Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ivete Valentovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Jazykovedný zápisník/Zápisník slovenského jazykovedca

Obsahy zápisníkov prinášame v textovej podobe.

Jazykovedný zápisník

 • 2016 – 2017, roč. 35 – 36

 • 2014 – 2015, roč. 33 – 34

 • 2012 – 2013, roč. 31 – 32

 • 2010 – 2011, roč. 29 – 30

 • 2008 – 2009, roč. 27 – 28

 • 2006 – 2007, roč. 25 – 26

 • 2003 – 2005, roč. 22 – 24

 • 2000 – 2002, roč. 19 – 21

 • 1998 – 1999, roč. 17 – 18

 • 1997, roč. 16: číslo 1 – 4

 • 1996, roč. 15: číslo 1 – 4

 • 1995, roč. 14: číslo 1 – 4

 • 1994, roč. 13: číslo 1 – 4

 • 1993, roč. 12: číslo 1 – 4

 • 1992, roč. 11: číslo 1 – 4

 • 1991, roč. 10: číslo 1 – 2, číslo 3 – 4

Zápisník slovenského jazykovedca

 • 1990, roč. 9: číslo 1, číslo, 2, číslo 3, číslo 4

 • 1989, roč. 8: číslo 1, číslo, 2, číslo 3, číslo 4

 • 1988, roč. 7: číslo 1, číslo, 2, číslo 3, číslo 4

 • 1987, roč. 6: číslo 1, číslo, 2, číslo 3, číslo 4

 • 1986, roč. 5: číslo 1, číslo, 2, číslo 3, číslo 4

 • 1985, roč. 4: číslo 1, číslo, 2, číslo 3, číslo 4

 • 1984, roč. 3: číslo 1, číslo, 2, číslo 3, číslo 4

 • 1983, roč. 2: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4

 • 1982, roč. 1: číslo 1, číslo, 2, číslo 3, číslo 4

Informačný bulettin

 • 1972, číslo 33, číslo 32

 • 1971, číslo 31, číslo 30, číslo 29, číslo 28, číslo 27, číslo 26, číslo 25, číslo 24, číslo 23

 • 1970, číslo 22