Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ladislavovi Kučerovi
  • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke

  • 23. 5. 2019: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. 5. 2019 nás opustil doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 5. 2019 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!
  • 23: 5. 2019: Zmena termínu jubilejnej prednášky M. Sedlákovej dňa 29. 5. 2019 v Bratislave
  • 15. 5. 2019: Spustenie novej verzie stránky SJS pri JÚĽŠ SAV

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

2019

  • 22. 5. 2019: Aktualizácia téz prednášky M. Šekliho v slovenskom jazyku

  • 13. 5. 2019: Pozvánka na prednášku M. Šekliho dňa 22. 5. 2019 v Bratislave

  • 23. 4. 2019: Pozvánka na prednášku S. Zolňanovej v Banskej Bystrici

  • 17. 4. 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku V. Patráša v Banskej Bystrici