NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV, v. v. i.


D. Slančová: Akým jazykom hovorí šport – niekoľko poznámok k jazyku športu a jeho skúmaniu

3. október 2023, Bratislava

jubilejná prednáška

Thumbnail 01.jpg Thumbnail 02.jpg Thumbnail 03.jpg Thumbnail 04.jpg Thumbnail 05.jpg