Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Bronislave Chocholovej

Novinky na stránke

 • 19. 9. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida a J. Davidovej Glogarovej, ktorá sa uskutoční v Bratislave
 • 19. 9. 2019: Doplnené tézy k jubilejnej prednáške M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave
 • 9. 9. 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

2019

 • 18. 6. 2019: Doplnené informácie o XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutoční v Nitre

 • 30. 5. 2019: Doplnená fotogaléria z jubilejnej prednášky M. Sedlákovej v Bratislave

 • 28. 5. 2019: Pozvánka publikovať v jubilejnom zborníku Slovanské nárečia v čase a priestore a zúčastniť sa medzinárodného vedeckého seminára

 • 23. 5. 2019: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. 5. 2019 nás opustil doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 5. 2019 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!

 • 23. 5. 2019: Zmena termínu jubilejnej prednášky M. Sedlákovej dňa 29. 5. 2019 v Bratislave

 • 22. 5. 2019: Aktualizácia téz prednášky M. Šekliho v slovenskom jazyku

 • 15. 5. 2019: Spustenie novej verzie stránky SJS pri JÚĽŠ SAV

 • 13. 5. 2019: Pozvánka na prednášku M. Šekliho dňa 22. 5. 2019 v Bratislave

 • 23. 4. 2019: Pozvánka na prednášku S. Zolňanovej v Banskej Bystrici

 • 17. 4. 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku V. Patráša v Banskej Bystrici