Slovenská reč – charizma našej identity

Jubileá 2023

1893

 • Jozef Martinka, 15. 2.

1903

 • Alfonz Zauner, 23. 1.

1913

 • Ján Holý, 28. 4.

1923

 • Mária Ivanová-Šalingová, 24. 2.
 • Richard Schnek, 8. 3.
 • Viola Albrechtová, 22. 5.

1933

 • Imrich Kothaj, 17. 1.
 • Július Rybák, 4. 2.
 • Juraj Paňko, 3. 5.
 • Jarmila Bartáková, 18. 5.
 • Ján Matejčík, 18. 7.
 • Ján Doruľa, 31. 8.

1943

 • Rudolf Blazsek, 29. 5.
 • Elena Krasnovská, 30. 6.
 • Jolana Nižníková, 17. 7.

1953

 • Alexandra Šufliarska, 7. 1.
 • Dáša Zvončeková, 26. 1.
 • Emília Nemcová, 3. 4.
 • Pavol Žigo, 25. 4.
 • Ľubica Balážová, 14. 6.
 • Slančová, Daniela, 12. 7.
 • Jana Hašanová, 23. 8.
 • Ľudmila Žigová, 9. 11.

1963

 • Mária Šimková, 17. 4.
 • Ľudmila Liptáková, 12. 6.
 • Jozef Štefánik, 21. 6.
 • Ivan Očenáš, 25. 10.
 • Ľubica Dvornická, 27. 10.
 • Renáta Hlavatá, 10. 11.

1973

 • Lujza Urbancová, 1. 5.
 • Andrea Szabová, 24. 9.
 • Anita Račáková, 28. 12.

Jubileá 2022

1902

 • Ján Fedák, 17. 7.
 • Belo Letz, 5. 11.

1912

 • Štefan Peciar, 15. 10.
 • Vlado Uhlár, 16. 11.
 • Eugen Pauliny, 13. 12.

1922

 • Uľjana Fecaninová, 10. 3.
 • Matilda Hayeková, 6. 4.
 • Marta Marsinová, 11. 5.
 • Ján Oravec, 1. 6.
 • Filip Sabol, 4. 7.

1932

 • Richard Schnek, 8. 3.
 • Mikuláš Štec, 16. 3.
 • Svatoslava Šebejová, 18. 4.
 • Ábel Kráľ, 17. 8.
 • Michal Čabala, 4. 9.
 • Michal Mikluš, 4. 10.

1942

 • Jana Skladaná, 27. 2.
 • Matej Považaj, 10. 7.
 • Ján Kopina, 12. 7.
 • Juraj Dolník, 20. 8.
 • Elena Tomajková, 13. 10.
 • Katarína Balážiková, 12. 12.
 • Daniela Oroszová, 14. 12.

1952

 • Adriana Oravcová, 1. 1.
 • Alexandra Jarošová, 22. 2.
 • Miroslav Dudok, 31. 7.
 • Daniela Augustínska, 20. 10.
 • Ľudmila Benčatová, 20. 11.
 • Mária Košková, 3. 12.

1962

 • Dana Baláková, 18. 3.
 • Jana Kesselová, 3. 4.
 • Oľga Orgoňová, 22. 4.

1972

 • Aneta Košková, 16. 3.
 • Miriam Gigerová, 2. 6.