Slovenská reč – charizma našej identity

Kontakty

Adresa redakcie:

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.
Panská 26
811 01 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762
e-mail: sr @ juls.savba.sk

Objednávky:

SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., Bazová 2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: sap @ sappress.sk,
webové sídlo: http://www.sappress.sk