Slovenská reč – časopis pre výskum slovenského jazyka

Prečo si predplatiť SR

Pre existujúcich aj potenciálnych čitateľov je časopis prístupný online, v zmysle tzv. zelenej cesty otvoreného prístupu (Open Access). Časopis Slovenská reč má kompletný elektronický archív, dostupný z našej webstránky. Zelená cesta, ktorou by sme v rámci politiky Open Access chceli ďalej ísť, je kompromisný prístup, ktorý nevyžaduje spoplatnenie publikovaného obsahu, ale vyžaduje dofinancovanie časopisu iným spôsobom. Jednou z dôležitých zložiek príjmu časopisu stále ostáva predplatné tlačenej verzie Slovenskej reči. Motiváciou pre predplatenie časopisu môže byť výhoda okamžitého zaslania výtlačku a prístup do elektronickej verzie nového čísla. Voľne dostupné pre všetkých čitateľov sa stane dané číslo po vydaní nasledujúceho čísla. Ďakujeme za pochopenie a podporu formou predplatného. Cena čísla je 5 € + poštovné, cena ročníka 15 € + poštovné. Objednávky prijímame na adrese: sr @ juls.savba.sk