Slovenská reč – časopis pre výskum slovenského jazyka

Kontakty

Adresa redakcie:

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.
Panská 26
811 01 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762
e-mail: sr @ juls.savba.sk

Výhradný distribútor na Slovensku:

SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., Bazová 2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: sap @ sappress.sk
webové sídlo: http://www.sappress.sk
registračné číslo 7089
Ročné predplatné pre Slovensko: 15 €
Jednotlivé číslo: 5 €

© Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., Bratislava