Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ľudmile Liptákovej
  • Ľubici Balážovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV, v. v. i.

Banská Bystrica

bystrica.jpg

Pobočka SJS pri SAV v Banskej Bystrici vznikla na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pravdepodobne niekedy v roku 1964. O jej založenie sa zaslúžili Ján Matejčík a Vincent Blanár. Súčasnou predsedníčkou pobočky je Anita Huťková. Informácie o pobočke nájdete na jej stránke.

Košice

kosice.jpg

Dňa 29. 11. 2017 bola na Valnom zhromaždení Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV založená pobočka SJS pri JÚĽŠ SAV pri Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súčasnou predsedníčkou pobočky je Marianna Sedláková, tajomníčkou pobočky je Iveta Bónová. Informácie o pobočke nájdete na jej stránke.

Nitra

nitra.jpg

História pobočky SJS pri SAV v Nitre siaha do roku 1980. Pobočka v súčasnosti sídli na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre a jej predsedníčkou je Renáta Hlavatá.

Prešov

presov.jpg

Prešovská pobočka SJS vznikla 1. novembra 1962, jej predsedom sa stal Štefan Tóbik, tajomníkom Juraj Furdík. V tom čase bola odbočkou Združenia slovenských jazykovedcov, ktoré vzniklo v roku 1957. V roku 1972 na činnosť nadviazala a vrátane pobočiek sa len premenovala na SJS pri SAV. V roku 2012 oslávila pobočka SJS v Prešove 50. výročie svojej existencie. Pobočka aktuálne sídli v Inštitúte slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Predsedníčkou pobočky je Martina Ivanová.

Ružomberok

ruzomberok.jpg

Ružomberská pobočka SJS pri JÚĽŠ SAV vznikla na ustanovujúcom zasadnutí 25. 2. 2004. Sídli na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Do roku 2017 viedol pobočku Jozef Mlacek. Jej súčasnou predsedníčkou je Dana Baláková, podpredsedníčkou Viera Kováčová.

Trnava

trnava.jpg

Dňa 17. 10. 2007 bola na Valnom zhromaždení Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV založená pobočka SJS v Trnave. Predsedom pobočky je Andrej Závodný z Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.