Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ladislavovi Kučerovi
  • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke

  • 23. 5. 2019: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. 5. 2019 nás opustil doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 5. 2019 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!
  • 23: 5. 2019: Zmena termínu jubilejnej prednášky M. Sedlákovej dňa 29. 5. 2019 v Bratislave
  • 15. 5. 2019: Spustenie novej verzie stránky SJS pri JÚĽŠ SAV

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Členské príspevky

Členský príspevok v SJS pri JÚĽŠ SAV je 7 € (dôchodcovia 2 €). Uvedenú sumu možno uhradiť:

  • bankovým prevodom na číslo účtu SJS pri JÚĽŠ SAV vedeného v ČSOB:

    • IBAN: SK56 7500 0000 0040 0820 5199 (pre platby zo zahraničia: BIC: CEKOSKBX),
  • poštovou poukážkou typu U s uvedením čísla účtu (IBAN: SK56 7500 0000 0040 0820 5199) a adresy SJS pri JÚĽŠ SAV (Panská 26, 811 01 Bratislava 1),

  • osobne poverenej hospodárke SJS Mgr. Natálii Kolenčíkovej, PhD., v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV (Panská 26, Bratislava).

Po uhradení členského príspevku poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom je možné vyzdvihnúť si potvrdenie o zaplatení členského príspevku u hospodárky SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave.

Potvrdenie o uhradení členského príspevku oprávňuje člena SJS pri JÚĽŠ SAV uplatniť si 10-percentnú zľavu na nákup literatúry v kníhkupectve VEDA na Štefánikovej ulici v Bratislave.

Nezaplatenie členského príspevku po opakovanej výzve bude považované za nezáujem o členstvo v SJS pri JÚĽŠ SAV a následne bude neplatičovi členstvo v tejto spoločnosti zrušené (na základe Stanov SJS).