Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Emilovi Horákovi
  • Natálii Kolenčíkovej
  • Ľuborovi Králikovi
  • Slavomírovi Ondrejovičovi

Novinky na stránke

  • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku A. Gálisovej
  • 1. 4. 2021: Pozvánka online prednášku I. Vaňkovej

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Banská Bystrica

vás srdečne pozýva na prednášku

doc. PhDr. Ireny Vaňkovej, Ph.D.,
(Ústav jazyka a komunikácie nepočujúcich Karlovej univerzity v Prahe)

s názvom

Cesta do hlubin študákovy duše. České konceptualizace duše kdysi a dnes,

ktorá sa uskutoční

6. 5. 2021 (štvrtok) od 14.00 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams.

V prípade ťažkostí s pripojením kontaktujte, prosím, L. Urbancovú – lujza.urbancova@umb.sk.