NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV, v. v. i.


J. Kačala: Henrich Bartek v slovenskej jazykovede

26. apríl 2022, Bratislava

jubilejná prednáška

Thumbnail 001.jpg Thumbnail 002.jpg Thumbnail 003.jpg Thumbnail 004.jpg Thumbnail 005.jpg Thumbnail 006.jpg Thumbnail 007.jpg
Thumbnail 008.jpg Thumbnail 009.jpg Thumbnail 010.jpg Thumbnail 011.jpg Thumbnail 012.jpg Thumbnail 013.jpg Thumbnail 014.jpg
Thumbnail 015.jpg Thumbnail 016.jpg Thumbnail 017.jpg Thumbnail 018.jpg Thumbnail 019.jpg Thumbnail 020.jpg
Thumbnail 021.jpg Thumbnail 022.jpg Thumbnail 023.jpg Thumbnail 024.jpg Thumbnail 025.jpg Thumbnail 026.jpg