Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marianne Sedlákovej
  • Pavlovi Žigovi
  • Vladimírovi Patrášovi
  • Vladimírovi Benkovi

Novinky na stránke

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Celoslovenské stretnutie jazykovedcov

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na vzájomné informovanie členov jazykovednej obce o výskumných projektoch, publikovaných i pripravovaných prácach a iných aktivitách našich slovakistických pracovísk, ale aj diskutovať o potenciálnych možnostiach spolupráce v rámci výskumných tímov.

Aktuálne výskumné projekty a aktivity jednotlivých pracovísk sú predstavované na podujatí formou prezentácií, vítaná je propagácia publikovaných lingvistických prác a vysokoškolských učebníc, príp. ich predaj. V prípade potreby a časovej kapacity môže byť do programu podujatia zaradená panelová diskusia, o ktorú sa stará kolektív navrhovateľov diskusie (zabezpečenie informácií o diskusii, skoré poskytnutie otázok, o ktorých sa bude diskutovať, komunikácia s hosťami diskusie v prípade, že sú z externého prostredia, moderátor diskusie).