NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV, v. v. i.


P. Žigo: Prostriedky či etapy súčasného poznávania jazyka

25. apríl 2023, Bratislava

jubilejná prednáška

Thumbnail 01.jpg Thumbnail 02.jpg Thumbnail 03.jpg Thumbnail 04.jpg Thumbnail 05.jpg Thumbnail 06.jpg
Thumbnail 07.jpg Thumbnail 08.jpg Thumbnail 09.jpg Thumbnail 10.jpg Thumbnail 11.jpg Thumbnail 12.jpg
Thumbnail 13.jpg Thumbnail 14.jpg Thumbnail 15.jpg Thumbnail 16.jpg Thumbnail 17.jpg Thumbnail 18.jpg