Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave – pobočka Košice

a

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

vás srdečne pozývajú na

XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

30. novembra – 2. decembra 2022 v Učebno-výcvikovom zariadení Danišovce.

Tematické zameranie kolokvia je primárne lingvistické, resp. filologické, ale nevylučujú sa ani príspevky z príbuzných odborov a interdisciplinárne témy. V prípade nadmerného záujmu o účasť budú uprednostnené lingvistické témy.

Podrobné informácie o doprave, strave, ubytovaní a úhrade konferenčného poplatku zverejníme po uzatvorení prihlasovania. Predbežné informácie o cenách za ubytovanie nájdete na stránke UVZ Danišovce.


Pozvánka

Prihláška

  • Online: formulár (vrátane textu abstraktu do elektronického zborníka abstraktov v celkovej dĺžke max. 2 normostrany = 3600 znakov)

  • Termín na vyplnenie prihlášky: najneskôr do 15. 9. 2022

  • Rokovacie jazyky: všetky slovanské jazyky, angličtina, nemčina

Poplatky

  • Konferenčný poplatok: 30 € (na organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie; vydanie elektronického zborníka abstraktov na podujatie a elektronického zborníka plných príspevkov; výška poplatku je rovnaká pre aktívnych aj pasívnych účastníkov podujatia)

  • Úhrada: bezhotovostne prevodom na účet (platobné údaje zverejníme po uzatvorení registrácie)

  • Termín na úhradu: najneskôr do 30. 10. 2022

Publikovanie príspevkov pre aktívnych účastníkov

  • Zborník: VARIA XXXI (elektronický zborník plných príspevkov recenzovaný 2 posudzovateľmi)

  • Rozsah: max. 8 normostrán (14 400 znakov vrátane medzier)

  • Termín na odovzdanie: do 31. 2. 2023

Organizačný výbor a kontakty