Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Martinovi Klimovičovi

Novinky na stránke

  • Zverejnená pozvánka na prednášku M. Nábělkovej v Banskej Bystrici aj online (zverejnené 30. 11. 2023)
  • Zverejnená pozvánka na 23. slovenskú onomastickú konferenciu Tradičné a nové v onomastike (zverejnené 16. 11. 2023)

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Jazykovědné sdružení ČR

a

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i,

vás srdečne pozývajú na vedecký seminář

Slovensko-české a česko-slovenské jazykové a jazykovědné vztahy: 30 let poté,

ktorý sa uskutoční

23. 11. 2022 od 13.00 hod. v budove AV ČR na Národní třídě 3 v Prahe.

Program podujatia vrátane krátkych anotácií je k dispozícii na stránke Jazykovědného sdružení ČR.