NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV


M. Šimková: Verbálne a neverbálne prostriedky v naratívnych textoch evanjelií

2. máj 2023, Bratislava

jubilejná prednáška

Thumbnail 01.jpg Thumbnail 02.jpg Thumbnail 03.jpg Thumbnail 04.jpg
Thumbnail 05.jpg Thumbnail 06.jpg Thumbnail 07.jpg Thumbnail 08.jpg
Thumbnail 09.jpg Thumbnail 10.jpg Thumbnail 11.jpg