Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ladislavovi Kučerovi
 • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke

 • 23. 5. 2019: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. 5. 2019 nás opustil doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 5. 2019 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!
 • 23: 5. 2019: Zmena termínu jubilejnej prednášky M. Sedlákovej dňa 29. 5. 2019 v Bratislave
 • 15. 5. 2019: Spustenie novej verzie stránky SJS pri JÚĽŠ SAV

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Výkonný výbor Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV

Predsedníčka: prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.

Podpredseda: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.

Vedecká tajomníčka: Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.

Hospodárka: Mgr. Daniela Majchráková, PhD. (materská dovolenka); Mgr. Natália Kolenčíková, PhD. (poverená funkciou hospodárky do najbližšieho VZ SJS pri JÚĽŠ SAV)

Revízorky:

 • Mgr. Renáta Ondrejková
 • PhDr. Iveta Vančová

Ostatní členovia:

 • Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.
 • PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.

 • doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

 • Mgr. Iveta Valentová, PhD.

Predsedovia pobočiek:

 • Mgr. Lujza Urbancová, PhD. (Banská Bystrica)
 • doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. (Košice)

 • PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. (Nitra)

 • doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD. (Prešov)
 • doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. (Ružomberok)

 • PaedDr. Andrej Závodný, PhD. (Trnava)