príspevkov pre aktívnych účastníkov

 • Periodikum: Jazykovedný zápisník 2022/2023

 • Rozsah: max. 5 normostrán (9000 znakov)

 • Termín na odovzdanie: 31. 12. 2022

Informácie

 • Kontaktná osoba: Katarína Gajdošová <katarina.gajdosova@korpus.juls.savba.sk>