Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Andrejovi Habiňákovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i,

vás srdečne pozýva na jubilejnú prednášku

prof. PhDr. Ivora Ripku, DrSc.,

s názvom

Život a dielo profesora Pavla Bujnáka,

ktorá sa uskutoční

13. 9. 2022 o 15.00 hod. v zasadačke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i.