Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Jozefovi Mlackovi
  • Miroslavovi Dudkovi

Novinky na stránke

  • 3. 7. 2021: Zverejnený zborník plných príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Prešove
  • 6. 5. 2021: Prednáška I. Vaňkovej DOČASNE ZRUŠENÁ. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Banská Bystrica

vás srdečne pozýva na prednášku

doc. PhDr. Ireny Vaňkovej, Ph.D.,
(Ústav jazyka a komunikácie nepočujúcich Karlovej univerzity v Prahe)

s názvom

Cesta do hlubin študákovy duše. České konceptualizace duše kdysi a dnes,

ktorá sa zo zdravotných dôvodov prednášajúcej neuskutoční

6. 5. 2021 (štvrtok) od 14.00 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom aplikácie MŠ Teams.

O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.