Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Lenke Ivančovej
 • Matejovi Považajovi
 • Daniele Slančovej
 • Jaromírovi Krškovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov

sa uskutočnilo

30. novembra – 1. decembra 2022 v Učebno-výcvikovom zariadení Danišovce.

Tematické zameranie kolokvia je primárne lingvistické, resp. filologické, ale nevylučujú sa ani príspevky z príbuzných odborov a interdisciplinárne témy. V prípade nadmerného záujmu o účasť budú uprednostnené lingvistické témy.


Program

Publikovanie príspevkov pre aktívnych účastníkov

 • Zborník: VARIA XXXI (elektronický zborník plných príspevkov recenzovaný 2 posudzovateľmi)
 • Rozsah: max. 8 normostrán (14 400 znakov vrátane medzier)
 • Termín na odovzdanie: do 28. 2. 2023
 • Odovzdanie: emailom na lucia.jasinska@upjs.sk

Organizačný výbor a kontakty

 • PhDr. Lucia Jasinská, PhD. (lucia.jasinska@upjs.sk)
 • doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
 • Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.