Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV
a Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ SAV

Vedecké kolokvium

Teória vlastného mena Vincenta Blanára a súčasná všeobecná teória onomastiky

pri príležitosti 100. výročia narodenia

Dr. h. c. prof. PhDr. Vincenta BLANÁRA, DrSc.,

bolo na základe opatrení vlády Slovenskej republiky proti šíreniu COVID-19 zo dňa 14. 9. 2020 zrušené.

Príspevky prihlásených účastníkov bude možné po posúdení recenzentmi publikovať v osobitnom tematickom čísle Jazykovedného časopisu. Konferenčný poplatok 20 € nie je potrebné uhradiť. Štúdiu môžu poslať aj ostatní, ktorí majú záujem uctiť si prostredníctvom svojho príspevku osobnosť prof. Vincenta Blanára.
Svoje texty upravené podľa pokynov na úpravu príspevkov do Jazykovedného časopisu, prosím, zašlite do konca roka 2020 na e-mail BLANAR2020@gmail.com. Pokyny pre autorov sú dostupné na konci každého čísla časopisu. Jednotlivé čísla Jazykovedného časopisu sú elektronicky k dispozícii na stránke venovanej tomuto časopisu.
Za pochopenie vám ďakujeme.