Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i. – pobočka Banská Bystrica

a

Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela

vás pozývajú na prednášku

Mgr. Michaely Boháčovej, Ph.D.,

s názvom

Jazyková krajina Brna – vybrané jevy (odraz multilingválnosti v jazykové krajině),

ktorá sa uskutoční

23. apríla 2024 o 14.35 hod.

na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (miestnosť K016; Tajovského 51).