Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Márii Koškovej
  • Renáte Gregovej

Novinky na stránke

  • 30. 11. 2022: Zverejnený zborník abstraktov z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa koná v dňoch 30. 11. – 1. 12. 2022 v Danišovciach
  • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online v Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Celoslovenské stretnutie jazykovedcov

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na vzájomné informovanie členov jazykovednej obce o výskumných projektoch, publikovaných i pripravovaných prácach a iných aktivitách našich slovakistických pracovísk, ale aj diskutovať o potenciálnych možnostiach spolupráce v rámci výskumných tímov.

Aktuálne výskumné projekty a aktivity jednotlivých pracovísk sú predstavované na podujatí formou prezentácií, vítaná je propagácia publikovaných lingvistických prác a vysokoškolských učebníc, príp. ich predaj. V prípade potreby a časovej kapacity môže byť do programu podujatia zaradená panelová diskusia, o ktorú sa stará kolektív navrhovateľov diskusie (zabezpečenie informácií o diskusii, skoré poskytnutie otázok, o ktorých sa bude diskutovať, komunikácia s hosťami diskusie v prípade, že sú z externého prostredia, moderátor diskusie).