NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV, v. v. i.


S. Koruniak: Divergentné tendencie vo vývine spisovnej slovenčiny v prostredí vojvodinských Slovákov

28. február 2023, Bratislava

Thumbnail 01.jpg Thumbnail 02.jpg Thumbnail 03.jpg Thumbnail 04.jpg Thumbnail 05.jpg
Thumbnail 06.jpg Thumbnail 07.jpg