Konferencie

Podujatia plánované v r. 2020

Teória vlastného mena Vincenta Blanára a súčasná všeobecná teória onomastiky (vedecké kolokvium)

bližšie informácie


ARANEA 2020

Webové korpusy ako nástroj vo výskume a vo vyučovaní

Bratislava 6. a 7. november 2020

Konferenciu organizujú:

 • UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied
 • Slovenská asociácia vysokoškolských učiteľov francúzštiny FrancAvis

 • Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV
 • Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút

Informácie:

/!\ Konferencia bude prebiehať online. Registračný poplatok 40€ účastníci s prezentáciou, 10€ bez prezentácie.


Povaha jazyka a jej poznávanie

Konferencia venovaná stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc., so zameraním na inšpiračný potenciál jeho diela. Integračná idea konferencie je určená otázkami, ako sa javí povaha prirodzeného jazyka vo svetle jeho súčasných lingvistických výkladov a ako sa prejavuje v jazykovej aj metajazykovej praxi. Výsledkom vedeckého podujatia má byť štruktúrovaný komplex štúdií ako relevantný príspevok do fondu aktuálnej lingvistickej literatúry.

Informácia pre pasívnych účastníkov

 • NOVÝ TERMÍN PODUJATIA: 30. novembra – 2. decembra 2020

 • Miesto konania: Kongresové centrum SAV v Smoleniciach

 • Kontaktná osoba: Jaroslava Rusinková <horecky2020@juls.savba.sk>

 • Termín na prihlásenie pre pasívnych účastníkov: najneskôr do 31. 12. 2019

 • Vyplnenú záväznú návratku zašlite na kontaktný e-mail najneskôr do 31. 12. 2019

 • Konferenčný poplatok: 70,- € (na organizačné zabezpečenie konferencie – prenájom rokovacích priestorov, občerstvenie počas rokovania, autobusová doprava z Bratislavy do Smoleníc a späť)

 • Úhrada: bezhotovostne prevodom na účet; najneskôr do 31. 1. 2020

 • Platobné údaje na vykonanie prevodu zo Slovenska alebo prevodu, ktorý spĺňa podmienky pre SEPA:

  • IBAN: SK23 8180 0000 0070 0000 6607

  • SWIFT: SPSRSKBAXXX

  • Banka: STATNA POKLADNICA

  • Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava

  • Adresa účtu prijímateľa: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava 1

  • Poznámka: HORECKY2020 VASEMENO

 • Doprava: Na presun z Bratislavy do Smoleníc bude zabezpečená autobusová doprava z Hlavnej stanice v Bratislave v utorok o 8:30 hod. Pred budovou stanice vás kontaktné osoby nasmerujú k autobusu. Podobne bude zabezpečená autobusová doprava aj vo štvrtok zo Smoleníc do Bratislavy na Hlavnú stanicu.

 • Ubytovanie: Konferenčný poplatok nezahŕňa poplatok za stravu a ubytovanie. Tie uhradí každý účastník konferencie sám pri odchode z hotela v hotovosti alebo kartou. Cenníky možno nájsť na stránke kongresového centra:

Archív konferencií