Konferencie

Podujatia plánované v r. 2020

Povaha jazyka a jej poznávanie

Konferencia venovaná stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc., so zameraním na inšpiračný potenciál jeho diela. Integračná idea konferencie je určená otázkami, ako sa javí povaha prirodzeného jazyka vo svetle jeho súčasných lingvistických výkladov a ako sa prejavuje v jazykovej aj metajazykovej praxi. Výsledkom vedeckého podujatia má byť štruktúrovaný komplex štúdií ako relevantný príspevok do fondu aktuálnej lingvistickej literatúry.

Informácia pre pasívnych účastníkov

 • Termín podujatia: 24. – 26. marec 2020

 • Miesto konania: Kongresové centrum SAV v Smoleniciach

 • Kontaktná osoba: Jaroslava Rusinková <horecky2020@juls.savba.sk>

 • Termín na prihlásenie pre pasívnych účastníkov: najneskôr do 31. 12. 2019

  • Vyplnenú záväznú návratku zašlite na kontaktný e-mail najneskôr do 31. 12. 2019

 • Konferenčný poplatok: 70,- € (na organizačné zabezpečenie konferencie – prenájom rokovacích priestorov, občerstvenie počas rokovania, autobusová doprava z Bratislavy do Smoleníc a späť)

 • Úhrada: bezhotovostne prevodom na účet; najneskôr do 31. 1. 2020

 • Platobné údaje na vykonanie prevodu zo Slovenska alebo prevodu, ktorý spĺňa podmienky pre SEPA:

  • IBAN: SK23 8180 0000 0070 0000 6607
  • SWIFT: SPSRSKBAXXX
  • Banka: STATNA POKLADNICA
  • Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
  • Adresa účtu prijímateľa: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava 1
  • Poznámka: HORECKY2020 VASEMENO
 • Doprava: Na presun z Bratislavy do Smoleníc bude zabezpečená autobusová doprava z Hlavnej stanice v Bratislave v utorok o 8:30 hod. Pred budovou stanice vás kontaktné osoby nasmerujú k autobusu. Podobne bude zabezpečená autobusová doprava aj vo štvrtok zo Smoleníc do Bratislavy na Hlavnú stanicu.

 • Ubytovanie: Konferenčný poplatok nezahŕňa poplatok za stravu a ubytovanie. Tie uhradí každý účastník konferencie sám pri odchode z hotela v hotovosti alebo kartou. Cenníky možno nájsť na stránke kongresového centra:

Archív konferencií